Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Poznámky k dĺžke života: Postavenie Českej republiky

 |  14. 7. 2011
 |  Vesmír 90, 430, 2011/7

Nedávno bol v Londýne publikovaný článok o trendoch dĺžky života (Leon D. A., Int. J. Epidem. 40, 271–277, 2011), ktorý rozoberá vývoj dĺžky života v rôznych krajinách Európy. Poukazuje na rozdielny vývoj v demokratickej Európe, v Rusku a pobaltských štátoch a v štátoch strednej a východnej Európy, ktoré spája do jednej skupiny. Je všeobecne známe, že bývalé komunistické štáty zaostali za Západom nielen v ekonomike, ale aj v zdravotnom stave obyvateľstva. Niektoré z nich, najmä Ruská federácia, Ukrajina a pobaltské štáty, naprávajú po rozpade ZSSR tento stav veľmi pomaly.

Cieľom týchto poznámok je poukázať na mimoriadne priaznivý vývoj v postkomunistickej Českej republike (ČR), ktorý sa v spomínanom anglickom prehľade neuvádza. Údaje z ČR porovnávam s Európskou úniou (EÚ). Z obr. 1 vidno, že po stagnácii v období 1970–1990 stredná dĺžka života mužov v ČR začala po páde totality okamžite stúpať, pričom tento vzostup je rýchlejší ako v EÚ. Absolútna hodnota dĺžky života mužov i žien je v ČR ešte stále nižšia, ale rozdiel už nie je dramatický cca 2 roky. Na príčine nie je úmrtnosť detí, pretože dojčenská úmrtnosť a úmrtnosť detí do veku 5 rokov je v ČR dokonca nižšia ako v EÚ. Hlavnou príčinou zaostávania je vyššia úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia a rakovinu v staršom veku. Obr. 2 porovnáva vývoj strednej dĺžky života mužov s rovnakým ukazovateľom v rámci EÚ. U mladších obyvateľov, ktorých sa totalita dotkla iba čiastočne, je pokles úmrtnosti po r. 1990 oveľa prudší, ako v EÚ. Posledné údaje z roku 2009 sú pre tieto ročníky v ČR dokonca nižšie, ako pre EÚ. Aj u starších obyvateľov, ktorí prevažnú časť života prežili v totalite, nastal pokles kardiovaskulárnej mortality, ale tento pokles zreteľne zaostáva za EÚ. U žien je trend podobný, ale menej výrazný.

Prekvapuje, že spomínaný autor i iní západní autori zdôrazňujú pri analýze trendov v postkomunistických krajinách ekonomické zmeny, zlepšenú terapiu, zmenu výživy, fajčenie a alkoholizmus, ale málo sa zaoberajú zmenami v psychike obyvateľov posttotalitných krajín. Súvisí to s tým, že sa osobne nestretli s prekážkami a nástrahami, ktoré boli spojené s totalitným režimom. Možnosť slobodného vyjadrovanie názoru, sloboda tlače a kultúry vôbec, možnosť cestovať do zahraničia, dovoz zahraničných produktov a pod., spôsobili prudkú zmenu v psychickom stave obyvateľstva. Neuveriteľne rýchly vzostup, aký nastal v ČR okamžite po páde totality v r. 1990 (obr. 1), nemožno vysvetliť okamžitými zmenami ekonomiky a zdravotníctva, ktoré nastali až neskôr. Pravdepodobnejšie vysvetlenie spočíva v odstránení psychosociálneho stresu, strachu a depresie. Je známe, že psychické faktory sú dôležité najmä v patogenéze ischemickej choroby srdca a pri arteriálnej hypertenzii. Možno konštatovať, že ČR sa v priebehu niekoľkých rokov začlení medzi normálne demokratické štáty Európy nielen v ekonomike, ale aj v zdravotnom stavu obyvateľstva. Prekážkou môže byť obezita a drogy.

11. srpna oslaví Emil Ginter své osmdesáté narozeniny. Do dalších let přejeme hodně sil a pevné zdraví.

Redakce

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Emil Ginter

RNDr. Emil Ginter, DrSc., (*1931) vyštudoval biochémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V Ústave výživy a Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave sa zaoberal úlohou antioxidantov v prevencii aterosklerózy.

Doporučujeme

Přemýšlej, než začneš kreslit

Přemýšlej, než začneš kreslit

Ondřej Vrtiška  |  4. 12. 2017
Nástup počítačů, geografických informačních systémů a velkých dat proměnil tvorbu map k nepoznání. Přesto stále platí, že bez znalosti základů...
Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné