Vesmír: 2000/8

datum vydání: 5. 8. 2000

Úvodník

Do Evropy, k lidstvu

Již řadu let, kdykoliv ráno otevřete noviny, skoro jistě v nich vedle zpráv o rozličných katastrofách, loupežích, podvodech a bankrotech naleznete...

Eseje

Co je psáno...

Po důkladných a dlouhých jednáních byla smlouva sepsána a při slavnostním ceremoniálu podepsána. Zahraniční investor si oddychl, neboť teď, když je...

Komentáře a názory

Homo sapiens sapiens: přečteno!

Všechno to nejspíš začalo v roce 1983, kdy laboratoř v Los Alamos a laboratoř Lawrence Livermoore začaly připravovat neobvyklou genetickou...

Konec genetiky?

Od chvíle, kdy bylo v pondělí 26. června t. r. s velikou slávou světové veřejnosti oznámeno sestavení téměř kompletní nukleotidové sekvence...

Nad knihou

O původu ctnosti, je-li jaká

Tato kniha, píše přírodovědec Matt Ridley, se na různých místech pokusila rozbít některé mýty o původu našich takzvaně civilizovaných návyků. Chtěl...

FRANTIŠEK JÁCHIM: Tycho Brahe. Hvězdářova odysea z Dánska do Čech

Tematika i vnější úprava knihy vzbudí u potenciálního kupce dojem, že se mu dostává do ruky jakýsi protějšek skvělé publikace Zdeňka Horského...

Jazykový koutek

Mít křídla a nemít hnízdo

Hnízdo je především „stavba“, kterou si k ochraně potomstva upravují ptáci, ale běžně se mluví také o hnízdě myším, veverčím, vosím či třeba (ve...

Mozaika

Mozaika

Nejvzdálenější objekt ve vesmíru Stal se jím kvazar RD J030117 + 002025, aktivní jádro galaxie, u níž byl naměřen spektrální posuv z = 5,50, což...

Vertikála

Vesmír, o čem psal před lety

O nepolitičnosti a idealismu. Jestliže si redaktor nové řady Vesmíru postavil do hlavy prvního čísla v lednu 1923 prohlášení, v němž klade Vesmíru...

Výtvarné umění

Správně vzhůru nohama

Tak New York University sídlí na Malém rynku hned vedle Rotta, kde se místo hardware prodává lahůdkový software! Teď je všechno jiný. Jak jiný? ptá...

Dopisy čtenářů

Rozvoj školství a knihovny

Chtěla bych se zmínit o rozdílech mezi naším a americkým školstvím, které vyplynuly z rozhovorů s Jacksonem J. Barlowem z Juniata College...

Je v přírodě účel?

Rád bych reagoval, i když opožděně, na kongres o účelnosti v přírodě konaný v březnu 1998 (viz Vesmír 77, 385, 1998/7). Už konání kongresu samo...

Útěk od praporů

Některé články jsou příliš odborné, například Prodlužování DNA a mikrosatelity (Vesmír 78, 328, 1999/6), jiné zajímavé, např. Jak přesně Aztékové...

Slunce a schizofrenie

Milovníci slunce vědí, že Austrálie je pro ně země zaslíbená. Je to světadíl, kde slunce svítí víc a častěji než kdekoli jinde. Mají tam také velmi...

Proč nemáme jíst třešně ze stromů podél silnic

Na otázku v nadpisu odpoví většina lidí trochu vyčítavě: „Proč se ptá na takovou samozřejmost? Přece jsou plné olova z výfukových plynů...

Brát i dávat

V roce 1938, kdy měla Československá republika slavit dvacet let svého vzniku, stačilo ještě několik institucí vydat k tomuto výročí své jubilejní...

Dlouhé stíny péelká

Tomanův článek je ukázkou ze sborníku Co daly naše země Evropě a lidstvu, jehož třetí část s podtitulem obrozený národ na prahu třetího tisíciletí...

Cytoskelet - dynamická síť

Co způsobuje buněčný a vnitrobuněčný pohyb? Tuto otázku si kladli biologové již začátkem 19. století, ale odpověď tehdy nenašli, protože neměli...

Klonovaní pomocníci

O protilátkách se mluví jako o účinných „bojovnících“ proti různým bakteriálním či parazitickým nákazám. Tito „bojovníci“ jsou však schopni...

Vliv rostlin na ovzduší

Jednou ze znečisťujících látek, jimž jsou rostliny vystaveny, je oxid dusičitý. Před dvaceti lety se celkový emisní vstup oxidů dusíku (NOx)...

Strategické plánování metodou scénářů

O významu strategického plánování se dnes v teoretické rovině či v úrovni „manažerských dovedností“ nepochybuje. Horší je to s praktickým...

Mohutná pískovcová symfonie s málo notami

V minulém čísle (Vesmír 79, 394, 2000/7) jsme se dověděli, že krajinný fenomén znamená odlišné místo, kde je některá z krajinných složek výrazně...

Lelek kozodoj

Škoda že lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ztratil při vymýšlení nového českého názvosloví ptáků svůj původní přídomek kozodoj, doslovný překlad...

Nespokojenost ženy po sňatku

Příčin potíží v manželských vztazích je řada. V našich rozvodových statistikách je jich zmiňováno 10, 1) jsou to však příčiny jevové, tedy...

Paradox malého potoka ve velkém údolí

Přechod ledové doby do doby meziledové, v níž žijeme, znamená ve střední Evropě zásadní změnu říčních údolí. Řeky ledové doby vytvářely systém...

Aktuality

Fosilní ptačí hnízdo

Stopy hnízdění ptáků ve fosilním záznamu patří k naprostým kuriozitám (zvlášť když mezi ně nezahrnujeme nálezy vajec). Je to pochopitelné, protože...

Srovnávací genomika eukaryont

G. M. Rubin a jeho kolegové porovnávali celé sekvence DNA již sekvencovaných genomů kvasinky, červa Caenorhabditids elegans a drozofily. Snažili se...

Při pobytu ve vesmíru řídnou kosti

Francouzští osteologové vyšetřili stav kostí u 15 ruských kosmonautů, kteří strávili 16 měsíců na Miru. Podle očekávání zjistili, že zejména po...

Špačci léčí svá mláďata bylinkami

Zjištění, že většina lidských vynálezů byla už dávno objevena všemožnými subhumánními tvory, patří k notoricky známým klišé přírodopisných...

Zombie a mumie

Zdánlivě slova téhož typu, a přece se chovají odlišně. Zombie je mužského rodu, vyslovuje se [zombi] a lze ho tak i psát, kdežto mumie [čti mumie]...

Čistý národní produkt

Indikátorem ekonomického blahobytu je hrubý národní produkt vyjadřovaný v dolarech na jednoho občana. V tomto ohledu si stojíme poměrně dobře, máme...

Vesmír je sladký

Američtí vědci J. Hollis, F. J. Lovas a P. R. Jewel pozorovali dvanáctimetrovým radioteleskopem Národní radioastronomické observatoře v arizonském...

Zabíjejí se šelmy navzájem?

Šelmy jsou v lidovém povědomí chápány jako krvežíznivá zvířata. Možná to není tak neopodstatněné, velmi často se totiž zabíjejí mezi sebou...