Aktuální číslo:

2020/2

Téma měsíce:

Houby

Ad Nechat jazyk kočkám – cesty vlkům? 3

Vesmír 85, 241, 2006/4
 |  15. 6. 2006
 |  Vesmír 85, 318, 2006/6

Rozumím-li dobře, základní Jamkovou myšlenkou je, že zásada „Nechte jazyk na pokoji!“ („Laissez-faire!“) je nesprávná a že je naopak třeba o jazyk pečovat (Němci mluví o Sprachpflege, Francouzi o aménagement linguistique a v české jazykovědě se vžil termín péče o jazykovou kulturu.) V této věci s Jamkem v zásadě souhlasím (ovšem jenom potud, pokud nemá na mysli mentorské brusičství) – svědčí o tom ostatně nejen můj článek s příznačným názvem „Nenechávejte svůj jazyk na pokoji!“, publikovaný před několika lety ve Vesmíru (Vesmír 79, 585, 2000/10), ale především moje více než půlstoletá činnost na poli péče o jazykovou kulturu, spojená s akademickým Ústavem pro jazyk český a mnoha jeho pracovníky. Jamek má pravdu i v tom, že někteří čeští jazykovědci zaujímají jen „pozorovatelský“ postoj k jazyku, který je pro ně jen „výzkumným terénem“ (jak Jamek trefně charakterizuje práci na Českém národním korpusu), a kritizují ty, kdo péči o jazykovou kulturu postulují a uskutečňují.

V čem však nemohu absolutně souhlasit a co je mi těžko pochopitelné, je to, že Jamek v rozporu s evidentní, konkrétně doložitelnou skutečností obviňuje z nežádoucího laxního přístupu k češtině právě Ústav pro jazyk český. Velmi četné a živé ohlasy veřejnosti na kultivační činnost ÚJČ mluví však o něčem jiném. Bohužel Jamkovy výklady jsou málo konkrétní a místy těžko interpretovatelné: autor má sice patrně na mysli především bohemisty, ale hovoří obecně o stavu české lingvistiky nebo o lingvistech a konkrétně se zmiňuje jenom o akademickém ÚJČ a pražském univerzitním ČNK. (Bohemisté jsou činní a čilí ovšem i leckde jinde, také mimo Prahu.)

Druhá věc, která je mi rovněž těžko pochopitelná, je Jamkova neuvěřitelně mezerovitá informovanost, zřejmá mimo jiné i z jeho povzdechu: „kde pak jsou staré dobré ,jazykové koutky‘ v rozhlase a dříve běžné nebo oblíbené publikace typu ,o češtině každodenní‘, ,čeština všední i nevšední‘ …“ Tož tedy uvedu tu pro něj hlavní práce z období od r. 1990 vzešlé z okruhu ÚJČ:

1. Rubrika „Jazykový koutek“ vycházela pravidelně ve Vesmíru od r. 1982 až do počátku ročníku letošního (2006); pak však redakce náhle tuto rubriku zrušila a nahradila ji – risum teneatis, amici! – výklady V. Jamka! (Těch koutků jsem napsal pod šifrou Dš 169.)

2. R. 1991 vyšel kolektivní knižní soubor glos a úvah o aktuálních jazykových jevech „Jazykové sloupky“.

3. V letech 1993–1996 vysílal Český rozhlas (zásluhou red. I. Budila) každotýdenní cyklus relací „Čeština dnes a zítra“. Výběr z těchto textů vydali jejich autoři (4 pracovníci ÚJČ) knižně pod titulem „Čeština, jak ji znáte i neznáte“ r. 1996. Rozhlasové relace pak pokračovaly pod názvem „Čeština kolem nás“ až do r. 1999.

4. V letech 1992–1999 psala další pracovnice ÚJČ pravidelné jazykové sloupky a podobné texty do Literárních novin. Jejich knižní výběr vyšel pod názvem „Jak dnes mluvíme/píšeme a jak hřešíme proti češtině“.

5. Pracovníci odd. jazykové kultury ÚJČ připravili v roce 2002 praktickou příručku „Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností jazykové poradny“.

6. V současné době existuje několik pravidelných „ústavních“ jazykových relací v televizi i v rozhlase, v různou denní dobu.

7. R. 1999 vyšla návodná příručka tří autorů z ÚJČ „Jak napsat odborný text“.

8. Současnou češtinu kriticky sleduje, vykládá jednotlivé jevy a uveřejňuje odpovědi na dotazy veřejnosti tradiční ústavní časopis Naše řeč.

Bylo by myslím ku prospěchu věci, kdyby V. Jamek tyto i další faktické informace zvážil a ve svých kritických úvahách reflektoval.

Ke stažení

O autorovi

František Daneš

Emeritní prof. PhDr. František Daneš, DrSc., (*1919-2015) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Od r. 1990 do svého odchodu do důchodu r. 1994 byl ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se zejména současným českým jazykem a obecnou lingvistikou. V r. 1999 vydal spolu se S. Čmejrkovou a J. Světlou knihu Jak napsat odborný text (nakladatelství Leda).

Doporučujeme

Slepice z „české líhně“ vzdorují viru

Slepice z „české líhně“ vzdorují viru audio

Jaroslav Petr  |  26. 2. 2020
Čeští vědci vytvořili linii kura domácího odolnou vůči nebezpečné virové infekci. Jejich postup přináší průlom do šlechtění drůbeže na odolnost k...
Cesty pod povrch a za horizont

Cesty pod povrch a za horizont

Ondřej Vrtiška  |  3. 2. 2020
Nebývá zvykem, aby časopis publikoval rozhovor se svým šéfredaktorem. Ivan M. Havel jím ve Vesmíru byl od roku 1990, ale koncem loňského roku tuto...
Pozoruhodné metabolity lesních hub

Pozoruhodné metabolity lesních hub

Martin Hrubý  |  3. 2. 2020
Když se za příhodného počasí projdete lesem, nemůžete přehlédnout svébytnou krásu hub různých velikostí, tvarů, barev a vůní. Kromě estetických a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné