Představujeme ústavy

Biomolekuly, chromozomy, genomy a buňky

Biomolekuly, chromozomy, genomy a buňky uzamčenokomerce

Stanislav Kozubek, Miroslav Fojta, Boris Vyskot | 10. 4. 2014 | Vesmír 93, 229, 2014/4

V roce 2011 byla vyhlášená soutěž o tzv. projekty excelence (PE) a jejím hlavním cílem byla podpora kvalitního základního výzkumu, rozvíjení...

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně uzamčenokomerce

Zbyněk Jaňour, Martin Luxa, Z. Trávníček | 16. 1. 2014 | Vesmír 93, 27, 2014/1

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně je významným detašovaným pracovištěm Ústavu termomechaniky AV ČR. Unikátnost laboratoře spočívá nejen v...

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava komerce

5. 12. 2013 | Vesmír 92, 683, 2013/12

Ústav je moderní vědeckou, široce zaměřenou institucí, která propojuje řadu oborů v oblasti geověd. Jedná se zejména o geomechaniku, geomateriály a...

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce komerce

11. 7. 2013 | Vesmír 92, 401, 2013/7

Základní informace Výzkumný ústav vodohospodářský byl jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné republice Čechů a Slováků. Tato...

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko - Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko - Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko komerce

Jan Nedělník | 11. 7. 2013 | Vesmír 92, 415, 2013/7

Genetické zdroje pícnin pro současnost i budoucí generace Genetické zdroje rostlin představují hospodářsky a politicky významnou složku majetku...

Novinky v materiálové chemii

Novinky v materiálové chemii komerce

Tomáš Matys Grygar | 3. 5. 2013 | Vesmír 92, 271, 2013/5

Materiálová chemie je termín, kterému odborníci i poučená veřejnost rozumí, ačkoli to není oficiální označení oboru třeba podle IUPAC. Existují...

Nové výzkumné centrum Akademie věd ČR

Nové výzkumné centrum Akademie věd ČR komerce

4. 4. 2013 | Vesmír 92, 223, 2013/4

Špičkové technologie potřebné pro výzkum medicínsky důležitých molekul s ohledem na včasnou detekci závažných onemocnění a lepší porozumění jejich...

Uhlíkaté částice kolem nás

Uhlíkaté částice kolem nás komerce

7. 3. 2013 | Vesmír 92, 159, 2013/3

V současné době se značná pozornost věnuje studiu a monitoringu ovzduší (sledování koncentrací skleníkových plynů, prachových částic, toxických...

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. komerce

1. 11. 2012 | Vesmír 91, 650, 2012/11

Základní informace Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., je jedním ze šesti ústavů, které tvoří Sekci chemických věd AV ČR. ÚCHP je centrem...

Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je padesát let

Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je padesát let komerce

Václav Hořejší | 1. 11. 2012 | Vesmír 91, 654, 2012/11

Historie našeho ústavu se prapůvodně odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož vedoucím byl od roku...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné