Vesmír: 2010/5

datum vydání: 6. 5. 2010

Úvodník

Chvála poznání pro poznání

Když mi ještě jako malému do omrzení opakovali: „Papej ovoce, je zdravé!“, cosi se ve mně bouřilo. Snad jsem už tehdy v té výzvě pocítil jakési...

Rozhovor

Buněčné dýchání a lidské choroby

Jana Olivová: Zkoumáte procesy, jakými buňky v živém organismu přeměňují a využívají energii. Jde o procesy velmi složité. Proč jste si zvolil k...

Hlavní články

Laser slaví padesátiny

Lovci iluzorního laseru Pokusíme-li se ponořit poněkud hlouběji do okolností vzniku prvního laseru, pak – jako ostatně téměř u všech velkých objevů...

Skončil věk „nanotechnologické“ nevinnosti?

Když příroda, proč ne my? William Blake (1757–1827) se ve své lyrické vizi neobracel k nebesům, aby utichl úžasem nad prostorovou i časovou...

Rastrovací tunelová mikroskopie

Rozlišovací schopnost lidského oka při pozorování ze vzdálenosti 250 mm je 300 μm. Pro nejkratší vlnové délky viditelného záření (~400 nm) se pak...

Nové funkční nanostruktury s požadovanými vlastnostmi

Cílené manipulace s materiály na molekulární a atomární úrovni pomáhají vytvářet nové funkční nanostruktury, které mají bohaté praktické využití....

Nanočástice rozkládají bojové chemické látky

Ti, kteří chodili do školy před rokem 1989, si jistě pamatují cvičení civilní obrany, při němž si na povel „chemický poplach!“ nasazovali na...

Macocha – propast s pohnutou minulostí

Druhohorní dětství Mnohý návštěvník Macochy (obr. 2) si klade otázku, jak tato bezmála 140 m hluboká jizva v zemském povrchu mohla vzniknout a proč...

Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru

Jiří (později Jiří George) Kukla stojí na počátku systematických výzkumů hned několika oborů. Jde zejména o propojování geologie s archeologií, o...

Překvapivý vznik meteoritického kráteru v Peru

Šest dní po události Nicméně 21. září, šest dní po události, vydal peruánský Geologický, důlní a metalurgický ústav (INGEMMET) oficiální zprávu, ve...

Stopové prvky ve vínech

Když během druhé světové války hledali pracovníci americké zpravodajské služby místo, kde se v Německu vyrábí jaderná zbraň, rozhodli se k tomu...

Membránové rafty: historie a současnost

Je tomu už dvacet let, co bylo objeveno, že se chřipkový hemaglutinin v průběhu své cesty z ribozomu na plazmatickou membránu stává nerozpustným v...

Za vším hledej RNA

Molekuly RNA zůstávají tak trochu na okraji zájmu. Chybí jim tajemno DNA jakožto nositelky dědičné informace, která může skrývat geny pro...

Je pití červeného vína zdravé? A proč?

Milovníky vína potěšil nález, že v červeném víně lze detegovat resveratrol, který prodlužuje život. Jde o difenolový fytoalexin, který chrání...

Sirovodík, životně důležitý plyn s krajně špatnou pověstí

Získat špatnou pověst nedá mnoho práce. Zbavit se jí bývá zapeklitý úkol. Zdaleka to neplatí jen o lidech. Sirovodík čili sulfan proslul především...

Glosy

Deprese po infarktu zvyšuje dlouhodobou úmrtnost

Vztah mezi depresivní poruchou a infarktem myokardu se zkoumá již dlouho a dosavadní výsledky potvrzují, že deprese je významným rizikovým faktorem...

Tri toxické plyny ochraňujú naše cievy

Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Tri plyny: oxid dusnatý (NO), oxid uhoľnatý (CO) a sírovodík (H2S) výrazne ovplyvňujú metabolizmus cievnej...

Růže pro Hobbie-J

V roce 1958 napsal americký spisovatel Daniel Keyes vědeckofantastickou povídku „Růže pro Algernon“.1) Hlavním hrdinou je mentálně retardovaný...

Komplementární zakladatel

Hlavní zakladatelé mikrobiologie byli dva: Louis Pasteur (1822–1895) a Robert Koch (1843–1910). Jakkoli dnes oslavujeme druhého z nich, oba spolu...

Eseje

Rituál aneb Proč podávat disertační práce?

Zažil jsem nedávno něco, co by se dalo nazvat „střetem dvou kultur“. Dostal jsem k oponování doktorskou práci z experimentální biologie...

Nad knihou

Kde to žijeme?

Dávno (1752) je tomu, co si Leonhard Euler všiml jednoduchého a krásného vztahu mezi počtem vrcholů, hran a stěn mnohostěnu. Myslím si, že je tato...

Data z almar

Velká část současné sociologické produkce má esejistickou povahu, často je přitom postavena na takzvaném kvalitativním výzkumu. Tento způsob vědy...

Kuriózní uzdravení

Všichni známe příběhy, které se vymykají ze statistického rámce vědecké medicíny a nad kterými jsme zůstali stát v úžasu. Medicína se však zajímá...

Věda pod objektivem

Mořští koníčci pygmy

V Tichém oceánu nalezneme nepřeberné množství druhů mořských koníčků a mořských jehel, od velkých až po několikamilimetrové. Jedněmi z nejmenších...

Z akademické obce

Z akademické obce

Systém na odhalování plagiátů začala využívat první střední škola Systém na odhalování plagiátů ve školních pracích, který vyvinuli informatici z...

Eseje o jazyce

Jsou jazykové znalosti vrozené?

V druhé polovině padesátých let přišel Noam Chomsky s myšlenkou, že důležité části znalosti jazyka jsou vrozené. Tato myšlenka do jisté míry...

Architektura

Ideál městského bydlení v zeleni

V současné době se rozhoduje o budoucí podobě jednoho z nejhodnotnějších obytných souborů, které na našem území vznikly v druhé polovině 20....

Zaznamenali jsme

Homosexualita

Luboš Veverka: Antika nespatřovala v homosexuálním chování nic zvláštního, bylo bráno jako fakt. V následujících obdobích bylo však považováno za...

Aktuality

Jakou cestou má jít ochrana bizona?

Bizon je symbolem nejen severoamerické přírody, ale také úspěšné záchrany druhu chovem v lidské péči. Ještě v 17. století obývala americké lesy a...

Vůně oceánu

Kdo jednou stanul na břehu moře nebo oceánu, dobře zná jeho charakteristickou vůni, nepodobající se žádné jiné. Tvoří ji desítky a možná stovky...

Rozhraní mezi normální a nádorovou buňkou

Obecný mechanismus přeměny buněk našeho těla v buňky nádorové je znám již dlouho. Poznají ale okolní buňky, že se s jejich sousedkou stalo něco...

Receptor pro modrou barvu u rostlin spoluřídí biorytmy živočichů

I když hlavním regulátorem živočišných biorytmů je mozkový nucleus suprachiasmaticus, reagující na světlo s následnou regulací tvorby apofyzárního...

Je bílá srst baribalů výhodou při lovu?

Ačkoli severoamerický medvěd baribal bývá většinou tmavě – často černě – zbarvený, známe i baribaly s bílou srstí. Ti se ale vyskytují pouze na...

Nejvyšší slovenské geologické vyznamenání pro Českou geologickou společnost

V rámci společného geologického kongresu České a Slovenské geologické společnosti, který se konal ve dnech 30. září až 4. října 2009 v Bratislavě,...

Lidské patogeny ničí starověké jeskynní umění

Jeskynní umění je souhrnné označení pro prehistorické malby, které se zachovaly na stěnách a stropech jeskyní v různých částech světa. Nejstarší z...