Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Mlynář Jan

Dr. Jan Mlynář (*1966) vystudoval jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde absolvoval i doktorandské studium fyziky plazmatu. Zabýval se diagnostikou vysokoteplotního plazmatu na tokamaku TCV, École polytechnique fédérale de Lausanne. V současné době pracuje na společném evropském tokamaku JET v anglickém Culhamu, kam ho vyslal Ústav fyziky plazmatu AV ČR v rámci své asociační smlouvy s EURATOM.

Počet článků: 2

Cesta jménem ITER

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 356, 2006/6
Od loňského června jsou téměř všichni, kdo pracují na poli termonukleární fúze, o poznání optimističtější – a přibyla jim spousta práce. Po...
 

Lesk a bída termojaderné syntézy

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 212, 1998/4
Na konci června se v Praze sejde největší evropská konference zaměřená na fyziku plazmatu a na termojadernou syntézu 1) . Termojaderná syntéza...