Vesmír: 2009/5

datum vydání: 7. 5. 2009

Úvodník

O unikátnosti

Unikátní věci sbíráme, unikátní příběhy si vyprávíme, unikátní jevy chceme spatřit, unikátní události zaznamenat. Označí-li někdo něco jako...

Hlavní články

Melamin

K falšování potravin dochází odedávna (viz např. Vesmír 1, 7, 1871/1). V Ottově slovníku naučném lze u příslušného hesla objevit názor, že lidstvo...

Vychýleni z rovnováhy – v genech a v mysli

Když Mendelův zákon neplatí Christopher Badcock a Bernard Crespi nabízejí celkem neotřelou teorii, 1) jež vysvětluje vznik širokého spektra...

Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů

Život je v našem chápání většinou spojen s dějem. Téměř každá definice života odlišuje živé objekty od neživých na základě přítomnosti aktivních...

Největší pekari a nejmenší kapustňák

Neotropická oblast už dlouho zajišťuje přísun nových druhů živočichů včetně těch nejatraktivnějších, jakými jsou primáti. Často jde také o zvířata...

Nadbytek elektronů a pozitronů v kosmickém záření

Přestože je pozitron stejně jako elektron stabilní částicí, na Zemi krátce po svém vzniku zaniká anihilací. Anihilace je proces, kdy se antičástice...

Ještěrky s velmi těžkou žloutenkou

Ještěr lezl po stromě a hladově prozkoumával větvičku po větvičce. Moc masa na něm nebude, ale lepší než nic. Martin namířil a vystřelil. Hrotem...

Živé zlomy

Katastrofy probouzejí zájem Důležitým momentem pro zvýšení pozornosti věnované poruchám na svazích se staly sesuvy, které v letech 1960 a 1961...

Podivný případ ženy bez tváře

Dala by se o ní napsat kniha, a nejspíš to jednou někdo udělá. Škoda jen, že už to nebude ani jeden z autorů, z jejichž děl jako by byla vystoupila...

Jídlo v expandující antroposféře

Je možné najít vztah mezi vývojem stravovacích návyků a obecnějšími trendy v lidské historii? Různorodost stravy i způsobů stravování je v čase a...

Život mezi ekonomy

Text pochází z legendární studie Axela Leijonhufvuda, 1) a přestože byla sepsána před 36 lety, je stále až neuvěřitelně přesná. Podobně jako v...

K vzdělávání na středních a vysokých školách

Jiné vnímání světa. Myšlení a logické postupy dnešní generace studentů ovlivňuje svět počítačů. Je třeba se studenty více pracovat metodami, které...

Glosy

Kukaččí houba

Evoluce mezidruhového parazitismu je úzce spjata s rozpoznávacími mechanismy používanými v jednotlivých skupinách organismů. Třeba u kukaček se...

Éra plastové elektroniky, skutečnost, nebo science fiction?

Začátkem sedmdesátých let v Japonsku zcela náhodou syntetizovali z řetězců skupin CH2 polyacetylenový film, který vykazoval některé vlastnosti...

Urushiol, yperit z přírody

Urushiol je žlutá olejovitá tekutina s bodem varu 200–210 °C. V Japonsku se již po staletí získává z pryskyřice stromu kiurushi – škumpy lakodárné...

Pocta kreativnímu a urputnému vizionáři, který zachránil miliony lidských životů

První lidský život byl umělou ledvinou zachráněn na jaře roku 1945. Pacientkou byla holandská kolaborantka Sophia Schafstad, která se ve vězení...

Statečný poutník, nebo soběstačný zápecník?

Biosféra k svému fungování potřebuje energetické i látkové zdroje a také vysokokapacitní úložiště odpadů. Naše planetární biosféra získává energii...

Vaječné proteiny v maltě Karlova mostu

S naším nejslavnějším mostem se pojí řada legend. Nejznámější je asi ta o přidávání vajec do jeho konstrukce a druhá o uschovaném Bruncvíkově meči....

Oč nám jde a co je pravda aneb Frekvence a funkčnost

Užíváme-li nějaký jazykový výraz ve standardních psaných textech (autorská řeč prózy, resp. její převážná část, publicistika, odborná literatura)...

Eseje

Nepravý workoholik a jeho žena (pokud to nějaká vydrží)

Zatímco pravý, nefalšovaný workholik, podobající se erupci vulkánu, může mluvit o ženě v plurálu, ten nepravý, podobný tragickým a nešťastným...

Nad knihou

Vše o ptačím stěhování a jeho změnách

Také jste loni na podzim cítili ve vzduchu to lehké chvění? To čeští ornitologové vibrovali nedočkavostí. A měli k tomu pádný důvod – světlo světa...

Nejen mikroby, ale i jejich lovci ještě žijí!

V roce 1926 vydal americký bakteriolog a spisovatel Paul de Kruif knihu Microbe Hunters (Lovci mikrobů) – snad vůbec nejčtenější popularizační...

O regulaci jazyka a konceptu minimální intervence

Vesmír pravděpodobně ovládá řád i chaos. Řád i chaos patrně generují i živé organismy. Není proto divu, že řád i chaos vládne také našemu myšlení....

Věda pod objektivem

Led jako hornina

Led je z hlediska strukturní geologie hornina, byť velmi zvláštní. Ve srovnání s „kamennými“ horninami je led výlučný zejména tavením za teplot nad...

Z akademické obce

Z akademické obce

Univerzita Karlova Mgr. Marcela Řasová, Ph.D., obdržela Mimořádnou cenu rektora UK za publikační činnost a za statečný a příkladný přístup k...

Architektura

Vila v Lanškrouně

Jedním z míst, v nichž se v současnosti daří kvalitní architektuře, je Lanškroun, kde žije a pracuje žák profesora Petra Keila z pražské Vysoké...

Zaznamenali jsme

Marihuana

Luboš Veverka: …Proč se v české společnosti tak různí a polarizuje pohled na marihuanu? Ivan Douda: Není to úplně tradiční droga, kterou bychom...

Dopisy čtenářů

Graffiti – indikátor zločinnosti?

Jsem si téměř jistý, že z komentované studie v časopise Science nevyplývá (ve všeobecném slova smyslu a pro všechny případy), že „svoboda tvořit...

O slově „Česko“ a jeho překladech

Byly popsány snad tuny papíru o tom, jak je výraz „Česko“ správně vytvořen a jak se má správně přeložit, zejména do angličtiny. Výraz „Česko“ se...

Chlapci jsou lepší v matematice (alespoň ve vyšších kvantilech)

V červencovém čísle Vesmíru Jiří Patočka popularizuje studii, která „jednoznačně potvrdila, že rozdíly v matematických znalostech mezi pohlavími...

Aktuality

Akrofobie je spojena s chybným vnímáním svislých rozměrů

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná neúměrným strachem z věcí nebo situací. Ten strach bývá nesmyslný a člověk postižený fobií si jeho...

Chlad vyvolává agresivitu

Před pokusem na hmyzu je často třeba zkoumané jedince zchladit, třeba proto, aby vůbec bylo možné vyjmout je z chovného prostředí a umístit do...

Kdo všechno si je vědom sám sebe?

Sebeuvědomování bylo dlouhou dobu bráno jako výlučně lidská vlastnost. Ovšem jak už to tak bývá, kvůli šimpanzům jsme o výlučnost přišli. Pak se k...

Co je vzácné, to je dobré

Jedna dobrá a jedna špatná zpráva. Výjimečně nejprve ta dobrá: nová studie potvrdila, že lidé pokládají vzácnější druhy rostlin a zvířat za...

Budeme z vody a CO2 vyrábět palivo?

Nanotechnologie nabízejí materiály nových vlastností a stále nová technická řešení. Takovou nanotechnologií je i využití nanotub (viz též Vesmír...

Víte, co máte pod kůží?

„Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování, a pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval…“ rýmoval Jan Vodňanský koncem let šedesátých. Básnička...

Život v poklusu

Pro život v 21. století je charakteristické vzrůstající tempo. Nic nestíháme. Odrážejí to i přirovnání používaná k vyjádření významu „rychle“....

Jed, který zabíjel orly mořské, vyřazen ze seznamu povolených prostředků

Státní rostlinolékařská správa v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise odňala registraci přípravku FURADAN 350 F, který byl zřejmě hlavním...

A proč máš, vorvaňovče, tak divné zuby?

Vorvaňovci jsou hned po delfínech se svými 21 popsanými druhy druhově nejbohatší čeledí kytovců. Přesto toho o nich moc nevíme, hlavně kvůli jejich...

Trochu silná káva

Kávových bobů se ve světě vyprodukuje 7,4 milionu tun ročně. Vedle jiných látek obsahují i nezanedbatelné množství tuku (11–20 %), který při...