Galerie VI PER

Doc. RNDr. Anton Markoš, Ph.D.

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010).

Počet článků: 82

Chemie, nebo biologieuzamčeno

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 273, 2018/5
Emoce a argumenty Pohybuji se v prostředí molekulárních biologů, kteří pokládají za samozřejmé, že život je jen složitá chemie, kterou se můžeme...
 

Jakoby, v podstatě, nic než

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 123, 2018/3
Na louce postává ovce: neforemné válcovité tělo s malou hlavou, na tenkých nožičkách. Jakoby kvasný reaktor na zpracování celulózy, že? V podstatě...
 

Epigeneze: řád z řádu
Epigenetika: věda o epigenezi

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 67, 2015/2
První, co jsem musel rozhodnout coby hostující redaktor únorového tištěného i webového čísla Vesmíru na téma Epigenetika (příspěvky: Vesmír 94,...
 

Epimutace proteinů

2. 2. 2015
Chemické modifikace proteinů – záměna jedné aminokyseliny jinou – vedou ke změně jejich konformace a tudíž i aktivity. Náhodné mutace jsou...
 

Úvodní slovo - všechno je epigenetika?

2. 2. 2015
Předkládáme vám sérii článků na téma, které je čím dál zajímavější a tudíž hodné sledování – a přitom vůbec ne nové! Se slovy...
 

Univerzitní proměny

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 595, 2014/10
Pruský diplomat, politik a reformátor Wilhelm von Humboldt stál v r. 1810 u zrodu Berlínské (dnes Humboldtovy) univerzity. Od této události,...
 

Temno

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 196, 2015/4
V sérii krátkých komentářů budu glosovat některé pod kůži zažrané pravdy, které se bezmyšlenkovitě tradují po celá desetiletí a brání nám vidět...
 

Ptáci a slepice

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 290, 2015/5
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Mitóza a amitóza

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 364, 2015/6
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Ještě jednou ptáci a slepice

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 413, 2015/7
Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Buněčné dýchání

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 491, 2015/9
Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Genetický kóduzamčeno

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 550, 2015/10
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Fyzika je vědou o fyzice

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 679, 2015/12
Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Šťávauzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 58, 2016/1
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Život je jakási chemická reakceuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 79, 2016/2
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Organismyuzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 138, 2016/3
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Od bakterie k člověku aneb Štafle pokrokuuzamčeno

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 197, 2016/4
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Význam „života“uzamčeno

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 263, 2016/5
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Zadrátovánouzamčeno

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 330, 2016/6
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 

Klišé v negližé

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 392, 2016/7
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné