mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Lexicon silvestre

Karl-Hermann Simon a kol.: Lexicon silvestre, Förderverein „Lexicon silvestre“ e. V., Eberswalde 1996–2006, zhruba 300 stran na díl, cena do 37 EUR za 1 díl, Vícejazyčný lesnický výkladový slovník
 |  15. 6. 2006
 |  Vesmír 85, 371, 2006/6

Kdo někdy zkusil vyprávět o své práci někomu jinému, ví, že to při „zahloubání“ do nějakého úzce odborného problému není tak jednoduché. I když je posluchačem osoba se stejným profesním zaměřením, mohou vznikat terminologické nepřesnosti. Situace se ještě zhorší, jestliže mají odborníci odlišnou mateřštinu. A nejde jen o „hovorové“ výrazy, ty si odborníci nakonec nějak vysvětlí; často se liší výklad odborných termínů, jež se pro dané jevy používají v té které zemi či v té které geografické oblasti. Lesnictví tuto svízelnou situaci řeší.

Vznik Lexiconu

Při mezinárodních setkáních lesníků koncem sedmdesátých let 20. století se stále zřetelněji projevovaly problémy s tím, co přesně který odborný termín znamená. Byly spojeny s mnohoznačností a s nepřesným vysvětlením. Proto vznikla potřeba vytvořit odborný lesnický vícejazyčný slovník s jednoznačným vymezením termínů. Iniciativy se ujala skupina lesníků z Eberswalde, kteří záhy vytvořili kolem Karla-Hermanna Simona vícenárodnostní pracovní skupinu. Při hledání základního znění padla volba na esperanto.

Vytvoření esperanta

Esperanto je umělý jazyk, jednoznačný v přísně pravidelných gramatických tvarech, tvořených systémem přípon a předpon. Založen je na evropských, hlavně románských jazycích, je však snadno srozumitelný i pro mimoevropské (asijské) národy. Vytvořil ho Polák Lazar Ludvík Zamenhof (1859–1917). K myšlence univerzálního jazyka ho v mládí přivedlo vícejazyčné prostředí, v němž vyrůstal. Již r. 1887 vyšla pod pseudonymem Doktoro Esperanto („doktor doufající“) jeho první učebnice a r. 1908 byl založen Světový esperantský svaz, který jednou za rok pořádá světový kongres, pokaždé v jiné zemi.

První česká učebnice esperanta byla vydána r. 1890 a již r. 1901 byl založen brněnský esperantský svaz, první v tehdejším Rakousku. Systém tohoto jazyka umožňuje vytvářet nové odborné termíny pod dohledem mezinárodní jazykové komise, překládat a psát původní esperantskou literaturu včetně básnických děl.

Význam esperanta mohou i dnes ocenit naši esperantisté při návštěvě cizích zemí, když si připíchnou na klopu zelenou hvězdičku – odznak esperantistů. Určitě najdou spřízněnou duši, která s nimi naváže kontakt.

Zásady Lexiconu

Bylo rozhodnuto vydávat výkladový slovník v jednotlivých jazykových verzích. Pro nový typ slovníku byly stanoveny zásady:

  • Seřadit jednoznačně definované pojmy pod pořadová čísla, totožná ve všech uvažovaných jazycích.
  • Uspořádat všechny pojmy do desetinného oxfordského třídění s dalším číselným rozlišením gramatického tvaru, a to v pořadí podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce, popřípadě uvést u podstatných jmen rod a určit, zda jde o osobu, předmět, prostředek či nástroj, dále pak rozlišit místo, prostor, plochu ad.
  • Pro úplnost u jednotlivých hesel uvést i termíny, které jsou jen přibližnými synonymy, mají širší či užší význam, jsou zastaralé nebo nedoporučené, a to vždy s příslušným označením. V definici pak odkázat na příbuzné termíny.
  • V indexu, který je součástí každého dílu všech jazykových verzí, abecedně seřadit termíny všech dílů s odkazem na pořadová čísla termínů.
  • Jako pracovní jazyk používat esperanto, a to pro jeho jednoznačnost, výstižnost a rozšíření (je v něm vedena i řada mezinárodních jednání).
  • Pořadí termínů uspořádat podle jejich důležitosti a četnosti používání, nebyl totiž předem znám jejich počet. Předpokládalo se, že každý díl bude obsahovat asi 1000 termínů.

Zpracování Lexiconu a jeho umístění na internetu

Slovník se začal zpracovávat r. 1981. V současné době má v osmi dílech, vydaných zatím v esperantu a němčině, více než 8000 termínů. Postupně je zpracováván ve více než 20 jazykových verzích.

Česká verze vyšla tiskem již v 6 dílech, 7. díl se dokončuje. V roce 2005 přistoupil k spolupráci i Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem a jeho pobočka v Brně, na jehož stránkách www.uhul.cz/lexicon lze najít českou zkušební verzi. Záměr sestavit Lexicon nebyl veden snahou po zisku. Můžeme proto předpokládat, že se na těchto webových stránkách časem setkáme i s cizojazyčnými ekvivalenty odborných termínů, popřípadě s dalšími jazykovými verzemi. V současné době je přehled dostupných jazykových verzí s odkazem na koordinátora slovníku na stránce www.lexicon-silv.de, knižně vydané díly Lexiconu silvestre jsou uvedeny na stránce www6.fh-eberswalde.de/lexsilv/Buch-angebot0.... 1)

Lexicon silvestre pomůže zpřesnit diskuse při mezinárodních setkáních i odborníkům, kteří se nezabývají esperantem. Navíc při jeho používání možná mnohé krása esperanta zláká a začnou se tomuto jazyku věnovat. Předpokladem snadného používání slovníku v mezinárodních kontaktech je však plná propojitelnost jednotlivých jazykových mutací v prostředí internetu.

www.uhul.cz/lexicon Lexicon silvestre, v přípravě webová česká verze dílů 1–6, ÚHÚL v Brandýse nad Labem

Poznámky

1) Lze je objednat na adrese: Förderverein „Lexicon silvestre“ e.V., Dr. Karl­Hermann Simon, Friedrich-Ebert-Str. 28, D-16225 Eberswalde, tel.: 03334/657331, fax: 03334/657142, e-mail: mailto:khsimon@fh-eberswalde.de.

PŘÍKLAD Z LEXICONU

Termín číslo 11..01.40 0004 je uveden v češtině, němčině, angličtině a esperantu.

čeština: stanoviště n – růstový prostor, charakterizovaný určitou půdou s jejím vodním režimem /0037/, určitým podnebím a určitým reliéfem terénu. cf biotop /1247/

němčina: Standort m – natürlicher Standort m – Ein Wuchsraum, wie er durch einen bestimmten Boden mit seiner Wasserregime /0037/, ein bestimmtes Klima und bestimmtes Relief charakterisiert wird. cf Biotop /1247/

angličtina: natural site; habitat; locality – A location of plant growth characterized by particularities of soil composition and pertaining water regime /0037/, climate, and relief. cf biotope /1247/

esperanto: starejo; stao ! – Kreskospaco, karakterizata per certa grundo kun gia akvoregimo /0037/, certa klimato kaj certa reliefo. cf biotopo /1247/

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jindřich Moudrý

 

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...