mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Bakalář Eduard

PhDr. Eduard Bakalář, CSc., (*1934) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Publikoval řadu knih s psychologickými hrami (Psychohry) a na různá další témata, např. Úvahy o motivu moci, Průvodce rozvodem, Průvodce otcovstvím aj. V současné době vede Poradnu pro rozvodové problémy s dětmi v Praze 7.

Počet článků: 6

O pachtýřích pravdy

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 318, 2006/6
Svým článkem jsem chtěl otevřít diskusi k tématu, které považuji jak za tabuizované, tak za důležité a aktuální. Zamýšlel jsem se nad vnitřním...
 

Podporujte ženy

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 15, 2006/1
Podjatost je neschopnost nebo neochota posuzovatele nestranně rozhodnout mezi účastníky sporu. Nejčastěji bývají podjatí posuzovatelé nebo...
 

Našel jsem si partnerku, ale už s dítětem

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 346, 2002/6
Muž hledající partnerku ji zpravidla najde, avšak poměrně často již s dítětem. Bývá to pro něj nová situace, v níž se orientuje jen s obtížemi....
 

Nespokojenost ženy po sňatku

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 464, 2000/8
Příčin potíží v manželských vztazích je řada. V našich rozvodových statistikách je jich zmiňováno 10, 1) jsou to však příčiny jevové, tedy...
 

ANNE a BILL MOIR: Why men dont iron. The real science of gender studies

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 155, 2000/3
Kniha dvou britských biologů se v podstatě zabývá hormonálními rozdíly mezi muži a ženami a následnými rozdíly v chování a psychickém prožívání....
 

Co ženy umějí a muži nevědí

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 428, 1999/8
Pokusím se shrnout rozdíly v sociální inteligenci mužů a žen. Postřehy různých myslitelů mne přivedly k vymezení oblastí, v nichž se muži orientují...