RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.

RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., (*1961) studoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V doktorské práci se zaměřil na říční sedimenty v jeskynních systémech kolem Macochy v Moravském krasu. V paleomagnetické laboratoři Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., se věnuje využití magnetických minerálů pro rekonstrukce paleoprostředí ve čtvrtohorách. V této disciplíně se zdokonaloval také během postdoktorandského stipendia na Michiganské technice. Po období, kdy zkoumal podzemní řeky, se vynořil na povrch a věnuje se jak říčním, tak jezerním archivům. V rámci zahraničních výzkumných projektů studoval i archiv jezera Bajkal. Jeskyním přesto zůstává věrný, zvláště pokud jde o možnost se v nich na čas ukrýt před shonem dnešního uspěchaného světa.

Počet článků: 7

Paměť horninuzamčeno

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 284, 2017/5
I horniny, typické představitelky neživé přírody, mají v sobě skryto něco jako paměť. Pro záznam dějů, které probíhají na povrchu pevné ˝země,...
 

Zmatky kolem antropocénuuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 522, 2016/9
V březnovém čísle publikoval Václav Cílek článek o antropocénu, tj. o období, v němž lidstvo stále zřetelněji ovlivňuje procesy odehrávající se na...
 

Spraše včera a dnes (Upřesňující poznámky k článku)

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 533, 2015/10
  V článku je řada nepřesností, které neodborník snadno přehlédne. Protože jsem však přesvědčen, že by přírodovědně zaměřený časopis, s dlouhou...
 

Dolní tok Moravy v holocénu aneb Co řeka napsala do svého archivu

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 100, 2012/2
Prosincový Vesmír uveřejnil příspěvek referující o záznamu v sedimentárním archivu řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví. Domníváme se, že bude pro...
 

Jeskyně s opálovými krápníky

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 410, 2011/7
Azorské ostrovy jsou nejzápadnější výspou Evropy (Vesmír 81, 403, 2002/7). Devět sopečných vrcholů čnících nad hladinu oceánu uprostřed Atlantiku...
 

Přírodní archiv řeky Moravy

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 466, 2008/7
Voda, substance nezbytná pro existenci života na Zemi, se vyskytuje na povrchu naší planety v různých podobách. Jednou z nich je proudící voda v...
 

Macocha – propast s pohnutou minulostí

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 300, 2010/5
Druhohorní dětství Mnohý návštěvník Macochy (obr. 2) si klade otázku, jak tato bezmála 140 m hluboká jizva v zemském povrchu mohla vzniknout a proč...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné