Vesmír: 2011/7

datum vydání: 14. 7. 2011

Úvodník

Titulománie

Již od loňska se české noviny, veřejnost i akademici zabývají situací na plzeňské Právnické fakultě. Postupně byl zpochybněn způsob studia na této...

Hlavní články

Řekni, kde ty dívky jsou?

Anglický král Jindřich VIII. vystřídal v honbě za potomkem mužského pohlaví šest manželek. Dědice po meči si toužebně nepřáli jen králové, ale...

Malý velký třesk – horká a hustá jaderná hmota v laboratoři

V časných ranních hodinách 7. listopadu 2010 byly na největším urychlovači na světě LHC (Large Hadron Collider) v Evropském středisku jaderného...

Konečné výsledky Gravity Probe B: opravdu se točí

Setrvačníky Setrvačník je (trochu nepřesně) těžké kolo, které se otáčí kolem vlastní osy. Při jízdě na motorce nebo bicyklu využíváme jeho...

Čím je člověku zvíře?

Ač jsou zvířata oblíbenými modely pro lidskou fyziologii v rámci medicínských výzkumů i pro lidskou psychiku v rámci srovnávací psychologie,...

Jeskyně s opálovými krápníky

Azorské ostrovy jsou nejzápadnější výspou Evropy (Vesmír 81, 403, 2002/7). Devět sopečných vrcholů čnících nad hladinu oceánu uprostřed Atlantiku...

Čumáček a varlata

V posledních 20 letech prožívá systematická zoologie mimořádný rozkvět. Jsme nejen schopni testovat, zda je to či ono zvíře druhem, či jen výsekem...

Čínské pyramidy

Číňané sledují svou historii nejméně 5000 let. Dnešní hlavní město Peking bylo založeno až roku 1368, předtím měla Čína osm jiných hlavních měst....

Černá kočka, bílý kocour

K domestikaci a šíření koček po Evropě Nejstarší potvrzené nálezy kočky domácí (Felis catus) pocházejí ze starověkého Egypta (asi 2000 př. n. l.),...

Kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme

Kdo jsme Asi každý, ať už vychází z jakýchkoliv předpokladů, připustí nápadnou podobnost lidí a vyšších primátů, zejména pak naši podobnost se...

Zlo zvané meliorace

Korektně řečeno, v pravém slova smyslu o meliorace vůbec nejde. Ale v dobách, pro které bylo příznačné politicky motivované matení pojmů, se tak i...

Jak z nedochůdčat rostou diabetici

Vědecká práce s tak komplexním modelem, jako je živý organismus, je velice obtížná. Kdykoliv se pokusíte zobecnit výsledky svého výzkumu, musíte se...

Palivo-energetický biochemie komplex

Živými bytostmi protéká energie. Musíme zde zdůraznit sloveso protéká, nikoli propadává. Energie blesku je jistě ohromná, ale co z toho, když...

Logika snu

Nereálné a nelogické situace přisuzujeme snu; zažíváme nepravděpodobné věci a minulost se prolíná s budoucností, jak naznačuje i gramatika vět. Sen...

Origamová geometrie

Příběh, který budu vyprávět na pokračování, je neobyčejným příběhem o té nejobyčejnější geometrii. V té se začíná s pravítkem a kružítkem a ukazuje...

Glosy

Je truchlit normální?

Dříve nebo později to zasáhne každého. Zemře nám někdo, koho jsme měli rádi a kdo pro nás mnoho znamenal. Když zemřel manželský partner nebo někdo...

Nové souvislosti stárnoucí teorie

Ve výzkumu se občas stává, že různé vědecké skupiny mají na určitou problematiku velice vyhraněný a dobře podložený názor, který je však těžko...

Bakterie v bakterii

Hmyz je skoro všude a bakterie jsou úplně všude – není proto divu, že si tyhle dvě velké skupiny organismů občas podají pomocnou ruku. Tak...

„Projekt nevina“ a neomylnost vědců

Názvem Innocence project jsou nazývány neziskové nestátní organizace, jejichž cílem je prokazování neviny nespravedlivě odsouzených osob. Historie...

Chleba ze vzduchu a jiné příběhy

Co začít třeba takhle: Kam se jen podíváme, všude najdeme stopy chemie! Nebo: O které vědě jedině se dá říct, že udělala chleba ze vzduchu? Nebo...

Evoluce jako hra

Teorie her je celkem dobře fungující matematický model účelného chování v situacích, ve kterých tak úplně nevíme, na čem jsme. Bylo by překvapením,...

Gravity Probe B

Vědeckou družici, která po vypuštění 20. dubna 2004 dostala mezinárodní označení 2004-014A, postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co....

Poznámky k dĺžke života: Postavenie Českej republiky

Nedávno bol v Londýne publikovaný článok o trendoch dĺžky života (Leon D. A., Int. J. Epidem. 40, 271–277, 2011), ktorý rozoberá vývoj dĺžky života...

Rašeliniště zachráněno Cínovecký hřbet

Projekt revitalizace rašelinišť v Krušných horách je od r. 2009 pevnou součástí programu na ochranu životního prostředí NET4GAS Blíž přírodě (viz...

Když velbloud prošel uchem jehly čili O zachráncích Židů

Probíhá druha světová válka. Většinu Evropy ovládají nacisté. Byli jste svědky zatýkání i zabíjení Židů na ulici, víte, že jsou deportováni neznámo...

Eseje

University of Melbourne

University of Melbourne je nejzazší výspa akademického světa. Na jih od města mezi Austrálií a Antarktidou leží už jenom Tasmánie, ostrov turistiky...

Chval Pána všechno stvoření

Je pozoruhodné, jak u nás i v Evropě vůbec přibývá lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že život na Zemi povstal stvořením, nikoli evolucí. Ve...

Nad knihou

Kvetu si, ani nevím jak

Jedna z psychologicky náročných každoročních akcí v zaměstnaneckém poměru je inventura přístrojů a jiných věcí, za které nese zaměstnanec hmotnou...

Všichni lidé bratry jsou nebo Po přízni řízni?

Mezera v české produkci společenských věd, kterou má na svědomí minulý režim, se pomalu zaplňuje. Jak se na univerzitách etabluje dříve „úředně“...

Diskuse

Mýty a fakta policejní databáze profilů DNA Jiří Kožina

Relativně samostatnou kapitolou v oblasti právní úpravy využívání analýz DNA pro forenzní účely je vedení databáze DNA profilů. Tyto databáze...

Démonizace a demytizace databáze DNA Velkého bratra

Titulek příspěvku Mgr. Kožiny sice slibuje vyvrácení mýtů o policejní databázi DNA profilů, ale jeho text bohužel obsahuje řadu zavádějících...

Architektura

Rekonstrukce Zámeckého náměstí a parku ve Velké Bystřici

Velká Bystřice s barokní dominantou poutního kostela na Svatém Kopečku je třítisícové město na dohled od Olomouce. Donedávna byla obyčejnou obcí,...

Zaznamenali jsme

Bön v Česku

Od půli letošního května do začátku června hostovala v České republice třináctičlenná skupina bönistických mnichů z indického kláštera Mänri....

Asistovaná reprodukce

Veřejná beseda Umělé oplodnění – Civilizační rozmar, nebo poslední záchrana? se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Luboš Veverka...

Dopisy čtenářů

Kdo je vlastně ornitolog – aneb Páv je z toho paf!

Čtvrteční poledne mě zastihlo na terase restaurace v pražské zoologické zahradě s dubnovým Vesmírem a textem Tomáše Grima „Birder a birdwatcher –...

Ptáčkaři a ornitologové jsou dvě odlišné skupiny, které mají spolupracovat

Za upozornění na záměnu slova „oddělení“ za „popis“ taxonu děkuji, ale nedomnívám se, že by to byl závažný problém – podstatné je, že výsledek je v...

Aktuality

Propletenec v rostlinné buňce

V posledním desetiletí si zvykáme, že „erbovní organely“ rostlinných buněk, plastidy (např. fotosyntetizující chloroplasty), nejsou hladké...

Nové paradigma o nádorovém metabolismu

Nádorová tkáň je vysoce metabolicky aktivní, odčerpává z krve cukry a využívá je pro svůj růst a šíření. Celá desetiletí vládl ve světě názor, že...

Jak axolotli k fotosyntéze přišli

Axolotla skvrnitého (Ambystoma maculatum), obyvatele smíšených a listnatých lesů Severní Ameriky, bychom si snadno mohli splést s naším mlokem. Ale...

Pozor na nudu, může zabíjet!

Nudíte se často? Dokonce tak, že se „nudíte k smrti“? V tom případě byste se nad sebou měli zamyslet. „Smrtelná nuda“ nemusí být jen frází. Tento...

Vyhubení gueréz šimpanzi

Schopnost vyhubit setrvalým lovem jiný živočišný druh je tradičně považována za něco, co je vlastní pouze člověku. Nyní bylo zjištěno, že to nemusí...

Ani pavouci nelezou jen tak nasucho

Mnozí živočichové umějí lézt po svislých stěnách i po stropě pomocí přilnavých polštářků na nohou. Středoevropana nepřekvapí moucha lezoucí po skle...

V přeplněném světě není místo pro velké ptáky

Drop černohlavý (Ardeotis nigriceps) je jedním z největších druhů ptáků světa. Měří až metr na výšku a váží kolem 15 kg. Nyní byl nově zařazen mezi...

Slíznou nájezdní mravenci smetanu nebo dočista všechno?

Nájezd stěhovavých mravenců z podčeledi Ecitoninae z amerických tropických lesů bývá považován za občasnou katastrofickou událost pro všechny...