Plachý Jiří

Ing. Jiří Plachý, CSc., (*1951) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se zabývá výzkumem mechanismů invazivity nádorových buněk v modelovém systému metastazujících a nemetastazujících buněčných linií. Předmětem jeho zájmu je rovněž studium struktury a funkce receptorů pro ptačí sarkomové a leukózové viry.

Počet článků: 5

Slepice jako laboratorní zvíře

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 406, 2017/7
Historie Ústavu molekulární genetiky je spjata se dvěmi význačnými osobnostmi naší vědy, Milanem Haškem a Janem Svobodou. Oba také stáli blízko...
 

Kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme 2

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 520, 2011/9
Odkud přicházíme Historie rodu Homo se nejméně v posledních dvou milionech let odehrávala za neustálých změn klimatu. Relativně pozvolné střídání...
 

Kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 432, 2011/7
Kdo jsme Asi každý, ať už vychází z jakýchkoliv předpokladů, připustí nápadnou podobnost lidí a vyšších primátů, zejména pak naši podobnost se...
 

Vědci a slepice

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 489, 1997/9
Z osobních vzpomínek žáků Milana Haška, působících ve významných vědeckých funkcích po celém světě, vznikla kniha Království tolerance (P. Ivanyi...
 

Vědci a slepice

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 425, 1997/8
Koupe se slepice ráda?Jako laboratorní zvíře použil slepici poprvé pravděpodobně Louis Pasteur. Jeho slepice musely podstoupit nedobrovolnou lázeň,...