Konvalinka Jan

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., (*1963) vystudoval biochemii na Karlově univerzitě v Praze. Přednáší biochemii a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě UK v  Praze a vede biochemickou laboratoř zabývající se úlohou proteáz v regulaci biologických procesů v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a na katedře biochemie PřF UK. Od roku 2014 je prorektorem UK. Je též členem Učené společnosti ČR a nositelem ceny za biochemii za r. 1997 a Ceny ministryně zdravotnictví ČR za r. 2003.

Počet článků: 13

Vůně starého Vesmíru

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 358, 2021/6
Moje nejranější vzpomínka na Vesmír vypadá tak, že sedím ve větvích nádherné staré třešně v zahradě našeho domu v Hamru u Litvínova, je mi asi...
 

Magická kulka na virovou hepatitiduuzamčeno

6. 5. 2019  |  Vesmír 98, 303, 2019/5
Nové objevy v posledním desetiletí přinesly převratné změny v léčbě chronické hepatitidy C. A vzbuzují dokonce naději, že by se mohlo podařit tuto...
 

Věda a pravidla jejího řízení II.

19. 2. 2018
Jaká by měla být česká věda a pravidla jejího řízení? Nad tím se zamýšlejí přední čeští vědci. Reagují tak na příspěvek světově uznávaného chemika...
 

Návrat staré dámyuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 508, 2016/9
Když bylo pro virologii a biologii nádorů potřeba najít šikovné chemické nástroje, zrodily se první chytré molekuly a nový vědní obor – chemická...
 

Syntetické protilátkyuzamčeno

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 214, 2016/4
Protilátky představují pro většinu populace záhadné látky, které pomáhají organismu v boji proti běžným či zákeřným nemocem. To je vlastně pravda....
 

Teorie vzdělanosti

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 174, 2016/3
Problém jak zajistit špičkové vzdělání, aniž bychom omezili širokou dostupnost vysokoškolského studia, je vážný. Buřičsky však tvrdím: je dobře, že...
 

O léčbě nádorů

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 298, 2014/5
Tato překvapivě útlá knížka navazuje na rozsáhlou publikaci Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii z roku 2010 od týchž autorů....
 

Ad SARS kapesní epidemie

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 125, 2012/3
V příspěvku se na str. 42 píše „…jeho DNA byla namnožena […] bylo určeno pořadí všech 29 751 nukleových bazí DNA […] ze sekvence DNA viru se dá...
 

SARS – kapesní pandemie

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 41, 2012/1
Připomínáme článek z roku 2012, shrnující průběh epidemie SARS. Pro dnešek je to v mnoha ohledech poučné čtení.
 

Léčba HIV transplantací kostní dřeně

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 326, 2011/6
V článku o slepicích odolných vůči ptačí chřipce (Vesmír 90, 264, 2011/5) píše prof. Petr, že virus HIV využívá ke vstupu do buňky chemokinový...
 

Virus HIV a jeho vstup do buňky – ještě jedna dobrá zpráva

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 193, 2004/4
Vstup HIV do cílové buňky naštěstí představuje další „Achillovu patu“ tohoto viru, kterou je možno využít v léčbě aidsu. Od roku 1987 se díky...
 

Neurodegenerace

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 11, 2002/1
Stárnutí populace v rozvinutých státech Evropy i Ameriky, hrozba „nemoci šílených krav“ či nové formy Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby a náhlý...
 

Terapie aidsu po dvaceti letech

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 332, 2001/6
V červnu 1981 bylo Centru pro kontrolu nemocí v Atlantě hlášeno 5 případů pneumocystové pneumonie u lidí, kteří byli do té doby zdrávi. Tak začala...