Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2005/6

datum vydání: 16. 6. 2005

Úvodník

Chcete svítit?

Spíše rozvernost než informovanost mě před časem přiměla, abych jeden ze svých sloupků ve Vesmíru uzavřel přáním, cituji: „…aby se z dovednosti...

Nad knihou

JAROSLAV HLAVÁČ (ed.) a kol.: Živel Země

Kniha Živel Země je součástí edice Živly, která se snaží uchopit jevy kolem nás vždy z hlediska jednoho ze čtyř živlů – vzduchu, ohně-energie, země...

Encyklopedie pojatá jako masový produkt

Po rozsáhlé reklamě vyšel koncem roku 2004 v Knižním klubu Euromedia Group další foliant, tentokrát věnovaný naší planetě. V úvodním odstavečku...

Věda pod objektivem

Náplavový kužel na okraji pouštní pánve

V pustině mezi pohořími Kchun-Lun a Altun, která tvoří jižní okraj čínské pouště Taklamakan, vznikl obrovský náplavový kužel. Z hor (v pravém...

Jazykový koutek

Kdo sklízí vítr

Vítr slabý či silný, východní či západní, teplý či studený, přízemní či výškový – všechny lze měřit a do jisté míry i předvídat. Jazykem však vanou...

Architektura

Ateliér DaM

Mezi nejúspěšnější české architektonické ateliéry patří v poslední letech studio DaM. Založili je po roce 1989 dva přátelé: Richard Doležal (*1953)...

Výtvarné umění

VESMÍR. O čem psal před lety

Štíhlá linie, tento ideál mladých dam, stále ještě vládne dámské módě. Některým osobám ne a ne se dařiti, aby zůstaly štíhlými. Jeden můj známý mi...

Dopisy čtenářů

Knižní ceny Magnesia Litera 2004 – nominace za naučnou literaturu

Letos 25. dubna byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší české knihy uplynulého roku Magnesia Litera 2004. Tradičně silnou pozici mají v této...

Spilka není stáčírna

Chtěl bych redakci Vesmíru poděkovat za zajímavý jazykový koutek Pivo nejen alkoholické. Je dalším výrazem sympatického úsilí přírodovědeckého...

Co se stalo s českou biologií před 50 lety?

Můj článek, který byl otištěn v říjnovém čísle minulého ročníku (viz Vesmír 83, 593, 2004/10), vyvolal diskusi o E. Rádlovi. Asi proto, že Rádlovo...

Představujeme ústavy

Sociologický ústav

Sociologický ústav AV ČR se profiluje jako instituce, jejímž jedním z prvořadých úkolů je posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení...

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) vznikl r. 1927 jako součást „Státních pokusných objektů zemědělských“ v...

Podivné T-lymfocyty

Studenti imunologie se v každé základní učebnici a skriptech dočtou, že existují dva druhy antigenně specifických imunitních buněk: B-lymfocyty a...

Jak se „počítá v lese“

Pro přesný popis lesa potřebují lesníci v terénu změřit a posbírat více než stovku položek. Patří k nim např. údaje dendrometrické (slouží k...

Využití kmenových buněk v regeneraci myokardu

V posledních letech jsme svědky velkého pokroku v léčbě nemocných s akutním infarktem myokardu. Příčinou vzniku této nemoci je postižení věnčitých...

Evoluce lidských pohlavních chromozomů

Pohlavními chromozomy rozumíme pár vzájemně morfologicky odlišných chromozomů, které nesou geny určující pohlaví. Existence pohlavních chromozomů...

Příběh klíněnky jírovcové pokračuje

Mapka z roku 2000 znázorňuje šíření klíněnky jírovcové ze dvou center: od makedonského Ohridského jezera, kde se klíněnka poprvé objevila jako...

Vítr, obnovitelná energie

Zájem o využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie se zvýšil v sedmdesátých letech minulého století. V té době přibývaly poznatky...

Ani princezna Meketaton nepřišla

Vraťme se ještě jednou k pohnuté době egyptských dějin, kdy vláda v letech 1348–1331 př. n. l. spočívala v rukou pozoruhodného faraona Amenhotepa...

Živočišný kmen Cycliophora v Čechách

Vířníkovci (Cycliophora) jsou mikroskopičtí mořští živočichové (Metazoa) s velmi složitým životním cyklem. 1) Převládající potravní stadium je...

Permafrost a změny klimatu

O změnách objemu ledovců a výkyvech v rozsahu zalednění pevnin i oceánů se často mluví v souvislosti s globálními změnami klimatu. Daleko menší...

Lidstvo versus poliovirus

Mnoho lidí bylo v minulosti poznamenáno závažným onemocněním, jehož úplný název je poliomyelitis anterior acuta nebo Heine-Medinova nemoc. Původcem...

Chemie obezity

Obezita je slovo, které se dnes na nás valí ze všech možných sdělovacích prostředků, od těch nejsolidnějších až po ty bulvární. Důvodem je, že...

Spořivé geny a diabetes 2. typu

Počet lidí, u nichž byl zjištěn diabetes (cukrovka) 2. typu, během posledních dvou desetiletí ve světě nebývale vzrostl. Tímto onemocněním trpí...

Hroch a katedrála

Čechové jsou bohužel stále ještě nedostatečně studováni cizími antropology, zejména takovými, kteří jsou kromě laptopu pod paží vybaveni i...

Fauna Europaea

Od září r. 2004 je postupně zpřístupňována internetová databáze evropských druhů mnohobuněčných živočichů (www.faunaeur.org). Rozsáhlý projekt...

IPv6 Klíč k dokonalejšímu Internetu

Zajistit funkčnost vojenské komunikační sítě i v případě, že by některá z jejích částí byla vyřazena z provozu. Tak znělo zadání projektu, který v...

Hospody a pivo v české společnosti

Nesmazatelnou roli sehrály některé hospody ležící v bezprostřední blízkosti přírodovědecky atraktivních míst. Poskytovaly základnu k výzkumu i pro...

Aktuality

100 let termínu hormon

Angličtí fyziologové W. M. Bayliss a E. H. Starling 16. ledna 1902 objevili, že sliznice dvanáctníku podrážděná žaludeční kyselinou vydává látku,...

Malý, ale rozvinutý mozek floreského člověka

Nedávný nález pravděpodobně nového druhu člověka (Homo floresiensis) z jeskyně Liang Bua na ostrově Flores vzbudil zájem veřejnosti malou tělesnou...

Kořist se mstí predátorovi

Mšice se během jara a léta množí partenogeneticky (viz Vesmír 83, 65, 2004/2), jde tedy vlastně o klony geneticky identických jedinců....

Smrťácké geny a svlékání octomilek

Buněčný svět má své smrťáky, alespoň pokud jde o octomilky. Carl S. Thummel a Viravuth P. Yin z Lékařské fakulty Univerzity v Utahu popisují ve své...

Těžký život na vysoké noze

Pro vztah mezi morfologií teplokrevných živočichů a jejich zeměpisným rozšířením byla již před staletími vyslovena různá biogeografická pravidla,...

Kdo je původcem encefalitidy?

Není člověka, který by nevěděl o existenci klíšťové encefalitidy. Nenapadlo vás, proč vlastně je tato nemoc klíšťová? Podstatné jméno klíště se...

Dvě vnitřní mazání: na opalování a proti kouření

Známou a humoristy často používanou teorii vnitřního mazání potvrzují nové výrobky francouzské společnosti Microfluid Biotechnology. Dala na trh...

Tasmánský čert v ohrožení

Ďábel medvědovitý (Sarcophilus laniarius) se po vyhubení vakovlka stal největším dravým vačnatcem Tasmánie (viz Vesmír 81, 144, 2002/3), ale i on...

Z dospělých chloroplastů mizí DNA

V každé učebnici biologie se dočteme, že chloroplasty rostlinných buněk obsahují vlastní dědičnou informaci – chloroplastovou deoxyribonukleovou...

Klonování vakovlka v nedohlednu

V roce 1999 proběhla sdělovacími prostředky překvapivá zpráva, že Australské muzeum v Sydney usiluje o klonování vyhubeného vakovlka (Thylacinus...

Súvisí množstvo ejakulátu s kompetíciou spermií?

Množstvo ejakulátu, resp. počet spermií značne varíruje v závislosti od rizika kompetície spermií. Priemerné by malo byť v prípade, že v blízkosti...