Vesmír: 1999/9

datum vydání: 5. 9. 1999

Úvodník

Čím se řídí svět

Stává se, že občas pocítíme potřebu připomenout si takovou již banalitu, jako že Měsíc (například) nepotřebuje znát rovnice nebeské mechaniky, aby...

Glosy

Slovo má Dave Jensen

V minulém eseji (Vesmír 77, 305, 1999/6) jsem uváděl, že nemusíte opustit laboratoř nebo akademické prostředí, abyste pochopili podnikatelskou...

Motýli a transgenní kukuřice

Pyl transgenní kukuřice odolné proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis), který obsahuje protein zvaný δ-endotoxin Bacillus thuringiensis,...

Profesor Vlastimil Herout

V červnu zemřel představitel poválečné chemie přírodních látek prof. Dr. Ing. Vlastimil Herout, DrSc. Dlouhá léta působil v dnešním Ústavu...

Poznámky a glosy

Proč je tolik jedlých rostlin kyanogenních?

V dostatečné koncentraci je kyanovodík jedem pro všechny aerobní organizmy. Mnohé rostliny na to přišly a jsou schopny používat jej k ochraně před...

Dôkaz prenosu vírusu HIV z lekára na pacienta

AIDS je jednou z najnebezpečnejších chorôb druhej polovice nášho storočia. Infekcia vírusom HIV je ťažko liečiteľná a spravidla fatálna. Preto tak...

Odpověď na každou otázku

Lze vysvětlit paradox dvojčat v rámci speciální teorie relativity?

Čemu se říká paradox dvojčat? Jedním ze základních kamenů speciální teorie relativity je relativní zpomalení (dilatace) času. Hodiny, které se...

Nad knihou

JAROSLAV BÁRTA a kol.: Letem českým světem 1898/1998. Obraz proměny českých zemí v odstupu století

Pro národy by mělo být dokonce morálním příkazem pamatovat si – pamatovat si dobré i zlé, protože jen tak mohou „žít v pravdě“. 1) Poněvadž lidská...

Nesmírné jsou lány českého mašíblu

Lány mašíblu jsou nesmírné a práce na nich nekonečná. Badateli, který se vydá na tato nezměrná pole, navíc hrozí, že zde posléze zabředne do...

Na stopě Noemovy potopy – Biblická potopa jako skutečná historická událost?

Není běžné, aby se přírodovědné objevy zásadního významu promítly do populárně-vědecké publikace již po několika letech, či dokonce měsících....

ARTHUR BOLSTEIN: Obyčejné selhání jedné neobyčejné teorie

Jen velkorysosti vítěze můžeme vděčit za to, že název této knihy nezní „Einstein na kolenou“. Vskutku, speciální teorie relativity je zde vyvrácena...

Jazykový koutek

Kdo koho zahnal na strom

Začnu chytákem ze školního cvičení. Jak byste napsali větu Kočky zahnal- ps- na strom? Spontánně jsem doplnila: Kočky zahnaly psy... a chyba lávky!...

Mozaika

O čem se psalo ve vědě

Železný suvenýr ze supernovy Jsme dětmi hvězdy, tvrdívají trochu básnicky, ale vědecky přesně astronomové. Nejen proto, že bez naší hvězdy (Slunce)...

Ve zkratce

Ve zkratce

Nepolapitelná molekula ze tří atomů kyslíku a jednoho atomu vodíku (H-O-O-O) byla dlouho postulována jen teorií jako klíčový meziprodukt v chemii...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Slovo „azbuka“ (ruská abeceda) má dost málo známý vztah k přírodovědě, přesněji řečeno k buku. Buk je jméno stromu, se kterým se odedávna setkáváme...

Výtvarné umění

Intuice a řád

Když jsem vstoupil do zahradního ateliéru Dany Puchnarové v Dobřichovicích, stanul jsem před podivuhodným úkazem. O okno byly opřeny Dvě sféry...

Dopisy čtenářů

Diskuse o Lidské přirozenosti

Výmeny názorov medzi zastáncami rôznych myšlienkových smerov alebo polemiky vyplývajúce z rozdielnych výkladov pozorovaných javov patria medzi...

O nezabíjení babiček

V čísle 4 jsem narazil na článek Jana Zrzavého. Zaradoval jsem se, protože pan Zrzavý mi již před delší dobou slíbil, že mi vysvětlí, proč mohu...

10. Mezinárodní BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ’98/’99

Ve švédské Uppsale ČR reprezentovali 3.–11. 8. Přemysl Falt ze Žďáru n. S., Martin Kostka z Jihlavy, Miroslav Srba z Chomutova a Petr Šípek ze...

Přírodní a humanitní vědy: dva světy?

Jestliže dnes někdo hovoří o dualitě, o protikladu anebo o propasti mezi přírodními (exaktními) vědami a vědami humanitními, pak je třeba pokusit...

Průlinčitý mozek

Psychická činnost závisí na spolupráci miliard mozkových nervových buněk (neuronů). Dlouho se soudilo, že se neurony mezi sebou dorozumívají...

Jökulhlaup – povodeň po islandsku

Označení „Island – země ohně a ledu“ není jen reklamním sloganem cestovních kanceláří, ale výstižným vyjádřením přírodních podmínek tohoto ostrova...

Kroupy neboli škodnice

Ve jmeno Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatýho a ve jmeno Pána našeho Ježíše Krysta, našeho Spasitele, zapuď příval škodnej, vodžeň kroupy...

Čechy, Morava a Slovensko, jedinečný prostor ke studiu vřetenušek

Ve střední Evropě se vřetenuška Zygaena ephialtes vyskytuje ve dvou velmi odlišných formách. Jsou si natolik nepodobné, že byly po desítky let...

Nevyslyšená poselství u leukemie

Když před šesti lety hodnotil Jean Bernard 150 let zkoumání leukemie a snahy o její léčení, shrnul, že jde o historii úsilí proti ignoranci...

Cena medicíny

Naše současnost budí dojem, že teprve nyní se kromě odborného a etického hlediska začíná přihlížet k otázkám nákladů spojených s péčí o zdraví....

Stále záhadný kopinatec

Za prapředka strunatců je třeba považovat kopinatce, protože má to, co bezobratlí živočichové postrádají – hřbetní strunu. Cesta od prvotních...

Možnosti komunikace u hluchoslepých dětí

Hluchoslepé dítě je vždy odkázáno na pomoc druhé osoby, ale může se samostatně například oblékat nebo stravovat. Hluchoslepota není jen součtem...

Procházka virtuální zahradou

Biologie je ta část přírodovědy, která se zabývá živými tvory. Je ale možná škoda, že skoro upadla v zapomenutí dvě krásná česká slova – přírodopis...

Virtuální květinářství

Pokud ve vás článek o počítačovém modelování rostlin vzbudil chuť na brouzdání virtuálními zahradami, můžete začít na stránce Przemysla...

Divocí koně líbají svou zem

Kůň Převalského (Equus przewalskii) žil původně od Střední Asie až po Volhu a Don, ale ještě začátkem 18. století byl rozšířen téměř k Obu (viz též...

Aktuality

Proti metastázám?

Rakovinné buňky nejsou nebezpečné jen proto, že ztratily kontrolu nad svým dělením. Mnohem zákeřnější je jejich schopnost tvořit metastázy –...

Patentování transgenních organizmů

Evropský patentový úřad přijal nová pravidla pro patentování biotechnologických vynálezů, která explicitně dovolují patentovat transgenní rostliny...

Emise oxidu uhličitého roku 1998 poprvé poklesly

Podle zprávy Worldwatch Institute a nezávislé zprávy Energy Information Administration Ministerstva energetiky USA poklesly roku 1998 emise CO2...

Očkování proti demenci?

Rizikovým faktorem Alzheimerovy nemoci je vysoký věk, je však těžké odlišit běžnou stařeckou zapomnětlivost od počínajícího chorobného oslabení...

Tečka na vojně

Tečkou je míněno interpunkční znaménko ve větě a vojnou naše armáda v roce 1938. Tenkrát poslal generál Ludvík Krejčí telegram zemskému vojenskému...

Zemřel Alexej Romanovský

Na Přírodovědecké fakultě UK založil a organizačně zajišťoval jak vývojovou biologii, tak imunologii. Usiloval o jejich molekulárněbiologickou...

Jiná finta na lišaje

Některé orchideje mají neobyčejně dlouhou ostruhu s nektarem, a mohou proto být opylovány pouze lišaji s velmi dlouhým sosákem. To je obecně známý...

Průzkum asteroidu Braille

Technologická sonda Deep Space 1, součást projektu NASA New Millenium, dorazila 26. července k svému cíli – asteroidu (9989) Braille, známému též...

Melatonín a alkohol

Hormón melatonín, ktorý sa tvorí v žľaze epifýze v mozgu, zasahuje do celého radu dejov v organizme. Vzniká ho viac v noci ako cez deň, a zmena...

Nechtěný test

Časopisy Psychiatrie (2/99, s. 120) a Česká a Slovenská Psychiatrie (5/99, s. 344) zveřejnily nezávisle na sobě zprávu o téže události (Remeron...

Zrcadlo jako lék

Nemocní po mozkové mrtvici s ochrnutím poloviny těla (hemiparézou) musí intenzivně rehabilitovat postižené končetiny, aby se obnovila jejich...

Jestliže chrápete, nesedejte za volant

Chrápání může být příznakem obstrukční zástavy dechu (apnoe), způsobené krátkodobým „uzavřením“ nosohltanu během spánku. Vede to buď ke krátké...

Rakovina prsu

V USA se každý rok podrobí 25 milionů žen mamografickému vyšetření. U 800 000 z nich se provádí biopsie, aby lékaři zjistili, že pouze u 180 000...

Dva nové měsíce Uranu

Dvě dosud neznámá tělesa, pravděpodobně měsíce Uranu, objevil čtyřčlenný tým astronomů vedený J. J. Kavelaarsem z McMasterovy univerzity. Zählédl...