Kadlec Jaroslav

Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., (*1961, †2020) vystudoval geologii na PřF UK v Praze. V laboratoři geomagnetismu Geofyzikálního ústavu AV ČR využíval environmentálně magnetické metody za účelem rekonstrukce prostředí v nejmladší geologické minulosti Země.

Počet článků: 9

Nový pohled na vznik a hloubku Hranické propasti

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 720, 2020/12
Hranickou propast najdeme u Hranic na Moravě 35 km východně od Olomouce. Není možná tak populární jako známá Macocha v Moravském krasu, přesto...
 

Evropa se rozpadá

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 434, 2019/7
Povrch naší planety je v neustálém pohybu. Nemáme však na mysli rotaci Země ani slapové pohyby vyvolané přitažlivostí okolních nebeských těles,...
 

Paměť horninuzamčeno

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 284, 2017/5
I horniny, typické představitelky neživé přírody, mají v sobě skryto něco jako paměť. Pro záznam dějů, které probíhají na povrchu pevné ˝země,...
 

Zmatky kolem antropocénuuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 522, 2016/9
V březnovém čísle publikoval Václav Cílek článek o antropocénu, tj. o období, v němž lidstvo stále zřetelněji ovlivňuje procesy odehrávající se na...
 

Spraše včera a dnes (Upřesňující poznámky k článku)

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 533, 2015/10
V článku je řada nepřesností, které neodborník snadno přehlédne. Protože jsem však přesvědčen, že by přírodovědně zaměřený časopis, s dlouhou...
 

Dolní tok Moravy v holocénu aneb Co řeka napsala do svého archivu

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 100, 2012/2
Prosincový Vesmír uveřejnil příspěvek referující o záznamu v sedimentárním archivu řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví. Domníváme se, že bude pro...
 

Jeskyně s opálovými krápníky

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 410, 2011/7
Azorské ostrovy jsou nejzápadnější výspou Evropy (Vesmír 81, 403, 2002/7). Devět sopečných vrcholů čnících nad hladinu oceánu uprostřed Atlantiku...
 

Macocha – propast s pohnutou minulostí

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 300, 2010/5
Druhohorní dětství Mnohý návštěvník Macochy (obr. 2) si klade otázku, jak tato bezmála 140 m hluboká jizva v zemském povrchu mohla vzniknout a proč...
 

Přírodní archiv řeky Moravy

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 466, 2008/7
Voda, substance nezbytná pro existenci života na Zemi, se vyskytuje na povrchu naší planety v různých podobách. Jednou z nich je proudící voda v...