Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 631

Tajemství nehody v Kurčatovově ústavu

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 706, 1999/12
Na mezinárodní konferenci o Nuclear Criticality Safety ve Versailles potvrdil D. Parfanovič z Kurčatovova ústavu pro atomovou energii pověsti, že...
 

Ve zkratce

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 706, 1999/12
Mnozí živočichové, zejména v říši hmyzu, komunikují pomocí chemických signálů – vylučují feromony (agregační, výstražné, pohlavní aj.). Australští...
 

Vlny, částice a fullereny

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 653, 1999/11
Lze použít základní pojmy kvantové fyziky na „klasické“ objekty denního života právě tak jako na objekty atomové a subatomové úrovně? Můžeme...
 

Teplota zemského jádra

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 654, 1999/11
Máte v tom jasno? Ne tak zcela fyzikové. Ti totiž vědí, že dosavadní údaj je založen na dejme tomu kvalifikovaném odhadu, neboť nevíme přesně, jak...
 

web

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 654, 1999/11
Dodatek k Vesmíru 78, 423, 1999/8 a Vesmíru 78, 555, 1999/10). Redaktorovi science fiction J. W. Campbellovi je připisován výrok: „90 % science...
 

Oscilony

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 593, 1999/10
S nečekanými vlastnostmi se můžeme setkat u materiálů tvořených partikulemi. O tom, že největší tlak na podložku není přímo pod vrcholem hromady...
 

Vědecké spory a bakterie

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 593, 1999/10
Nejde o nic menšího než o to, zda nanobakterie existují (viz Vesmír 77, 425, 1998/8). Když před deseti lety popsal finský lékař O. Kajander...
 

Jak velký je svět webovských stránek

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 593, 1999/10
Nikdo nezkatalogizuje přes 800 milionů dokumentů na webovských stránkách, které se nadto ještě často mění. Odhaduje se, že Northern Light,...
 

Jak září radiové pulzary?

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
„Víme, jak pulzar pulzuje, ale nevíme, jak svítí,“ komentuje astronom A. Woszczan stav astrofyziky rychle rotujících neutronových hvězd se silným...
 

Gravitační konstanta

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
Guru laserového chlazení atomů Steven Chu se svými spolupracovníky na Stanfordově univerzitě zvýšil milionkrát přesnost atomového interferometru:...
 

Mraky a klima

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
Znečištění atmosféry organickými látkami může vést k ochlazování Země. Polutanty totiž mohou snížit povrchové napětí na částicích aerosolu. Ty se...
 

Lidský genom = 142 634 genů?

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
Na výroční konferenci o sekvencování lidského genomu pořádané ústavem s krásnou zkratkou TIGR v září v Miami oznámil Randal Scott, že lidský genom...
 

Ve zkratce

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
…Nejpůsobivější prvek v řetězci přenosu technologií v USA je samotný univerzitní systém. Veřejné a soukromé univerzity jsou schopny soutěžit v...
 

Proti metastázám?

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 533, 1999/9
Rakovinné buňky nejsou nebezpečné jen proto, že ztratily kontrolu nad svým dělením. Mnohem zákeřnější je jejich schopnost tvořit metastázy –...
 

Patentování transgenních organizmů

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 533, 1999/9
Evropský patentový úřad přijal nová pravidla pro patentování biotechnologických vynálezů, která explicitně dovolují patentovat transgenní rostliny...
 

Emise oxidu uhličitého roku 1998 poprvé poklesly

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 534, 1999/9
Podle zprávy Worldwatch Institute a nezávislé zprávy Energy Information Administration Ministerstva energetiky USA poklesly roku 1998 emise CO2...
 

Ve zkratce

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 534, 1999/9
Nepolapitelná molekula ze tří atomů kyslíku a jednoho atomu vodíku (H-O-O-O) byla dlouho postulována jen teorií jako klíčový meziprodukt v chemii...
 

Fyzikové vysvětlují biologii

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 473, 1999/8
Jedním z důsledků evoluce je neuvěřitelná bohatost života: velikost organizmů se rozprostírá přes 21 řádů: od 10–13 gramů (mikrobi) do 108 gramů...
 

Kibi, mebi, gibi – není nad plodná jednání akademických komisí

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 474, 1999/8
Uživatelé počítačů dosud označovali kapacitu pamětí metrickými předponami kilo-, mega-, giga­. Jelikož však počítače reprezentují čísla v binárním...
 

Kanada bude regulovat trh s přírodními produkty

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 474, 1999/8
Kanada zvolila střední cestu mezi americkým a evropským přístupem k přírodním zdravotním produktům. Američané na ně nahlížejí jako na dietní...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]