Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 631

Světoobčan Albert Einstein

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 595, 2015/11
Okolnost, že v tomto roce uplynulo 100 let od formulace obecné teorie relativity, připomínala během roku řada časopisů, mezi prvními časopis...
 

Seriál nový nejen obsahem

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 467, 2015/9
„Přendávám mšice z kytky na kytku. Ale potřeboval bych to dělat ještě mnohem rychleji,“ odpověděl entomolog Jan Hrček na naši otázku, co dělá v...
 

Kovové pěny a ochrana před zářením

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 472, 2015/9
Kovové pěny jsou materiály tvořené dutými kovovými kuličkami zapuštěnými do kovové matrice. Afsaneh Rabineiová se svými spolupracovníky ze Státní...
 

Mnoho vesmírů, jediná Země

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 480, 2015/9
Britský Královský astronom Martin Rees věří, že náš vesmír je jen jeden z mnoha, byť jistotu mít nemůže. To z něj mluví astrofyzik. Ale jako by se...
 

Podhoubí pro excelenciuzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 390, 2015/7
Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš vysvětluje, proč motto nové strategie jím řízené instituce – „špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ – neznamená...
 

Věda a užitek

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 127, 2015/3
Článek Karla Ježka a Eduarda Kelemena na s. 176 popisuje objev pozičních a mřížkových neuronů, za nějž byla loňského roku udělena Nobelova cena za...
 

Miny a matematika

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 72, 2015/2
Podle odhadů Spojených národů je v 68 zemích uloženo v zemi více než 110 milionů min. Přibližně stejné množství je ve skladech připraveno k...
 

Vesmír očima čtenářů

6. 11. 2014  |  Vesmír 93, 603, 2014/11
„Vesmír mi pomohl přečkat ve zdraví komunisty a smiřuje mne s neuspokojivým světem stále trvalým dokazováním, že tu jsou pořád lidi, kteří se...
 

Trojí zastavení

12. 6. 2014  |  Vesmír 93, 319, 2014/6
V letošním roce oslavujeme padesáté výročí vzniku databáze Science Citation Index. Začala skromně jako pětisvazková papírová publikace, aby se...
 

Věda již neexistuje, existují pouze vědy

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 191, 2014/4
Mnozí ještě pamatujeme bezmeznou důvěru našich babiček k novinám či k televizi. „Musí to být pravda, když to psali v novinách, říkali v rozhlase či...
 

Věda sdílená

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 127, 2014/3
Ve vědě není ani tak důležité objevit nová fakta, jako o nich novým způsobem přemýšlet. Sir William Henry Bragg (1862–1942), Nobelova cena za...
 

Dlouhá cesta

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 3, 2014/1
„Good judgement comes from experience, but experience comes from bad judgement.“ Theodore von Karmán Prvního února 2012 odstartoval slibný projekt...
 

Neuron 2013 ceny za životní dílo a granty

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 655, 2013/12
Nadační fond Karla Janečka se letos přejmenoval na Nadační fond Neuron. K zakladateli a mecenáši původního fondu na podporu vědy a výzkumu Mgr....
 

Kosmické počasí a přepojování magnetických siločar

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 527, 2013/10
Do tohoto čísla Vesmíru jsme zařadili náročnější článek autorů Mariana Karlického a Miroslava Bárty o přepojování (rekonexi) magnetických siločar....
 

Academia film Olomouc1)

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 379, 2013/7
V letošním ročníku festivalu Academia film Olomouc dostaly Cenu za přínos popularizaci vědy hned dvě organizace: britská televize BBC a Americká...
 

Trh s vědeckými publikacemi

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 187, 2013/4
Do roku 1665, než vyšly první časopisy pokládané za vědecké, se vědecké poznání šířilo výhradně soukromou korespondencí a knižně. To nebylo...
 

Rušivé světlo

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 123, 2013/3
V městech, jako byla Córdoba, Káhira či Bagdád, se již kolem roku 1000 používaly k veřejnému osvětlení ulic olejové lampy. Přestože v následujících...
 

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 550, 2012/10
Při udělování cen Učené společnosti dne 19. 5. 2008. Snímek © Luděk Svoboda. Prof. Miloslav Petrusek je letošním laureátem ceny nadace VIZE 97...
 

Potřebujeme astronomy či fyziky elementárních částic?

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 471, 2012/9
Během finanční krize je třeba šetřit. Jak to je s výzkumem? Proč potřebujeme ve finanční krizi astronomy či fyziky elementárních částic? Záměrně...
 

Nesnášenlivost vína

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 479, 2012/9
Evergreenem posledních let jsou diskuse o prospěšnosti či škodlivosti mírného pití vína. To je oblast, kde asi ještě dlouho nedojde ke shodě názorů...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]