Vesmír: 2011/6

datum vydání: 9. 6. 2011

Úvodník

O schizofrenii vzdělancově

Malé děti a cizinci na tom jsou stejně. Když začnou chodit do školy nebo přijedou do Čech, rychle zjistí, že se tu jinak mluví a jinak píše. České...

Hlavní články

Terorismus a moderní chemie

V současném světě klesá pravděpodobnost klasického válečného konfliktu, pro jehož řešení je nutná existence armád a válečné techniky, zato roste...

Rostliny, obdivuhodné organismy naší planety

Čím to, že rostliny dokážou zaujmout každé místečko, které je jen trochu vhodné k životu? Čerpají energii ze slunečního záření a nepotřebují...

Ocel, materiál pro jednadvacáté století

V řadě technologií je klíčovým prvkem materiál. Jeho vlastnosti limitují vývoj v mnoha oborech. Příkladem může být hmotnost, která má velký význam...

Železo nepatří do šrotu

O důležitosti železa (Fe) nás dostatečně přesvědčily už naše maminky, když jsme s bryndáčkem u krku odmítali přijmout lžíci špenátu. K dovršení...

Pořád doba železná?

Ne nadarmo si lidé údobí svého vývoje spojovali s materiálem, který převážně používali. Ve škole jsme se učili o době kamenné, bronzové a železné....

Na ekologické vlastnosti zázemního plynu nesmíme zapomínat!

Před několika týdny definovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR svá východiska pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Společně s nově...

Teorie ideálního lesa

Chceme-li porozumět něčemu složitému, máme řadu možností, jak k tomu přistoupit. Můžeme začít popisovat jednotlivé složky, třídit je a snažit se...

Oxidační stres,

Devatenácté století objevilo, že příčinou mnoha chorob jsou mikroorganismy – „bacily“. Druhá polovina 20. století objevila volné radikály (viz obr....

Věda versus tradiční medicína

Už přestalo být módou pojídat gramy vitaminů a lidé místo toho začali polykat tabletky s rybím olejem, mořskými řasami a extraktem z ženšenu. Na...

Glosy

Chyby a chybičky

Nedávno jsem kdesi zaslechl povídání o konstrukci hodin přesných tak, že zaregistrují změnu svého postavení o jeden metr nahoru či dolů; změna...

Mor skotu zmizel z naší planety

Rok 2010 se bude v historii veterinární medicíny připomínat jako doba, kdy byla eradikována nejděsivější choroba potravinových zvířat – mor skotu....

Kampylobakter je tu s námi

Za časů národního obrození by Campylobacter (zakřivená bakterie) dostal nějaké hezké jméno, možná Křivák, Křivulka nebo Křivan. Nicméně český název...

Léčba nádorů a neplodnost

Léčba nádorových onemocnění udělala v posledních desetiletích významný pokrok. Diagnóza rakoviny už není ortelem neodvratné smrti, tělo pacienta...

Léčba HIV transplantací kostní dřeně

V článku o slepicích odolných vůči ptačí chřipce (Vesmír 90, 264, 2011/5) píše prof. Petr, že virus HIV využívá ke vstupu do buňky chemokinový...

Bahenní sopky na Tchaj-wanu

Bahenní sopky jsou poměrně častým geologickým jevem v tektonicky aktivních oblastech v zemích, jako jsou Itálie, Rumunsko, Ázerbájdžán, Gruzie a...

Ke zkoumání českého jazyka

Před sto lety byla v Praze založena Kancelář Slovníku jazyka českého, ze které pak vznikl akademický Ústav pro jazyk český. Ten se stal (za vedení...

Eseje

Bajka o mravenci a pojištění

Na světlé výšině na kraji smrkového lesa, jen kousek od starého pařezu, stálo vysoké a upravené mraveniště. Spokojený život společenství žijícího v...

Blahoslavení, kdož uvěřili

Poměrně mnoho energie jsem v životě investoval do polemik s extrémně biologizujícími pohledy na člověka, popisujícími jej jako přechodný kartel...

Nad knihou

Vědecké znalosti jsou veřejným statkem

Sborník prací na téma vědeckých znalostí a jejich sdílení ve světě uspořádaly Charlotte Hessová ze Syracuse University Library v New Yorku a Elinor...

Nad filmem

Th-In-K SCIENCE

Chemické festivalové střepiny Za festivalový úvodník do světa chemie můžeme považovat britský seriál Chemistry: A Volatile History (Chemie: Těkavá...

Diskuse

K diskusi o energetické koncepci ČR

Článek Ing. O. Petržilky je ve svém celkovém vyznění mimo jiné významnou kritikou návrhu aktualizace Státní energetické koncepce z roku 2009, na...

Ještě jednou k inteligentnímu plánu

Náměty na závažná témata je možné navrhovat v lehkém tónu, pokusy o řešení však vyžadují pojmovou sevřenost. Tím předem omlouvám možná větší...

Opravdu potřebujeme „zákon o DNA “?

Od poloviny loňského roku mají čtenáři časopisu Vesmír možnost seznamovat se v glosách renomovaného genetika Daniela Vaňka s okolnostmi forenzní...

Zákon o DNA z pohledu občana

Tento článek je reakcí na diskusní příspěvek Jiřího Kožiny. Jsem velmi rád, že se do diskuse o zákonu o DNA zapojil i čerstvý absolvent práv a...

Architektura

Od industriálu Tampere k informační společnosti

Finské Tampere od svého založení při peřejích Tammerkoski těží z předností místa. Rozdíl mezi hladinami jezer Näsijärvi a Pyhäjärvi, která řeka...

Zaznamenali jsme

České e-čtení

Veřejná beseda Digitální paměť národa – Knihovny, archivy, počítače se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Rozjezd „U nás se o...

Dopisy čtenářů

Ptáčkař, nebo ornitolog?

Pan docent Grim se rozohnil nad tím, že někdo, dokonce nějaká nevědecká nula, může být nazývána ornitologem. Budiž, každý má právo na názor, a...

Může standardní naturalistická evoluce vysvětlit vznik vědomí?

V únorovém čísle Vesmíru mě potěšil článek J. Váchy (Vesmír 90, 116, 2011/2); přes jeho titulek (Inteligentní plán není zcela mrtev) je v něm...

Aktuality

Kostní implantáty

Konvenční kostní implantáty bývají zhotovovány z neporézního kompaktního materiálu, jako je např. titan nebo ušlechtilé oceli, které nemají...

Rostliny vnímají ultrafialové záření

Díky početným fotoreceptorům vnímají rostliny viditelné světlo. Nyní byl u rostlin zjištěn také světločivný systém, který pracuje v oboru záření...

Jak se plave v písku

Písečná ryba Scincus scincus není ryba ale ještěr. Když ji na písečné duně vyplašíte, v mžiku zmizí v písku. Na místě, kde zmizela, ji však...

Lidé věří v lokální oteplování

Názory lidí na existenci globálního oteplování nevycházejí pouze z vědeckých poznatků, ale jsou závislé na mnoha jiných, nepodstatných okolnostech....

Historie v letokruzích

Průzkum tisíciletých tisovců ukázal na možný vztah mezi extrémními suchy a kolapsem některých středoamerických civilizací. David Stahle s kolegy...

Pitná voda, bakterie a ultrajemný filtr

Kontaminace pitné vody bakteriemi a jinými mikroorganismy představuje závažný problém především pro rozvojový svět. Zatímco rozměr jednotlivé...

Odpadní biomasa a závazky EU

Má Evropa dostatek biomasy, aby mohla splnit závazek pokrýt do roku 2020 deset procent paliv pro dopravu z biomasy? Anna Suesová udělala ve své...

PCB a adaptace

O tom, že evoluce probíhá přímo před našima očima, může svědčit malá treska Microgadus tomcod. U tresek žijících v řece Hudson se vyvinula adaptace...

Biochemické změny u depresí

Jedna z důležitých úloh klinické psychiatrie je určit riziko sebevraždy u depresivních pacientů. Daniel Lindkvist ve své doktorské disertaci dospěl...