Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Košťál Vladimír

* *

Počet článků: 3

Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 480, 2009/7
Molekulární kyslík (O2) hraje klíčovou roli v energetickém metabolismu. Je-li ho v prostředí dostatek, každá molekula glukózy může být v buňce...
 

Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 368, 2009/6
Klesá-li teplota, zpomaluje se pohyb částic a s ním všechny biofyzikální děje. Snižuje se energie částic a jejich schopnost vstupovat do...
 

Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 304, 2009/5
Život je v našem chápání většinou spojen s dějem. Téměř každá definice života odlišuje živé objekty od neživých na základě přítomnosti aktivních...