Představujeme ústavy

70 let Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně

70 let Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně komerce

2. 5. 2023 | Vesmír 102, 286, 2023/5

Historie Krátce po založení Československé akademie věd rozhodla její Biologická sekce o vytvoření Laboratoře pro výzkum obratlovců pod vedením...

Ústav molekulární genetiky letos oslavil 60 let od založení

Ústav molekulární genetiky letos oslavil 60 let od založení komerce

3. 10. 2022 | Vesmír 101, 637, 2022/10

Historie Ústavu molekulární genetiky (ÚMG) se odvíjí od roku 1962, kdy byl založen Ústav experimentální biologie a genetiky Československé...

Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta lesnická a dřevařská komerce

28. 2. 2022 | Vesmír 101, 184, 2022/3

Jak chránit přírodu a šetrně hospodařit s lesem Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU) poskytuje kvalitní...

Malý ústav s velkým potenciálem

Malý ústav s velkým potenciálem komerce

31. 5. 2021 | Vesmír 100, 397, 2021/6

Ústav anorganické chemie (ÚACh) sídlí v obci Husinec-Řež, která se nachází několik kilometrů za Prahou, odkud je snadno dostupná vlakem i...

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. komerce

3. 5. 2021 | Vesmír 100, 331, 2021/5

Ústav geoniky je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v Moravskoslezském kraji. Jeho výzkumný záměr postihuje široké spektrum geovědních oblastí a...

Sledujte vetřelce

Sledujte vetřelce komerce

Jiří Skuhrovec | 1. 3. 2021 | Vesmír 100, 196, 2021/3

„Napadli nás vetřelci – zastavme invazi!“ Na první pohled možná trochu přehnaně znějící výzva, ale invazní druhy živočichů opravdu mají významný...

Musíme stavět na hlubokém poznání v základním výzkumu

Musíme stavět na hlubokém poznání v základním výzkumu komerce

Eva Bobůrková | 2. 11. 2020 | Vesmír 99, 665, 2020/11

Biotechnologický ústav Akademie věd ČR (BTÚ) se zaměřuje na základní molekulárněbiologický výzkum, který může mít i konkrétní dopad na léčbu...

Kovový krystal jako superkritická tekutina komerce

Hanuš Seiner | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 653, 2017/11

Již od poloviny devatenáctého století je známo, že nad určitou teplotou nelze vodní páru žádným přetlakem zcela zkapalnit, a naopak že pro velmi...

Degradace půdy způsobená nejistou držbou

Degradace půdy způsobená nejistou držbou komerce

1. 9. 2017 | Vesmír 96, 520, 2017/9

K degradaci půdy a krajiny v podobě jednotlivých typů (eroze, desertifikace…) dochází z mnoha důvodů. Kromě přírodních daností, které lze ovlivnit...

Probíhající výzkum v rámci projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“

Probíhající výzkum v rámci projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“ komerce

Michal Poňavič, Petr Rambousek, Bohdan Kříbek | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 521, 2017/9

Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5 e-mail: michal.ponavic@geology.cz, 251 085 348 Obdobně jako v ostatních evropských zemích je...