Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Sociologický ústav

Akademie věd ČR
16. 6. 2005
 |  Vesmír 84, 311, 2005/6

Sociologický ústav AV ČR se profiluje jako instituce, jejímž jedním z prvořadých úkolů je posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení aktuálních a společensky naléhavých problémů současné společnosti.

Vědkyně a vědci pracující v SOÚ AV ČR tak například:

 • Šetří názory veřejnosti týkající se politických, ekonomických a obecných společenských témat. S výsledky výzkumů veřejného mínění, které zkoumá CVVM jako jedno z oddělení ústavu, pravidelně pracují hlavní česká média.
 • Reflektují probíhající restrukturaci elit, vznik nových funkcí pro její působení a potřebu nové kvalifikace tak, jak se utvářely v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie.
 • Iniciují porozumění a společenskou důvěru v tematizaci genderových otázek a v konstrukci efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe.
 • Provádějí výzkumy týkající se rozmanitých sociálních aspektů bydlení, jako jsou například výdaje domácností na bydlení, spokojenost s bydlením a podobně.
 • Přispívají k propojení badatelského výzkumu vzdělanostních nerovností, lidského kapitálu a ekonomiky vzdělání a k přípravě reformy vysokého školství v České republice.
 • Kontinuálně zkoumají příjmové nerovnosti a novou chudobu.
 • Systematicky sledují základní procesy demokratického politického systému, přičemž hlavními tématy jejich zájmu jsou vznik a stabilizace systému politických stran, působení nepolitické reprezentace zájmů v oblasti práce a kapitálu, fungování parlamentu, vznik, vývoj a zrání občanské společnosti, a to na národní, nadnárodní i regionální úrovni.
 • Shromažďují, zpracovávají a uchovávají sociologická data. Sociologický datový archiv, který je součástí evropské sítě datových archivů, poskytuje své služby odborné i laické veřejnosti.
 • Přednášejí na 13 domácích a 3 zahraničních univerzitách a vysokých školách.
 • Spolupracují na řadě mezinárodních vědeckých programů – podílejí se například na mezinárodním programu International Social Survey Programme a mezinárodním výzkumném programu European Social Survey.
 • Výsledky své práce zveřejňují především v knižních publikacích a v časopiseckých statích doma i v cizině. Publikují také v jediném českém sociologickém impaktovaném periodiku „Sociologický časopis/Czech Sociological Review“, jehož vydavatelem je právě SOÚ.

S výsledky výzkumu či s novými trendy v rozvoji teorie a metodologie se mohou badatelé, studenti i široká veřejnost seznámit přímo v sídle ústavu v Jilské ulici v Praze. Umožní jim to nedávno rekonstruovaná knihovna, která v současnosti čítá přes deset tisíc svazků českých i zahraničních autorů; či každoročně pořádaný den otevřených dveří.

SOÚ je akademické pracoviště ze své podstaty otevřené všem podnětům a otázkám. Můžete je vyslovit i vy sami.

KONTAKT: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.:+420 222 221 753, 221 183 111 (provolba), fax: +420 222 220 143, e-mail: socmail@soc.cas.cz, www.soc.cas.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné