Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Beier Petr

Ing. Petr Beier, Ph.D., (*1978) vystudoval organickou chemii na Univerzitě Pardubice, doktorát z organické chemie získal na Univerzitě St. Andrews ve Velké Británii. Jako postdok působil na Loker Hydrocarbon Research Institutu a na Univerzitě Jižní Kalifornie v Los Angeles, USA. Od roku 2007 vede výzkumnou skupinu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, která se zabývá organickou syntézou sloučenin prvků hlavní skupiny. Je držitelem ceny Alfreda Badera za organickou chemii (2013) a Royal Chemical Society Fluorine Prize (2017).

Počet článků: 1

Fluor v pozitronové emisní tomografiiuzamčeno

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 378, 2021/6
Zobrazovací technika založená na interakci živého organismu s pozitrony vzniklými radioaktivním rozpadem jader, a zejména na využití radionuklidu...