Představujeme ústavy

Skalní řícení v Hornsundském fjordu, jz. Špicberky

Skalní řícení v Hornsundském fjordu, jz. Špicberky komerce

V letošním roce proběhla již sedmá expedice Oddělení inženýrské geologie ÚSMH AV ČR, v. v. i. na souostroví Špicberky. Dlouhodobé výzkumy probíhají...

Rozvoj metod speciační analýzy arsenu pro aplikace v toxikologickém výzkumu

Rozvoj metod speciační analýzy arsenu pro aplikace v toxikologickém výzkumu komerce

Tomáš Matoušek | 5. 11. 2015 | Vesmír 94, 650, 2015/11

Arsen je prvek, který je proslulý zejména svou akutní toxicitou. Jeho sloučeniny se však v průběhu času používaly a používají nejen jako nástroj...

Centrum texturní analýzy

Centrum texturní analýzy komerce

1. 10. 2015 | Vesmír 94, 587, 2015/10

V Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v. v. i., vzniklo nové Centrum texturní analýzy. Sídlí v několika laboratořích...

Centrum polymerních senzorů

Centrum polymerních senzorů komerce

1. 10. 2015 | Vesmír 94, 575, 2015/10

Mezioborové inovační Centrum polymerních senzorů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR vzniklo v červnu 2015 za podpory Evropského fondu pro...

Popularizační činnost Geofyzikálního ústavu AV ČR

Popularizační činnost Geofyzikálního ústavu AV ČR komerce

9. 7. 2015 | Vesmír 94, 387, 2015/7

Geofyzikální ústav AV ČR je veřejná vědecká instituce, která se věnuje základnímu výzkumu spojenému s vědami o Zemi a provozu geofyzikálních...

Inovace pro nanotechnologie

Inovace pro nanotechnologie komerce

4. 5. 2015 | Vesmír 94, 273, 2015/5

Nanomateriály a na nich založené nanotechnologie mají stále se rozšiřující uplatnění v chemické katalýze, fotochemii a (foto)elektrochemii, dále...

Nanodestičky vrstevnatých hydroxidů – ultratenké stavební kameny

Nanodestičky vrstevnatých hydroxidů – ultratenké stavební kameny komerce

Jan Demel, Barbora Hyklová, Kamil Lang | 4. 5. 2015 | Vesmír 94, 281, 2015/5

Nanodestičky jsou objekty, které mají jeden rozměr (tloušťku) řádově nanometr, zatímco zbylé dva rozměry mnohonásobně větší, až v řádu mikrometrů....

Pohled na dělení chromozomů v živém vajíčku

Pohled na dělení chromozomů v živém vajíčku uzamčenokomerce

Martin Anger, Anna Danylevska | 30. 3. 2015 | Vesmír 94, 243, 2015/4

Laboratoř reprodukce savců Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně je unikátním pracovištěm svého druhu. Výzkumným cílem...

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. uzamčenokomerce

8. 1. 2015 | Vesmír 94, 41, 2015/1

Základní informace Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., (ÚCHP) je jedním ze šesti ústavů, které tvoří Sekci chemických věd Akademie věd ČR....

Čeští geologové na Špicberkách

Čeští geologové na Špicberkách komerce

Josef Stemberk, Jan Blahůt | 8. 1. 2015 | Vesmír 94, 35, 2015/1

Oddělení inženýrské geologie ÚSMH AV ČR, v. v. i., se systematicky věnuje výzkumu různých geodynamických jevů, jako jsou sesuvy, skalní řícení...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné