Vesmír: 2021/6

datum vydání: 31. 5. 2021
Téma měsíce: Fluor

Výběr redakce

Záhada karlštejnského štíra

Miroslav Bobek, 31. 5. 2021
Rodinný výlet na Karlštejn mi připomněl dávnou záhadu, která s tímto hradem bezprostředně souvisí. Nejprve jsem se pokusem o její vyřešení bavil...

Starověké andské civilizaceuzamčeno

Markéta Křížová, 31. 5. 2021
Jedny z nejpozoruhodnějších kultur staré Ameriky se rozvinuly na svazích And. Postupně vznikaly a zanikaly po několik tisíciletí až do příchodu...

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann, 31. 5. 2021
Prožili jsme a prožíváme v posledních letech veliké převraty politické a sociální a je přirozeno, že mysl čtoucího obecenstva byla odváděna od...

 

Úvodník

Havlův Vesmír

Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…

Rozhovor

35 let s HIV

Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti...

Hlavní články

Záhada karlštejnského štíra

Rodinný výlet na Karlštejn mi připomněl dávnou záhadu, která s tímto hradem bezprostředně souvisí. Nejprve jsem se pokusem o její vyřešení bavil...

Fluor v organických sloučeninách

Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Fluor v léčivech: atom mnoha rolíuzamčeno

Zhruba pětina nyní používaných léčiv obsahuje minimálně jeden atom fluoru, u léčiv schválených v posledních letech to bývá podstatně více. Nebylo...

Chemická Věc Makropulosuzamčeno

V perfluorovaných uhlovodících jsou vazby C–H zcela nahrazeny vazbami C–F. Ty jim dodávají vysokou stabilitu a odolnost vůči rozkladným procesům v...

Fluor v pozitronové emisní tomografiiuzamčeno

Zobrazovací technika založená na interakci živého organismu s pozitrony vzniklými radioaktivním rozpadem jader, a zejména na využití radionuklidu...

Postřehy z „laborky“ Českouzamčeno

Zvládání a nezvládání pandemie SARS-CoV-2 z pohledu sociálních věd. Jaké jsou dopady na společnost? Jak s ní zacházeli klíčoví institucionální...

Starověké andské civilizaceuzamčeno

Jedny z nejpozoruhodnějších kultur staré Ameriky se rozvinuly na svazích And. Postupně vznikaly a zanikaly po několik tisíciletí až do příchodu...

Neutrino poprvé na obří váze KATRIN

Objev oscilace neutrin vyvrátil uznávanou představu, že tyto částice mají nulovou klidovou hmotnost. Zásadní rozpory tohoto typu jsou vítané,...

Malé dějiny pátrání po původu HIVuzamčeno

Pandemie AIDS, jejíž nástup svět zaznamenal před čtyřiceti lety, si už vyžádala téměř 33 milionů obětí a rok co rok přibývají statisíce...

Časy Vesmíru

Prožili jsme a prožíváme v posledních letech veliké převraty politické a sociální a je přirozeno, že mysl čtoucího obecenstva byla odváděna od...

O nové informaticeuzamčeno

Až se vnuci našich vnuků budou ve škole učit, jak věda 20. století podstatně prohloubila lidské znalosti světa, jistě dojde řeč i na dvě průlomové...

Otravy dravců karbofuranem – bez trestu

V roce 2005 jsem v rozhovoru pro deník Rovnost mluvil o tom, jakému nebezpečí u nás čelí vzácní a kriticky ohrožení draví ptáci v důsledku...

Kde býval kopec, je teď dolinauzamčeno

Těžbu černého uhlí doprovázely dramatické změny povrchu, demolice sídel a s tím související přesuny obyvatelstva. Výsledkem důrazu na maximální...

Glosy

O nohách a reintrodukci

Vánoční ostrov leží v Indickém oceánu jižně od Jávy. Lidé ho osídlili v roce 1888, krátce po objevení zásob fosfátu. Ostrov je znám svou unikátní...

Čím se podobáme delfínům a čím se od nich lišíme

Osobnostní charakteristiky člověka vycházejí z genetických kořenů a jsou modifikovány prostředím v nejširším smyslu slova tak, aby optimalizovaly...

Vesmír a já

Vůně starého Vesmíru

Moje nejranější vzpomínka na Vesmír vypadá tak, že sedím ve větvích nádherné staré třešně v zahradě našeho domu v Hamru u Litvínova, je mi asi...

Nad knihou

Rozmanitost a synkreze

Nově vydaná publikace Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů z pera kulturního antropologa Jana Kapusty je v českém prostředí zcela...

Jazykový koutek

Texty do nákupního košíku

Jeden z nejrozšířenějších omylů studentů – adeptů lingvistiky, s kterým přicházejí na fakultu, je nedocenění role kontextu. Propadají dojmu, že...

Mozaika

Požárem k snížení emisí CO2

Požáry postihující rozsáhlá území, zpravidla lesy nebo savany, obvykle chápeme jako proces, při němž se uvolňuje značné množství CO2 do atmosféry...

Žabí milování naruby

Jaro je lásky čas. Věděl to už Karel Hynek Mácha a vědí to i tisíce žab, které každoročně v tuto dobu putují do nejrůznějších vodních nádrží, aby...

Když se buňce nedostává aminokyselin

Mutace v signálních drahách regulujících buněčný růst jsou často spojeny s rozvojem metabolických či nádorových onemocnění. Je proto důležité...

Mizející chemická diverzita

Pokud se budete dívat na rostlinnou říši pohledem botanika, budete žasnout nad rozmanitostí čeledí a druhů, případně různorodostí ve strukturách...

Manipulovatelný model endosymbiózy

Endosymbiotická teorie ve značně zjednodušené podobě říká, že buněčné semiautonomní organely jako mitochondrie a plastidy se vyvinuly z volně...

50 miliard

Na světě žije asi 50 miliard ptáků. Tedy počítáme-li pouze volně žijící jedince. Drůbež chovaná v zajetí by celkové číslo nezanedbatelně navýšila...

Nádech–výdech

Neviditelný senzor do podkoží

Nejmenší senzor pro sledování tělesných procesů, který obsahuje vše potřebné pro svůj provoz, představili odborníci z Kolumbijské univerzity v New...

Seznamte se: John Gregory, strojník z HMS Erebus

Analýza DNA umožnila identifikovat prvního člena Franklinovy výpravy, která se roku 1845 na lodích Erebus a Terror vydala hledat severozápadní...

Vylepšené průhledné dřevo

Průhledné dřevo představili vědci z Královského technologického institutu ve Stockholmu poprvé v roce 2016. Dřevo zbavili ligninu a póry zaplnili...

Zákulisí

Lidské „minimozky“ přinášejí nové etické otázky

Cerebrální organoidy, neboli „minimozky ve zkumavce“, tvořené lidskými nervovými buňkami (Vesmír 98, 420, 2019/7), představují důležitý model pro...

Covid-19 a sebevraždy? Prozatím dobré zprávy

Studie v řadě zemí dle očekávání odhalují zhoršení duševního zdraví obyvatel v důsledku probíhající pandemie covidu-19. Pro českou republiku s...

1 270 676

Aplikace iNaturalist se stává stále cennějším pomocníkem pro mapování druhového bohatství přírody na celém světě. V letošním šestém ročníku...

Vertikála

Iluse atomových strojůuzamčeno

1942: [...] Starý problém atomového stroje znovu oživl u příležitosti nedávného objevu (1939) štěpení atomového jádra uranu a thoria, který...

Vybíráme z Vesmíru 1941–1950

Ve státě Iova v Americe bylo nedávno napočítáno na 200 případů dětské obrny za měsíc, takže musely býti uzavřeny školy, divadla, kina, kluby a...

Architektura

Hrát architekturuuzamčeno

Vliv médií na architekturu je již dlouho v oblasti zájmu teoretiků. V knihách The Alphabet and the Algorithm a Architecture in the Age of Printing...

Dopisy čtenářů

Co působí lékové aféry

ad Vesmír 100, 207, 2021/4 I když Marek Vácha uvádí, že nelze srovnávat nesrovnatelné, jeho vyjádření by mohlo vyvolat nepatřičné spojení dvou...

Fotosyntéza

ad Vesmír 100, 284, 2021/5 „Poučení z fotosyntézy“ dává tušit, že výzkum shluku biochemických reakcí vedoucích ke vzniku organických sloučenin,...

Přečetli jsme

Petr Svobodný: Zmizelá Praha: Nemocnice a sanatoria

Paseka, Praha 2021, 232 stran, IBSN 978-80-7637-124-8 První skutečná nemocnice vznikla v Praze roku 1620 Na Františku. Tento ústav byl výhradně...

Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harrisová: Válka jinými prostředky

Academia, Praha 2021, 440 stran, 55. svazek edice XXI. století, ISBN 978-80-200-3142-6 Autoři na příkladech USA, Číny, Ruska, Indie a dalších...

Představujeme ústavy

Malý ústav s velkým potenciálemkomerce

Ústav anorganické chemie (ÚACh) sídlí v obci Husinec-Řež, která se nachází několik kilometrů za Prahou, odkud je snadno dostupná vlakem i...