mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Markoš Anton

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010).

Počet článků: 86

Epigeneze: řád z řádu
Epigenetika: věda o epigenezi

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 67, 2015/2
První, co jsem musel rozhodnout coby hostující redaktor únorového tištěného i webového čísla Vesmíru na téma Epigenetika (příspěvky: Vesmír 94,...
 

Epimutace proteinů

2. 2. 2015
Chemické modifikace proteinů – záměna jedné aminokyseliny jinou – vedou ke změně jejich konformace a tudíž i aktivity. Náhodné mutace jsou...
 

Úvodní slovo - všechno je epigenetika?

2. 2. 2015
Předkládáme vám sérii článků na téma, které je čím dál zajímavější a tudíž hodné sledování – a přitom vůbec ne nové! Se slovy...
 

Univerzitní proměny

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 595, 2014/10
Pruský diplomat, politik a reformátor Wilhelm von Humboldt stál v r. 1810 u zrodu Berlínské (dnes Humboldtovy) univerzity. Od této události,...
 

Kronikářství neznalost neomlouvá

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 300, 2014/5
Nejsme spoluautory recenze, jejím jediným autorem je Marco Stella. O upřímnosti snah Zbyňka Ročka recenzent nepochyboval a předmětem jeho kritiky...
 

Já u pramene žízní hynu

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 187, 2012/4
Gottfried Schatz a Ladislav Kováč,2) emeritní profesoři z generace otců-zakladatelů molekulární biologie, varují – a na nás je se zamyslet, zda jde...
 

Palivo-energetický biochemie komplex

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 451, 2011/7
Živými bytostmi protéká energie. Musíme zde zdůraznit sloveso protéká, nikoli propadává. Energie blesku je jistě ohromná, ale co z toho, když...
 

O Markošově kaleidoskopu

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 195, 2011/4
V březnovém čísle (Vesmír 90, 183, 2011/3) opět přichází Anton Markoš se svými úvahami o „klasické vědecké víře“, vitalismu, kreacionismu a...
 

Stýkání, potýkání a pronikání

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 239, 2011/4
Představuji zde tři soubory prací od dvou institucí sdružujících badatele na poli přírodních i humanitních věd. Publikace [2] je z Centra pro...
 

Málo inteligentní resign

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 183, 2011/3
Všichni už jsme poněkud unaveni akcemi pořádanými k darwinovskému roku a půtkami s evolucí spojenými. Než to všechno na nějakou dobu odložíme (aby...
 

Ohňostroj podob

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 779, 2010/12
Když nedávno vyšla v češtině kniha S. Carrolla věnovaná nové syntéze evodevo (evoluce a ontogeneze), konstatoval jsem rozdíl mezi ontogenezí a...
 

Rituál aneb Proč podávat disertační práce?

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 331, 2010/5
Zažil jsem nedávno něco, co by se dalo nazvat „střetem dvou kultur“. Dostal jsem k oponování doktorskou práci z experimentální biologie...
 

Devadesát let – a nic!

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 218, 2010/4
Před první světovou válkou se mendelovská genetika stala uznávanou vědou. Připomeňme velmi zjednodušeně její hlavní zásadu: To, jak organismy...
 

Sázka

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 152, 2010/3
Osoby: Lewis Wolpert (*1929). Světoznámý vývojový biolog; v češtině vyšla jeho knížka Triumf embrya. Podílel se v sedmdesátých letech na...
 

Nakupujte u odborníků

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 6, 2010/1
Na nedávném Evropském biochemickém kongresu nám do materiálů přibalili zmagnetizovanou Mendělejevovu tabulku jako pozornost od firmy American...
 

Kutilové

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 593, 2009/9
Kniha je popularizujícím uvedením do vědy „evodevotické“, která (opět jednou a patrně právem) slibuje syntézu snad veškerých biologických znalostí...
 

Statečný poutník, nebo soběstačný zápecník?

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 296, 2009/5
Biosféra k svému fungování potřebuje energetické i látkové zdroje a také vysokokapacitní úložiště odpadů. Naše planetární biosféra získává energii...
 

Knížata a pěšáci

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 276, 2009/4
Protože jsem první knihu – Brockmanovu Třetí kulturu – překládal, použiju ji jako kontrastní pozadí, na němž pak zazáří zajímavé fasety knihy...
 

Pohled, který mohl být nový

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 437, 2007/7
Jsem recenzentem překladu a „konflikt zájmů“ mi nedovoluje psát klasickou recenzi. Proto jen k obsahu: „Nový pohled na evoluci“ z r. 1998 by mohl...
 

Bílá místa

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 767, 2006/12
Název knihy snad nepotřebuje upřesnit: míní se peripetie genetického bádání na naší straně železné opony, a to v období od konce války do začátku...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]