Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 582

Tlupy dravých šimpanzů

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Volně žijící tlupy šimpanzů loví opice a další druhy savců jako svou potravu. Tato pozorování z národního parku Gombe v Tanzanii jsou výsledkem...
 

Alzheimerova choroba a oxidy železa

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Edward Neuwelt z oregonské univerzity a jeho kolegové se pokoušejí připravit syntetický vektor pro přenos genetického materiálu. Pro takovéto...
 

Stoupá, nebo klesá mořská hladina?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
V. Gornitz a C. Rosenzweig z Kolumbovy univerzity v New Yorku spolu s D. Hillelem z Massachusettské univerzity se pokusili vyčíslit antropogenní...
 

Americký způsob řízení CNRS?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Pod novým vedením fyzika Guye Auberta by mělo dojít k větším změnám ve francouzské největší veřejné výzkumné instituci – CNRS. 1350 laboratoří,...
 

Pochybnosti o indickém plicním moru

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Poté, co generální ředitel WHO, Hiroshi Nakajima navštívil Indii, WHO 10. října oznámila, že se již experti z USA, Ruska a WHO zabývají indickými...
 

Nejstarší známý hominid

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Proslulá etiopská paleontologická naleziště, která v nedávné době vydala lebku Australopithecus afarensis (Vesmír 73, 293, 1994/5), přinesla další...
 

Šimpanz a jeho geny

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Americký tým P. A. Morina studoval sociální chování, příbuzenské vztahy, genetickou výměnu mezi jednotlivými populacemi a celkovou evoluci...
 

Biosphere 2

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Texaský miliardář E. Bass postavil nemalým nákladem v arizonské poušti na rozloze 3,15 akru plně izolovanou ekologickou laboratoř Biosphere 2...
 

Ke hvězdám

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Přestože kosmické velmoci mají značné rozpočtové potíže, aby dostaly na zemskou oběžnou dráhu alespoň středně velkou kosmickou stanici, sešlo se...
 

Věda v státním zájmu

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Science in the National Interest je název jedanatřicetistránkového dokumentu, který viceprezident USA Al Gore zveřejnil 3. srpna. Oceňuje v něm...
 

Dům Ch. Darwina

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Britské Natural History Museum potřebuje 2 miliony liber sterlingů na nutné opravy a budoucí provoz Down House, domu, v němž Charles Darwin strávil...
 

Milion dolarů Modré planetě

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Japonsko financuje mnoho velkých mezinárodních vědeckých cen. Nadace Asahi Glass vytvořila dvě ceny pro životní prostředí, každá obnáší 50 milionů...
 

FOX versus test na cholesterol

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
„Foxka“ není jen známý databázový systém. Podle srpnového čísla časopisu Analytical Biochemistry Ferous Oxidation in Xylenol orange je jednoduchý...
 

Skvid na 112 K

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Materiály typu YBCO (yttrium, barium, měď a kyslík) mohou být supravodivé při teplotách kolem 90 K. Materiály založené na rtuti mohou být...
 

Osudy vody z Marsu

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Na utváření povrchu Marsu se před 3,5 miliardy let podílela voda. L. L. Watson a jeho kolegové analyzovali poměr deuteria a vodíku ve vodě...
 

Anafylaktický šok u IgE-deficientních myší

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Masivní uvolnění imunoglobulinu E při střetu s antigenem se dosud pokládá za klíčový stimul reakcí přecitlivělosti, které mohou vést až...
 

Hustota a velikost komety Shomaker-Levy 9

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Johndale C. Solem z teoretického oddělení Národní laboratoře v Los Alamos v USA vypočetl, že původní kometa Shomaker-Levy 9 měla před rozpadem...
 

Nový mnohozubý ornitomimosaur ze Španělska

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Ve vápencových spodněkřídových vrstvách u Las Hoyas ve španělské provincii Cuenca byla nalezena unikátní zkamenělina nového rodu...
 

Vitamin proti HIV

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
Těhotné matky infikované virem HIV přenesou infekci na své děti v 10 až 40 % případů (údaje různých studií se různí). Proč jsou některé děti...
 

Mezigalaktická hmota

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
Od počátku století se ví, že mezihvězdný prostor je vyplněn směsí plynů a prachu. Jak je to však z mezigalaktickým prostorem? Opravený Hubblův...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné