Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Strnad Ladislav

RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D., (*1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na této fakultě se v Laboratořích geologických ústavů zabývá ložiskovou geologií, geochemií a analytickými metodami.

Počet článků: 1

Stopové prvky ve vínech

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 308, 2010/5
Když během druhé světové války hledali pracovníci americké zpravodajské služby místo, kde se v Německu vyrábí jaderná zbraň, rozhodli se k tomu...