mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 623

Jak září radiové pulzary?

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
„Víme, jak pulzar pulzuje, ale nevíme, jak svítí,“ komentuje astronom A. Woszczan stav astrofyziky rychle rotujících neutronových hvězd se silným...
 

Gravitační konstanta

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
Guru laserového chlazení atomů Steven Chu se svými spolupracovníky na Stanfordově univerzitě zvýšil milionkrát přesnost atomového interferometru:...
 

Mraky a klima

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
Znečištění atmosféry organickými látkami může vést k ochlazování Země. Polutanty totiž mohou snížit povrchové napětí na částicích aerosolu. Ty se...
 

Lidský genom = 142 634 genů?

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
Na výroční konferenci o sekvencování lidského genomu pořádané ústavem s krásnou zkratkou TIGR v září v Miami oznámil Randal Scott, že lidský genom...
 

Ve zkratce

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
…Nejpůsobivější prvek v řetězci přenosu technologií v USA je samotný univerzitní systém. Veřejné a soukromé univerzity jsou schopny soutěžit v...
 

Proti metastázám?

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 533, 1999/9
Rakovinné buňky nejsou nebezpečné jen proto, že ztratily kontrolu nad svým dělením. Mnohem zákeřnější je jejich schopnost tvořit metastázy –...
 

Patentování transgenních organizmů

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 533, 1999/9
Evropský patentový úřad přijal nová pravidla pro patentování biotechnologických vynálezů, která explicitně dovolují patentovat transgenní rostliny...
 

Emise oxidu uhličitého roku 1998 poprvé poklesly

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 534, 1999/9
Podle zprávy Worldwatch Institute a nezávislé zprávy Energy Information Administration Ministerstva energetiky USA poklesly roku 1998 emise CO2...
 

Ve zkratce

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 534, 1999/9
Nepolapitelná molekula ze tří atomů kyslíku a jednoho atomu vodíku (H-O-O-O) byla dlouho postulována jen teorií jako klíčový meziprodukt v chemii...
 

Fyzikové vysvětlují biologii

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 473, 1999/8
Jedním z důsledků evoluce je neuvěřitelná bohatost života: velikost organizmů se rozprostírá přes 21 řádů: od 10–13 gramů (mikrobi) do 108 gramů...
 

Kibi, mebi, gibi – není nad plodná jednání akademických komisí

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 474, 1999/8
Uživatelé počítačů dosud označovali kapacitu pamětí metrickými předponami kilo-, mega-, giga­. Jelikož však počítače reprezentují čísla v binárním...
 

Kanada bude regulovat trh s přírodními produkty

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 474, 1999/8
Kanada zvolila střední cestu mezi americkým a evropským přístupem k přírodním zdravotním produktům. Američané na ně nahlížejí jako na dietní...
 

Kofein není návyková droga

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 474, 1999/8
Kofein obsažený v kávě, čaji, kakau a mnoha dalších výrobcích je bezesporu nejrozšířenější psychoaktivní drogou na světě. Na pití kávy a čaje...
 

Podvod nakonec přece jen u soudu

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 474, 1999/8
Po více než dvou letech se největší podvod v evropské vědě (viz Vesmír 77, 65, 1998/2) dostal před soud v Ulmu. F. Herrmannovi a M. Brachové hrozí...
 

Ve zkratce

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 474, 1999/8
Množství různých zbytků z raket a družic stále roste. Odhaduje se, že dnes krouží kolem Země asi 104 objektů větších než 10 – 20 cm, 105 objektů...
 

Historické záznamy zatmění

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 393, 1999/7
Astronom Richard Stephenson1) z Durhamské univerzity a Leslie Morrison z Královské greenwichské observatoře v Cambridži byli jednoho dne postaveni...
 

Dvě mouchy jednou ranou: umělé prvky číslo 118 a 116

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 413, 1999/7
se podařilo připravit fyzikům Lawrencovy berkeleyské státní laboratoře v Kalifornii krátce poté, co v Dubně úspěšně připravili prvek s atomovým...
 

Selhává grantová agentura, když hodnotný projekt nedostane grant?

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 413, 1999/7
Nositel Nobelovy ceny Luis W. Alvarez je znám mezi laiky spíše svou hypotézou, že vyhynutí dinosaurů před 65 miliony let způsobil střet Země...
 

Proti pampeliškám

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 414, 1999/7
Na jaře mnozí zahrádkáři rozpráší na metr čtvereční půdy daleko více herbicidů než zemědělci. David Tilman se svými spolupracovníky z Minnesotské...
 

Zpětná vazba

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 414, 1999/7
17. dubna otiskl britský týdeník pro vědu New Scientist zprávu o tom, že „pravidlený sex prý pomáhá proti nachlazení a chřipce“ (citujeme Duben ve...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]