Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Markoš Anton

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010).

Počet článků: 86

Proměnlivost bakteriálních koloniíuzamčeno

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 388, 2022/6
„Za přísně definovaných a dodržovaných laboratorních podmínek si živá bytost dělá, co chce.“ Zdeněk Neubauer z toho v sedmdesátých letech vyvodil...
 

Na rozhraní dvou světů

5. 4. 2021  |  Vesmír 100, 266, 2021/4
1907: Svět ústrojný a neústrojný, jak vždy zdálo se, dělí nepřekonatelná hranice hmoty živé a neživé. […] Theorie, hledající vznik života...
 

Co jen s námi bude?

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 132, 2021/2
„Například u Sofokla je člověk svobodný tehdy, když dokáže pokračovat ve svém životním příběhu se vším tím, co zdědil (majetky i dluhy, postavení...
 

Tanec evoluce

2. 11. 2020  |  Vesmír 99, 672, 2020/11
Co spojuje autory narozené přesně půlstoletí od sebe? Jiřího Váchu (1938), fyziologa, emeritního profesora Masarykovy univerzity, a Jana Tomana...
 

Chemie, nebo biologieuzamčeno

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 273, 2018/5
Emoce a argumenty Pohybuji se v prostředí molekulárních biologů, kteří pokládají za samozřejmé, že život je jen složitá chemie, kterou se můžeme...
 

Jakoby, v podstatě, nic než

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 123, 2018/3
Na louce postává ovce: neforemné válcovité tělo s malou hlavou, na tenkých nožičkách. Jakoby kvasný reaktor na zpracování celulózy, že? V podstatě...
 

Klišé v negližé

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 392, 2016/7
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Zadrátovánouzamčeno

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 330, 2016/6
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Význam „života“uzamčeno

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 263, 2016/5
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Od bakterie k člověku aneb Štafle pokrokuuzamčeno

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 197, 2016/4
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Organismyuzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 138, 2016/3
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Život je jakási chemická reakceuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 79, 2016/2
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Šťávauzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 58, 2016/1
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Fyzika je vědou o fyzice

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 679, 2015/12
Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Genetický kóduzamčeno

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 550, 2015/10
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Buněčné dýchání

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 491, 2015/9
Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Ještě jednou ptáci a slepice

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 413, 2015/7
Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Mitóza a amitóza

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 364, 2015/6
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Ptáci a slepice

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 290, 2015/5
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Temno

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 196, 2015/4
V sérii krátkých komentářů budu glosovat některé pod kůži zažrané pravdy, které se bezmyšlenkovitě tradují po celá desetiletí a brání nám vidět...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]