Vesmír: 2006/6

datum vydání: 15. 6. 2006

Úvodník

Nechat pořádek pořadatelům a chaos chaotům

Rozproudila se nám ve Vesmíru debata o jazyce 1) a já pojednou pociťuji jakési deja lu (pocit již čteného). Nemám na mysli jenom jazyk, ale debaty...

Eseje

Jak daleko jsme od dob Sigmunda Freuda?

Cosi mi říká, že doba, ve které se usebíral Sigmund Freud ke svému dílu, je nějak podobná té naší. Rozum se tomu ale vzpírá. Copak lze srovnat...

Nad knihou

Počátky živočišné říše

Živočichové patří spolu s rostlinami, houbami a velkým množstvím různých „řas“ a „prvoků“ do obrovské skupiny organizmů s velkými a složitě...

Proč zase Darwin?

Není to už překonané? Nevyřešila už to vše teorie inteligentního designu? Tuto otázku, po níž jsem se mírně otřásl, mi položili někteří redaktoři,...

Lexicon silvestre

Kdo někdy zkusil vyprávět o své práci někomu jinému, ví, že to při „zahloubání“ do nějakého úzce odborného problému není tak jednoduché. I když je...

Eseje o jazyce

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 5

Hlavní nesnáz a omezenost veškerého jazyka spočívá v tom, že v něm musíme věci vyjadřovat popořádku, jednu po druhé, a to ještě v pořádku a skladu...

Architektura

Karel Hubáček a jeho tvorba

Je málo architektonických tvůrců a děl, jimž se v době spuštěné železné opony podařilo proniknout do mezinárodního povědomí. Architekt Karel...

Dopisy čtenářů

O pachtýřích pravdy

Svým článkem jsem chtěl otevřít diskusi k tématu, které považuji jak za tabuizované, tak za důležité a aktuální. Zamýšlel jsem se nad vnitřním...

Ad Nechat jazyk kočkám – cesty vlkům? 3

Rozumím-li dobře, základní Jamkovou myšlenkou je, že zásada „Nechte jazyk na pokoji!“ („Laissez-faire!“) je nesprávná a že je naopak třeba o jazyk...

Ze soukromého života krtonožky

Krtonožka je hmyz z řádu rovnokřídlých (Orthoptera). Její jméno Gryllotalpa (z gryllus – cvrček, talpa – krtek) dává tušit, že jde o podivného...

Cestování v čase a náš vesmír

Jana Olivová: Před 100 lety Albert Einstein zcela změnil naše dřívější pojetí času. Můžete vysvětlit, jaký je postoj k času dnes? Jak definuje čas...

Hongshanornis

V bloku jezerních sedimentů ze severovýchodní Číny byl objeven otisk kostřičky a peří drobného raně křídového ptáka. Nebyl větší než vrabec (lebka...

Divoké sny s vypnutou pojistkou

V roce 1951 pozoroval poprvé Eugene Aserinski (1921–1998) u svého osmiletého syna během spánku trhavé rychlé oční pohyby (Rapid Eye Movements, REM)...

Němý svědek anabáze československých legionářů?

Na brněnském Ústředním hřbitově, v části, kde byli pochováváni vojáci brněnské posádky (v oddělení 73), roste zplaněle Viola septemloba Le Conte,...

Jak dlouho je kurare jedovaté?

Kurare je rostlinný šípový jed, používaný indiány v povodí Amazonky a Orinoka. Jestliže se alkaloidy obsažené v jedu dostanou do krve, způsobí...

Děravý fosilní záznam

To, že nově objevený savec laoš (Laonastes aenigmamus) – jehož české jméno jsme si dovolili navrhnout coby zkratku pro „laoskou myš“ (laosky...

Lodivodi

Nejznámějšími mořskými dravci jsou jistě žraloci, při setkání s nimi se respektu ubrání málokdo. Přesto existuje několik ryb, které se jim nejen...

Bílá místa podkrušnohorských map

Začalo to léta Páně 1403 Podkrušnohorská pánev vznikla počátkem třetihor. Rostlinná těla se hromadila v teplých močálech a během dalšího...

Neviditelný prach

Počátkem roku 2006 mělo počasí na severu republiky inverzní charakter (ve vyšších polohách bylo tepleji). Tím se zhoršily rozptylové podmínky a v...

Tajemný svět špiček

Když se řekne špička, většině houbařů se vybaví výborná jedlá špička obecná (zvaná též špička travní, Marasmius oreades). Tu můžeme sbírat od jara...

Enzymy otvírají motolicím dveře…

Motolice čeledi Schistosomatidae jsou lékařsky i veterinárně jednou z nejvýznamnějších skupin helmintů („červů“), která na sebe upozorňuje...

Odstartováno: Šlápni na plyn!

Proč zemní plyn? Zemní plyn jako motorové palivo nabízí řadu výhod: nízkou cenu, vysoké oktanové číslo, 1) nemá problémy s emisními limity, protože...

Cesta jménem ITER

Od loňského června jsou téměř všichni, kdo pracují na poli termonukleární fúze, o poznání optimističtější – a přibyla jim spousta práce. Po...

Medicína šitá na míru

Nejčastější onemocnění, například kardiovaskulární či nádorová, jsou podmíněna mnoha geny s malým účinkem a řadou dalších faktorů, k nimž patří...

Aktuality

Přírodní parabeny

Parabeny jsou estery kyseliny 4-hydroxybenzoové. Brzdí růst mikrobů, a přitom nejsou toxické pro člověka, proto se často používají jako konzervační...

Pravidla a rady k vědeckému bádání

Tak se jmenovala kniha, na niž jsem si vzpomněl, když vyšel článek „Reactions to the Hwang Scandal“ v časopise Science (311, 606, 2006). Knihu...

Tunelující nanotrubičky – nový způsob komunikace buněk

Vzájemná komunikace buněk je nezbytnou vlastností všech vícebuněčných organizmů. Bez ní by nemohla vzniknout funkční tkáň, orgány by se nemohly...

Houby převlečené za vajíčka termitů

Mimikry najdeme v přírodě na každém kroku, ale asi nikdy nás nepřestanou udivovat. Vznikly u mnoha rozličných organizmů jako triky pro ochranu před...

Předmět, pro který nemá čeština název

V ajnské vesnici Shiraoi na japonském ostrově Hokkaidó jsem byl uveden do přístěnku domu se slaměnou střechou k staršímu muži, zřejmě ve funkci...

Potkaní priony a nemoc šílených krav

Víme, že původci jak bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u krav, tak Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci u člověka jsou priony (viz Vesmír 75, 503,...

Variace genetického kódu

Jedním z jednotících rysů života na Zemi je, že téměř všechny buňky používají jednotný genetický kód, v němž je informace, uložená v DNA,...

Chloroplastová DNA se neztratí

Před rokem přišla skupina amerických biologů s poněkud šokujícím objevem, že během poměrně časných fází vývoje listů mizí z organel fotosyntézy –...

Tiktaalik – ani ploutev, ani noha

Evolučně velice důležitá přeměna lalokoploutvých ryb ve čtvernožce (v té době obojživelníky) pro nás zůstává ještě v některých směrech neznámou....