Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 593

BENJAMIN KURAS: Češi na vlásku. Příručka národního přežívání.

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 98, 1999/2
Výklad legend, mýtů a historických událostí od praotce Čecha až po současnost. Benjamin Kuras o své útlé knížce říká: Ani v nejmenším se tato...
 

Ve zkratce

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 114, 1999/2
Znalost elasticity a textury zemského jádra je klíčová pro interpretaci seizmologických dat, tedy také vlastnosti železa za tlaku 220 GPa. Nature...
 

Ovlivnění počasí galaktickým kosmickým zářením

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 53, 1999/1
Dánský fyzik Henrik Svensmark hledal odpověď na otázku, zda sluneční aktivita může olivňovat klima. Zjistil, že během posledního slunečního cyklu...
 

Kriminalisté mohou zjistit požití Rohypnolu

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 54, 1999/1
Rohypnol je účinné sedativum, které bývá předepisováno např. na silnou nespavost. Ve Spojených státech nebyl nikdy schválen, ale Evropa byla...
 

Ve zkratce

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 54, 1999/1
V prosinci 1998 byl zahájen provoz v síti TEN-155, která je schopna přenášet 155 megabitů za sekundu. Cílem je propojit výzkumné organizace 16...
 

Dizertační práce na internetu

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 705, 1998/12
Současná praxe, kdy mladý badatel výsledky své práce, které sepsal na počítači, vytiskne v několika kopiích a posléze uloží v knihovně, je obskurní...
 

Ve zkratce

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 706, 1998/12
Různorodost mykorrhizních hub určuje biodiverzitu rostlin, proměnlivost ekosystému a produktivitu. Nature 396, 69–72, 1998 Originální rukopis...
 

Obnovitelná kultura lidských kmenových buněk – významný mezník

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 706, 1998/12
Představa, že z ledničky vyjmeme buněčnou kulturu, ošetříme ji vhodnými růstovými faktory a vyrobíme téměř kteroukoli tkáň lidského těla, zní dnes...
 

Hnědý trpaslík G 196-3B

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 706, 1998/12
s hmotností 15krát až 40krát vyšší než je hmotnost Jupitera byl pozorován v optické a infračervené oblasti. Kolem mladé a nepříliš hmotné hvězdy G...
 

Pylová analýza a vraždy

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 653, 1998/11
V paleogeografii je použití pylové analýzy běžné. Roku 1994, po objevu hromadného hrobu obsahujícího 32 obětí poblíž Magdeburku, pomohla určit...
 

Internet a sociální zdraví

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 653, 1998/11
Psycholog Robert Kraut se svými kolegy z Carnegie Mellon University v Pittsburghu instaloval počítače s volným přístupem k internetu 169 lidem...
 

SOHO – opět na výsluní!

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 654, 1998/11
Sluneční a heliosférická laboratoř SOHO, která se letos 25. června při běžné údržbě dostala do nekontrolovatelné rotace, je po několika měsících...
 

Ve zkratce

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 654, 1998/11
Chlorované uhlovodíky se nacházejí i v nehostinných oblastech Antarktidy a Arktidy. Vyšší těkavost v teplých oblastech, transport na velké...
 

Jak poznati dobrá srdce

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Nejspolehlivější diagnózu stanovují zpravidla patologové. Kardiologové proto zřejmě uvítají analýzy srdečního tepu, které publikovaly hned dvě...
 

Marihuana a mutageneze

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Muriel Ammenheuserová se svými spolupracovníky se zabývala otázkou, zda marihuana vede k přímému poškození DNA. Její vyšetřování 17 těhotných žen,...
 

Odečet spotřeby plynu a elektřiny

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
V Británii brzy nebude třeba pouštět pracovníka pověřeného odečtem do bytu. Správa radiokomunikací totiž vyčlenila pásmo o šířce 1 MHz pro dálkový...
 

Fetální alkoholický syndrom

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Nejvyšší výskyt tohoto syndromu je v provincii Western Cape Jihoafrické republiky. V prvním školním roce jej vykazuje 48 dětí z 1000, což je 36krát...
 

Borelióza a autoimunitní onemocnění

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Léčení lymské nemoci (boreliózy) antibiotiky bývá úspěšné. U malé části pacientů se však vyvine artritida, která přetrvává měsíce a roky, přestože...
 

V zdravém těle zdravý dech

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Dech zdravých lidí obsahuje ve stopových množstvích stovky chemických látek, jakými jsou např. amoniak, metanol, etanol, aceton a izopren. Výskyt...
 

Bioclip – konec stříhání ovcí?

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 594, 1998/10
Člověk stříhal ovce ručně nějakých 5000 let. Teď se ovce zbaví svého rouna sama – tedy ne tak docela: v době stříhání dostane injekci Bioclipu,...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné