Aktuální číslo:

2019/10

Téma měsíce:

Sesuvy

Jak dlouho je kurare jedovaté?

Výzkum vzorků z depozitáře Náprstkova muzea
 |  15. 6. 2006
 |  Vesmír 85, 330, 2006/6

Kurare je rostlinný šípový jed, používaný indiány v povodí Amazonky a Orinoka. Jestliže se alkaloidy obsažené v jedu dostanou do krve, způsobí ochabnutí příčně pruhovaných svalů. Jak kurare účinkuje? Dočasně potlačí přenos vzruchu na nervosvalové ploténce, podráždění motorických nervových vláken se nepřenese na sval a nedojde k svalovému stahu. Postupně nastane obrna všech svalů ovladatelných vůlí včetně svalů dýchacích. Zasažený organizmus se při plném vědomí udusí.

Na druhou stranu se právě schopnost kurare omezit či úplně „vypnout“ svalové napětí využívá v medicíně. Látky, jež byly odvozeny od kurare a mají stejný mechanizmus účinku, se dnes používají při většině operací. Použití těchto látek samozřejmě vždy vyžaduje současné umělé dýchání.

Poměrně dobře je známa historie objevování kurare – od zpráv prvních cestovatelů po definování mechanizmu účinku a jeho klinické využití. Již méně známa jsou jména cestovatelů, kteří přivezli kurare do Čech. Jmenujme alespoň dva z nich. Vojtěch Alberto Frič (1882–1944) prý po návratu z cest po Jižní Americe dokonce prováděl s kurare experimenty, bližší informace o nich však nejsou dostupné. Enrique Stanko Vráz (1860–1932) se do Jižní Ameriky vypravil r. 1892 1) a za dva roky se vrátil do Prahy s velikou sbírkou přírodnin a etnografického materiálu. Část věnoval Královskému zemskému muzeu, část Náprstkovu muzeu. Jeho zásluhou se do sbírek Náprstkova muzea dostaly nejstarší vzorky kurare, jež toto muzeum vlastní.

Surové kurare – pastovitá hmota černě smolné až tmavohnědé barvy – je rozpustné ve vodě. Jeho složení záleží na rostlině, z níž bylo získáno (uplatňují se druhy z více rodů, ba i z několika čeledí). V zásadě se však dělí do tří skupin, lišících se geografickým původem i chemickým složením: curare de calabaza (skladované v plodu), curare de tubo (skladované v článcích bambusu) a curare de poto (skladované v nádobě). V historii bylo kurare podrobováno řadě experimentů, zatím však není známo, jak dlouho přetrvává jeho účinnost při dlouhodobém skladování.

Cílem naší práce 2) bylo experimentálně ověřit biologickou účinnost různě starých vzorků kurare 3) z Náprstkova muzea. Testovali jsme tři vzorky: kurare „de calabaza“ (skladované v plodu dřeviny Crescentia cujete z čeledi Bignoniaceae), pocházející z Kolumbie a zařazené do sbírek muzea r. 1971, kurare „de calabaza“ z Venezuely, získané Náprstkovým muzeem r. 1966 a kurare „de tubo“ (skladované v článcích bambusu) pocházející z povodí Orinoka, jež do Prahy dovezl E. S. Vráz r. 1894. Po homogenizaci zaschlé hmoty jsme kurare převedli do vodného roztoku, který jsme pokusným zvířatům vstříkli do svalu. Účinnost látky jsme ověřovali na laboratorních myších a na králíkovi, u nějž jsme navíc měřili míru svalového napětí.

Všechny testované vzorky vedly k uvolnění svalového napětí a následně k celkové svalové paralýze. Prokázali jsme tedy, že i dlouhodobě skladované kurare (34 let, 39 let a 112 let) je stále biologicky účinné a způsobuje blokádu nervosvalového přenosu.

Poznámky

1) Vráz E.: Napříč rovníkovou Amerikou, Praha 1900.
2) Viz též Rogozov V., Hess L., Svítek M., Baďurová M., Klápšťová K.: Kurare – účinnost vzorků uložených v depozitáři Náprstkova muzea v Praze, Sborník abstrakt XII. kongresu ČSARIM, Galén, Praha 2005, s. 42–43.
3) Vzorky byly po celou dobu skladovány v suchu, většinou bez přístupu světla.

Ke stažení

O autorech

Ladislav Hess

Vladislav Rogozov

Monika Baďurová

Kateřina Klápšťová

Marek Svítek

Doporučujeme

Zhasněte světla!

Zhasněte světla!

Pavel Pecháček  |  7. 10. 2019
V důsledku technologického pokroku i rostoucí lidské populace stále přibývá míst, která jsou v noci vystavena umělému osvětlení (někdy...
Negativní dopady sesuvů

Negativní dopady sesuvů

Jan Klimeš  |  7. 10. 2019
Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...
Odkrytá skrytá tvář Měsíce

Odkrytá skrytá tvář Měsíce uzamčeno

Pavel Gabzdyl  |  7. 10. 2019
Po celou dobu existence lidstva nám Měsíc ukazoval jen přivrácenou polokouli. Pouhých 60 let (od října 1959) známe díky ruské sondě Luna 3 i...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné