i

Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Jak motivovat studenty ke studiu přírodovědných oborů? Dejte jim problém, ať jej řeší.

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
5. 5. 2016
 |  Vesmír 95, 299, 2016/5
komerční prezentace

Otázka, proč jsou dnes přírodovědné a technické obory nepopulární mezi žáky a studenty, trápí poměrně značný počet subjektů, asi nejvíce vysoké školy a firmy čekající na své studenty a zaměstnance. A přitom řešení není nijak složité. V ÚFCH JH jsme vsadili na osvědčenou a letitou zkušenost: člověk je tvor hravý, tvořivý a především zvídavý. Probudíte-li ve studentech v pravý čas zvědavost, za chvíli si nevšimnou, že řeší „svůj“ problém. V chemii a fyzice je to tedy o experimentech, které se bohužel z výuky, nesmyslně často přecházející do „virtuální reality“, jaksi vytratily. Vraťme experimenty do výuky a výsledky se pomalu dostaví.

Naše týmy vědců a studentů dlouhodobě pracují s modelem, který získaly řešením projektu s názvem „Tři nástroje akademického pracoviště jako odpověď na otázku, jak účinně zapojit mladou generaci do vědy a výzkumu: informace – stáž ve vědeckém týmu – prezentace výsledků“ (MŠMT NPV II-lidské zdroje r. č. 2E08038, 2008–2009; www.jh-inst.cas.cz/3nastroje). V projektu jsme navrhli a ověřili metodiku, kterou nyní, téměř 10 let, úspěšně využíváme v praxi, tj. ve vzdělávacím procesu, do kterého jsou zapojeni hlavně studenti středních škol, žáci základních škol a dnes významně i předškoláci škol mateřských. Tento projekt má dlouhodobou udržitelnost a s omezenými prostředky (cca 200 tisíc Kč ročně) pracuje s tisíci účastníky (v roce 2015 našich 78 vzdělávacích a popularizačních programů navštívilo rekordních 11 915 návštěvníků).

Spektrum programů pro střední školy je bohaté a zahrnuje: workshopy, praktika v laboratořích, stáže a praxe, přednášky, exkurze, letní týdenní NANOškolu a přírodovědně a technicky zaměřené výstavy.

Fyzikálně-chemické workshopy

zahrnují tři úlohy v trvání 90 minut. Experimentální úlohy jsou navrženy a vyzkoušeny pro maximálně 30 žáků rozdělených do tří skupin, takže všichni postupně absolvují všechny úlohy. Program je doplněn o třicetiminutovou exkurzi do nanocentra, kde se žáci seznámí s moderní laboratoří a jejím výzkumem. Chemické úlohy žáci absolvují v bezpečnostních pomůckách, které jim k úloze zapůjčíme (plášť, brýle/štít, jednorázové rukavice).

Praktika v laboratořích

jsou určena pro třídu studentů výběrových seminářů, žáky 3. a 4. ročníků či septim a oktáv. Studenti, rozděleni do skupin, absolvují během dopoledne různá praktika v laboratořích pod vedením zkušeného vědce a jsou přítomni při ukázkách měření s F-CH přístroji a moderními technikami: např: mikroskopie AFM a STM; hmotnostní spektrometrie, laserová spektroskopie, mikroskopie řádkovacím elektronovým mikroskopem; fotoelektronová spektroskopie.

Přednášky a exkurze

Vědci ÚFCH JH nabízí 15–20 různých popularizačních přednášek na zajímavá moderní fyzikálně-chemická témata. Návštěvu pracoviště spojenou s přednesením přednášek doplňujeme exkurzemi do laboratoří ústavu. Studenti tak získají ucelený obrázek o určitém oboru jak z přednášky, tak potom z exkurzí.

Stáže a praxe

Talentovaní žáci z různých škol z Prahy, ale i z celé České republiky dojíždějí na své individuální stáže či praxe ve vědeckých týmech. Pod vedením lektora/vědce absolvují stáž, kterou většinou uzavírají ročníkovou prací, maturitní prací či soutěžním SOČ projektem.

Letní NANOškola

Pro vybrané talentované středoškoláky se zájmem o přírodní vědy ze škol, se kterými úzce a dlouhodobě spolupracujeme, ústav pořádá jedenkrát ročně, v srpnu, letní školu na téma nanomateriály a nanotechnologie. Počet studentů bývá do 20. Celodenní program studenti absolvují v týmech. Týden vědcem na zkoušku zahrnuje přednášky, praktická měření v laboratořích, exkurze, workshopy a závěrečnou prezentaci studentského týmu.

PEXED (Popularization EXperimental EDucation)

Velkou pozornost věnujeme výběru témat experimentálních úloh, pomůcek a přípravě výukových materiálů, ať již v podobě pracovních listů (workshopy, výstavy), či manuálů k praktickým měřením. Studenti pracují s moderním laboratorním vybavením, pomůckami a přístroji.

Aktivity pořádané v rámci projektu jsou zaměřené i na středoškolské pedagogy, popř. pedagogy základních škol. Pracujeme s nimi ve speciálních seminářích, je pro ně určena letní škola pedagogů, naše výukové metodiky a podporujeme je v jejich úsilí dostat experimenty do výuky jak běžných hodin, tak specializovaných praktik a seminářů. S některými školami spolupracujeme i formou přípravy a posléze i řešení společných vzdělávacích projektů (OPVK aj.).

Na realizaci programů se střídavě podílí téměř padesátka vědců a VŠ studentů a tento dynamický tým sjednocuje jednak společná filosofie, jak vzdělávat prostřednictvím experimentování, tak i logo PEXED, které nosí na svých tričkách, když vyučují.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné