Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Sociologický ústav

Akademie věd ČR
16. 6. 2005
 |  Vesmír 84, 311, 2005/6

Sociologický ústav AV ČR se profiluje jako instituce, jejímž jedním z prvořadých úkolů je posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení aktuálních a společensky naléhavých problémů současné společnosti.

Vědkyně a vědci pracující v SOÚ AV ČR tak například:

 • Šetří názory veřejnosti týkající se politických, ekonomických a obecných společenských témat. S výsledky výzkumů veřejného mínění, které zkoumá CVVM jako jedno z oddělení ústavu, pravidelně pracují hlavní česká média.
 • Reflektují probíhající restrukturaci elit, vznik nových funkcí pro její působení a potřebu nové kvalifikace tak, jak se utvářely v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie.
 • Iniciují porozumění a společenskou důvěru v tematizaci genderových otázek a v konstrukci efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe.
 • Provádějí výzkumy týkající se rozmanitých sociálních aspektů bydlení, jako jsou například výdaje domácností na bydlení, spokojenost s bydlením a podobně.
 • Přispívají k propojení badatelského výzkumu vzdělanostních nerovností, lidského kapitálu a ekonomiky vzdělání a k přípravě reformy vysokého školství v České republice.
 • Kontinuálně zkoumají příjmové nerovnosti a novou chudobu.
 • Systematicky sledují základní procesy demokratického politického systému, přičemž hlavními tématy jejich zájmu jsou vznik a stabilizace systému politických stran, působení nepolitické reprezentace zájmů v oblasti práce a kapitálu, fungování parlamentu, vznik, vývoj a zrání občanské společnosti, a to na národní, nadnárodní i regionální úrovni.
 • Shromažďují, zpracovávají a uchovávají sociologická data. Sociologický datový archiv, který je součástí evropské sítě datových archivů, poskytuje své služby odborné i laické veřejnosti.
 • Přednášejí na 13 domácích a 3 zahraničních univerzitách a vysokých školách.
 • Spolupracují na řadě mezinárodních vědeckých programů – podílejí se například na mezinárodním programu International Social Survey Programme a mezinárodním výzkumném programu European Social Survey.
 • Výsledky své práce zveřejňují především v knižních publikacích a v časopiseckých statích doma i v cizině. Publikují také v jediném českém sociologickém impaktovaném periodiku „Sociologický časopis/Czech Sociological Review“, jehož vydavatelem je právě SOÚ.

S výsledky výzkumu či s novými trendy v rozvoji teorie a metodologie se mohou badatelé, studenti i široká veřejnost seznámit přímo v sídle ústavu v Jilské ulici v Praze. Umožní jim to nedávno rekonstruovaná knihovna, která v současnosti čítá přes deset tisíc svazků českých i zahraničních autorů; či každoročně pořádaný den otevřených dveří.

SOÚ je akademické pracoviště ze své podstaty otevřené všem podnětům a otázkám. Můžete je vyslovit i vy sami.

KONTAKT: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.:+420 222 221 753, 221 183 111 (provolba), fax: +420 222 220 143, e-mail: socmail@soc.cas.cz, www.soc.cas.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné