Představujeme ústavy

Ústav geoniky AV ČR , v. v. i.

Ústav geoniky AV ČR , v. v. i. komerce

11. 12. 2014 | Vesmír 93, 725, 2014/12

Posláním Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., je základní i aplikovaný výzkum motivovaný především rozvojem technologií využití zemské kůry v mnoha...

Centrum bio-medicinálních polymerů komerce

6. 11. 2014 | Vesmír 93, 657, 2014/11

Tento článek seznamuje s prvními výsledky dosaženými v mezioborovém inovačním Centru biomedicinálních polymerů. Centrum bylo otevřeno v Ústavu...

PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV komerce

6. 11. 2014 | Vesmír 93, 656, 2014/11

Parazitologický ústav je součástí Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou JČU. Jeho...

Fyzikální chemie v nanoměřítku:

Fyzikální chemie v nanoměřítku: komerce

11. 9. 2014 | Vesmír 93, 507, 2014/9

Současný vědecký výzkum v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., (ÚFCH JH) je zaměřen na vývoj metod výpočetní chemie,...

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. uzamčenokomerce

7. 5. 2014 | Vesmír 93, 277, 2014/5

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. se zabývá výzkumem a transferem výsledků do praxe, s důrazem na nové výrobky uváděné na trh, k tomu potřebné...

Biomolekuly, chromozomy, genomy a buňky

Biomolekuly, chromozomy, genomy a buňky uzamčenokomerce

Stanislav Kozubek, Miroslav Fojta, Boris Vyskot | 10. 4. 2014 | Vesmír 93, 229, 2014/4

V roce 2011 byla vyhlášená soutěž o tzv. projekty excelence (PE) a jejím hlavním cílem byla podpora kvalitního základního výzkumu, rozvíjení...

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně uzamčenokomerce

Zbyněk Jaňour, Martin Luxa, Z. Trávníček | 16. 1. 2014 | Vesmír 93, 27, 2014/1

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně je významným detašovaným pracovištěm Ústavu termomechaniky AV ČR. Unikátnost laboratoře spočívá nejen v...

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava komerce

5. 12. 2013 | Vesmír 92, 683, 2013/12

Ústav je moderní vědeckou, široce zaměřenou institucí, která propojuje řadu oborů v oblasti geověd. Jedná se zejména o geomechaniku, geomateriály a...

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce komerce

11. 7. 2013 | Vesmír 92, 401, 2013/7

Základní informace Výzkumný ústav vodohospodářský byl jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné republice Čechů a Slováků. Tato...

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko - Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko - Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko komerce

Jan Nedělník | 11. 7. 2013 | Vesmír 92, 415, 2013/7

Genetické zdroje pícnin pro současnost i budoucí generace Genetické zdroje rostlin představují hospodářsky a politicky významnou složku majetku...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné