Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Cháb Vladimír

Ing. Vladimír Cháb (*1947-2023) vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálněinženýrskou ČVUT. Ve fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i., se zabýval fyzikou povrchů a aplikacemi synchrotronového záření.

Počet článků: 4

Rastrovací tunelová mikroskopie

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 290, 2010/5
Rozlišovací schopnost lidského oka při pozorování ze vzdálenosti 250 mm je 300 μm. Pro nejkratší vlnové délky viditelného záření (~400 nm) se pak...
 

Chemické reakce na povrchu pevných látek

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 634, 2008/9
Západní Berlín byl zvláštní oázou hluboko v bývalé východní Evropě. Jedním ze vstupů do ní byla Friedrichstrasse, zaplavovaná denně stovkami...
 

Čintamani a ptáci

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 689, 2006/11
Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal (Karel Čapek). Původ a vznik nových věcí záleží mnohdy na náhodných okolnostech, které...
 

Slovo má Ing. Vladimír Cháb, CSc.

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 125, 1998/3
Vesmír: V malých státech se často diskutuje, zejména v souvislosti s drahými experimentálními zařízeními, o tom, jak a jaká věda se má dělat. V...