Ondřej Miloš

Doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc., (*1940) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na Biologické fakultě Jihočeské univerzity se zabývá transgenozí rostlin.

Počet článků: 6

Invazní rostliny a invazní psychózy

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 186, 2004/4
Petr Pyšek a Jiří Sádlo informují o tom, co je z rostlin u nás domorodec a co příchozí. Je to záslužný čin, a to nejen v oblasti botaniky. Ukazuje...
 

V přirozenosti člověka je hledat, zkoušet a pokoušet osud

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 487, 2000/9
Kdo má pravdu v debatách o geneticky modifikovaných rostlinách? Čím se máme řídit, chceme-li rozeznat pravdu a omyl, jestliže většina z nás jsou...
 

Srovnávací genomika eukaryont

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 426, 2000/8
G. M. Rubin a jeho kolegové porovnávali celé sekvence DNA již sekvencovaných genomů kvasinky, červa Caenorhabditids elegans a drozofily. Snažili se...
 

Transgenní rostliny pro lidské zdraví

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 657, 1999/11
Transgenoze umožňuje vytvářet nové, zdravější odrůdy kulturních rostlin. Spojeným úsilím sítě vědeckých pracovišť byla vytvořena transgenní rýže...
 

Motýli a transgenní kukuřice

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 486, 1999/9
Pyl transgenní kukuřice odolné proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis), který obsahuje protein zvaný δ-endotoxin Bacillus thuringiensis,...
 

Huseníček jako modelová rostlina

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 256, 1999/5
Od roku 1990 se v mnoha zemích intenzivně pracuje na výzkumu genomu huseníčku. Projekt se oficiálně jmenuje Multinational Coordinated Arabidopsis...