RNDr. Michal Šumbera

Michal Šumbera, CSc., DSc. (*1951) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity. Studiu jádro-jaderných srážek se věnuje již od počátku své vědecké dráhy. Nejprve ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně, kde též ohájil kandidátskou disertační práci, později v Evropském středisku jaderného výzkumu v Ženevě a v Brookhavenské národní laboratoři v New Yorku. Pracuje v ÚJF AV ČR, v. v. i., kde vede tým účastnící se experimetů ALICE a STAR. Přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a na Univerzite Pavla Josefa Šafárika v Košicích.

Počet článků: 1

Malý velký třesk – horká a hustá jaderná hmota v laboratoři

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 398, 2011/7
V časných ranních hodinách 7. listopadu 2010 byly na největším urychlovači na světě LHC (Large Hadron Collider) v Evropském středisku jaderného...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné