Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 619

Proč by vědci měli být výjimkou?

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 353, 1999/6
„Všechny profese ve filmech dopadají špatně... proč tedy očekáváte, že s vědci se bude zacházet jinak?“ zeptal se Michael Crichton na výročním...
 

Kritika poskytovatelů internetu

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 353, 1999/6
Podle Poradní skupiny pro internetovou bezpečnost (v Severna Park v Marylandu), která analyzovala bezpečnost služeb poskytovaných Hotmailem,...
 

Genom Campylobacter jejuni – první genom patogenu pocházejícího z potravy

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 353, 1999/6
Někteří čtenáři se ještě pamatují na pozoruhodné chování sýkorek, které se naučily otevírat aluminiový uzávěr lahví s mlékem. Chytré sýkorky však...
 

Francouzská akademie věd – reforma po 333 letech?

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 354, 1999/6
Tento elitní klub byl založen r. 1666 za vlády Ludvíka XIV. V lednu letošního roku se stal prezidentem chemik Guy Ourisson. Ve své inaugurační řeči...
 

Evropští vědci a veřejnost

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 354, 1999/6
„Chtějí-li být evropští vědci tak úspěšní v získávání prostředků jako jejich američtí kolegové, musí více mluvit o významu své práce.“ To je...
 

Záblesky gama – stále horké téma

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 354, 1999/6
10. května opět zaznamenaly jak BATSE, tak italsko-holandská družice BeppoSAX jeden z velmi silných záblesků gama. Také tentokrát se podařilo najít...
 

PCR v reálném čase – detekce patogenu během 7 minut

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 293, 1999/5
Propukne-li někde neznámá infekční choroba, mají epidemiologové plné ruce práce. Pokud mají lékaři pomoci rychle a účinně, potřebují nejen...
 

Nejstarší galaxie ve vesmíru

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 293, 1999/5
Rudý posuv z = 6,68 odpovídá době, kdy měl vesmír jen 5 % dnešního stáří (tj. ~500 až ~700 milionů let; neurčitost vyplývá z toho, že neznáme...
 

Fúze vyvolaná stolním femtosekundovým laserem by mohla být zdrojem neutronů

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 293, 1999/5
Neutrony z fúzních reakcí běžně produkují velká laserová zařízení (např. laser Nova v Lawrencově livermorské státní laboratoři či laseru Gekko...
 

Jak nalézt mrak ještě předtím, než se vytvoří?

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 294, 1999/5
Proč se bouřkové mraky tvoří právě na jednom místě a nikoli na jiném podél fronty? Vysvětlení může spočívat v rozložení vodních par. Vodní páry...
 

Železo v oceánech a globální klima

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 294, 1999/5
Cirkulace a míchání vod v Jižním oceánu je takové, že železo by mohla přímo ovlivnit schopnost fytoplanktonu v oceánu dlouhodobě zadržovat oxid...
 

Wolfovy-Rayetovy hvězdy

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 294, 1999/5
Wolfovy-Rayetovy hvězdy byly objeveny před 30 lety. Jsou to výjimečně horké masivní hvězdy, o nichž se astronomové domnívají, že se stanou...
 

Ve zkratce

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 294, 1999/5
Biochemik Thomas Cech, nositel Nobelovy ceny za rok 1989, byl jmenován příštím prezidentem nadace Howarda Hugha. O této filantropické nadaci...
 

Strasti a radosti mladých badatelů v Evropě

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 185, 1999/4
Z průzkumu provedeného v osmi evropských zemích (ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Švédsku, Švýcarsku a Španělsku)...
 

Struktura vlasu může prozradit rakovinu prsu

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 233, 1999/4
Vlas žen s rakovinou prsu prokazuje změny, které je možné odhalit pomocí synchrotronového záření. V dvojitě slepém šetření vlasů zdravých i...
 

Uhlíkové nanotrubičky aneb Umíte zvážit jednotlivý virus?

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 233, 1999/4
Doslova miniaturní torzní váhy připomíná zařízení na připojeném obrázku níže. K tomu, aby uhlíkovou nanotrubičku bylo možné použít k zvážení částic...
 

Prodloužení sezony růstu

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 233, 1999/4
Analýza dat o aktivitě rostlin a zvířat za více než 30 posledních let ukazuje, že od počátku 60. let se růstová sezona prodloužila celkem o 10,8...
 

Ztráty ozonu v arktické troposféře

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 234, 1999/4
Během arktického jara dramaticky ubývá ozon nejen ve stratosféře, ale také v troposféře. Bývá to spojováno se zvýšenou koncentrací BrO a možná...
 

Řízené uvolňování léku z mikročipu

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 234, 1999/4
Mikrotechnologie umožnily vyrobit aktivní zařízení, které obsahuje pumpy a písty mikroskopických rozměrů a umožňuje řízené uvolňování vhodného...
 

Toxin Mycobakterium ulcerans

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 234, 1999/4
Většina patogenních bakterií produkuje toxiny, které hrají roli při genezi nemoci. Avšak pro Mycobacterium tuberculosis a M. leprae nebyl žádný...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]