Pazlarová Jarmila

Doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc., vystudovala mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 1993 působí jako odborný asistent v Ústavu biochemie a mikrobiologie a na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Zaměřuje se na problematiku mikrobiální degradace polychlorovaných bifenylů (PCB), na rychlé detekční metody v potravinářské mikrobiologii a na studium biodegradace methyl tert-butyl etheru (MTBE). V současné době se zabývá zejména tvorbou biofilmů u patogenů přenášených potravinami.

Počet článků: 1

Kampylobakter je tu s námi

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 320, 2011/6
Za časů národního obrození by Campylobacter (zakřivená bakterie) dostal nějaké hezké jméno, možná Křivák, Křivulka nebo Křivan. Nicméně český název...