Pravenec Michal

Ing. Michal Pravenec, DrSc., (*1953) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem genetických faktorů podmiňujících metabolický syndrom.

Počet článků: 7

Protizánětlivé účinky statinůuzamčeno

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 502, 2015/9
Statiny snižují hladinu nejen nízkodenzitního lipoproteinu (LDL-C), ale i celkového cholesterolu v plazmě. To však není jediný pozitivní účinek...
 

BIOMODELYkomerce

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 527, 2012/9
Metabolický syndrom je onemocnění charakterizované výskytem hned několika rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Klinicky je metabolický...
 

Medicína šitá na míru

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 363, 2006/6
Nejčastější onemocnění, například kardiovaskulární či nádorová, jsou podmíněna mnoha geny s malým účinkem a řadou dalších faktorů, k nimž patří...
 

Spořivé geny a diabetes 2. typu

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 356, 2005/6
Počet lidí, u nichž byl zjištěn diabetes (cukrovka) 2. typu, během posledních dvou desetiletí ve světě nebývale vzrostl. Tímto onemocněním trpí...
 

Metabolizmus tuků a krevní tlak

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 555, 1999/10
Nedávno se objevila hypotéza, že příčinou esenciální hypertenze (vysokého tlaku nevzniklého následkem jiné choroby, viz Vesmír 74, 485, 1995/9...
 

Molekulární genetika regulace krevního tlaku

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 515, 1998/9
Esenciální hypertenze je vysoký krevní tlak neznámého původu (pozn. red.: esenciální – zde ve významu „nevzniklý jako následek jiné choroby“). Bývá...
 

Genetika esenciální hypertenze

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 485, 1995/9
Statistické údaje Světové zdravotnické organizace řadí Českou republiku na jedno z předních míst v úmrtnosti na choroby srdce a cév, muži byli na...