Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Představujeme ústavy

Inovace pro nanotechnologie

Inovace pro nanotechnologie komerce

4. 5. 2015 | Vesmír 94, 273, 2015/5

Nanomateriály a na nich založené nanotechnologie mají stále se rozšiřující uplatnění v chemické katalýze, fotochemii a (foto)elektrochemii, dále...

Nanodestičky vrstevnatých hydroxidů – ultratenké stavební kameny

Nanodestičky vrstevnatých hydroxidů – ultratenké stavební kameny komerce

Jan Demel, Barbora Hyklová, Kamil Lang | 4. 5. 2015 | Vesmír 94, 281, 2015/5

Nanodestičky jsou objekty, které mají jeden rozměr (tloušťku) řádově nanometr, zatímco zbylé dva rozměry mnohonásobně větší, až v řádu mikrometrů....

Pohled na dělení chromozomů v živém vajíčku

Pohled na dělení chromozomů v živém vajíčku uzamčenokomerce

Martin Anger, Anna Danylevska | 30. 3. 2015 | Vesmír 94, 243, 2015/4

Laboratoř reprodukce savců Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně je unikátním pracovištěm svého druhu. Výzkumným cílem...

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. uzamčenokomerce

8. 1. 2015 | Vesmír 94, 41, 2015/1

Základní informace Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., (ÚCHP) je jedním ze šesti ústavů, které tvoří Sekci chemických věd Akademie věd ČR....

Čeští geologové na Špicberkách

Čeští geologové na Špicberkách komerce

Josef Stemberk, Jan Blahůt | 8. 1. 2015 | Vesmír 94, 35, 2015/1

Oddělení inženýrské geologie ÚSMH AV ČR, v. v. i., se systematicky věnuje výzkumu různých geodynamických jevů, jako jsou sesuvy, skalní řícení...

Ústav geoniky AV ČR , v. v. i.

Ústav geoniky AV ČR , v. v. i. komerce

11. 12. 2014 | Vesmír 93, 725, 2014/12

Posláním Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., je základní i aplikovaný výzkum motivovaný především rozvojem technologií využití zemské kůry v mnoha...

Centrum bio-medicinálních polymerů komerce

6. 11. 2014 | Vesmír 93, 657, 2014/11

Tento článek seznamuje s prvními výsledky dosaženými v mezioborovém inovačním Centru biomedicinálních polymerů. Centrum bylo otevřeno v Ústavu...

PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV komerce

6. 11. 2014 | Vesmír 93, 656, 2014/11

Parazitologický ústav je součástí Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou JČU. Jeho...

Fyzikální chemie v nanoměřítku:

Fyzikální chemie v nanoměřítku: komerce

11. 9. 2014 | Vesmír 93, 507, 2014/9

Současný vědecký výzkum v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., (ÚFCH JH) je zaměřen na vývoj metod výpočetní chemie,...

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. uzamčenokomerce

7. 5. 2014 | Vesmír 93, 277, 2014/5

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. se zabývá výzkumem a transferem výsledků do praxe, s důrazem na nové výrobky uváděné na trh, k tomu potřebné...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné