Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

 |  Vesmír 1, 7, 1871/1

Statistika podvodů obchodnických, zejmena pokud týkají se znečišťování zboží prodajného, je tak rozmanitá a bohatá, že v  spoustě její poctivý podnik sotva jen živořiti může. Rozkvět průmyslu je zároveň rozkvětem jejím. Doklady toho jsou příliš známy; veřejné mínění co den je odsuzuje a přec nemůže jich překaziti. Humbug obchodní dospěl již tak daleko, že nehledí si jen zboží drahého, nýbrž chápe se všeho, co vůbec prodajným býti může, byť i za ceny nejlevnější. A právě na některé takové pokusy nižšího druhu chceme zde upozorniti, majíce pevné přesvědčení, že toliko časté a opětné připomínání s to je důvěru jejich dokona vyvrátiti. -

Velmi rozšířeným zbožím kupeckým je cichorie, bez níž by si zajisté mnohá kuchyně stýskala, která doposud myslí, že jen pomocí "cichorky" lze dobrou a chutnou kávu připraviti. Jeť sice dávno juž zjištěno, že kávu pouze kazí, že odnímá jí příjemnosti a lahody; je také dokázáno, že výživě valně neslouží a u větší míře požívána spíše zdraví škodí - ale to vše nevadí, cichorie musí bytí, aby prý dodala kávě "pravé barvy". Toto předpojaté podivné mínění činí ji nezbytnou doposud u veliké většiny našeho lidu, jenž zároveň domýšlí se, že lacinější cichorkou nahradí alespoň část dobré kávy. I to je omyl: cichorie byť byla i nejlepšího druhu, nenahradí nám nikdy pravých vlastností kávy, a je-li špatnější pokazí kávu vždycky. Ostatně u nás dostaneme jen zřídka dobrou fikovou cichorii ku koupi; obyčejné prodajné zboží skrývá pod jmenem cichorky nejhorší smeť, kterou nezřídka pouhým okem juž, nebo rozpuštěním ve vodě aneb pod zvětšovacím sklem odkrýti můžeme. Falšování cichorie nezná takřka mezí; viděli jsme v ní usazeninu z kávy vyvařené, smíšenou s roztlučenou cihlou nebo rudou hlinkou, pražené žaludy, sušené zbytky řípy a j. Zkušenost učí, že se přidávají do cichorky špatnějších druhů barvené zbytky sušených nudlí, pražené kůrky z plesnivého chleba, pražené žaludy ano i košťály. Jindy bývá jí přimíchán škrob obilní, rozemletá kukuřice, upražené otruby a t. p. Nejhnusnější však porušení, kterému cichorka prodajná podrobena je, stává se prstí, neb usušenými a pak na prášek roztlučenými konskými játry, sušenou krví hovězí a hlínou na jatkách dobytčí krví zbarvenou. Toto ovšem děje se u velké míře jenom v Londýně a ve Francii, kdež podobná cichorka známá je příjmím "francouzská". Že takové zboží brzy zapáchá a se kazí, dá se předpokládati, avšak francouzským obchodníkům to hrubě nevadí, neprodají-li šatnou cichorii co takovou, udělají z ní v druhé instanci přísadou usazeniny kávové, gumy a j. umělá zrnka kávová, kteráž pak smíchaná s praženou kávou dobrou přece jdou na odbyt.

A tyto smíšeniny smetí prodávají se po celé téměř Evropě. U nás je sice cichorka dosti zdomácnělá, avšak té míry jako poměrně v Německu, ve Francii a v Anglicku spotřeba její nikdy niž nedostihne. Ve všech zemích těchto hemží se co náhražní káva v nejrůznějších druzích doporučována velmi lákavými nápisy, jako n. př. ve Francii: "Chicorée royale", "Moka en poudre," "Café des dames", což zdá se ještě nejtrefnější; pak "Café pectoral", které vychvaluje se co nejprospěšnější lék proti souchotinám; "Café à la Polka" a t. d. V Anglicku jsou poněkud skrovnější a mají nápisy méně dráždivé; za to však si pospíšili Němci, aby z cichorie a podvodné slátaniny její udělali "homeopatickou," zdravotní a všelikou jinou kávu, kterouž pak v novinářských insertech do nebe vychvalují co všeléčivý prostředek pro nemoci sebe horší. Míváme často příležitost o těchto chvalozpěvech na cichorku se přesvědčiti, kteréž přes napomínání a varování přec ještě u lehkověrného obecenstva dosti znáčného odbytu mají.

Je-li kávě mleté přidána cichorie, poznáme ihned jednoduchou zkouškou. Do sklenice nalejeme čisté vody a nasypeme do ní podezřelou kávu mletou. Dobrá káva zůstane na povrchu, poněvadž částky její obsahují látky olejové (prchavé oleje, kteréž pražením dodávají, jak známo, kávě příjemnou vůni); teprvé když voda tyto olejovité látky z kávy vytáhne, padají částky její pozvolna ke dnu. Byla-li však v kávě cichorka přimíchána, dopadnou částky této ihned ke dnu neboť jsou těžké, postrádajíce zmíněných látek olejových. Vedle toho zbarví cichorka vodu do žluta, do ruda neb jinak, podle toho, jak přísady její buď červeně nebo žlutě neb černě původně byly připravovány. Umělé obarvení znečištěné cichorky pozná se vždycky namočením ve vodě čisté. Někdy můžeme i pouhým třením mezi prsty přesvědčiti se, zdaž cichorce přimíseny jsou zeminy, hlína a drobounký písek; podobně též spálením poznávají se po zápachu rozličné přísady: pražený chleb, otruby, škrob a t. p.

Co se týče fabrikace cichorky, podotýkame ještě, že z prvopočátku ukrývána byla co velké tajemství zejmena v Holandsku, kde juž v prvních letech tohoto věku více továren vyráběním jejím v ohromném množství se zabývalo. Později, když Napoleonův zákaz dovozní po vší pevnině evropské zvýšil také ceny cichorie, stržena konečně rouška z tajemného původu a složení jejího, načež za nedlouho roztroušeny továrny cichorkové po vší západní Evropě, konkurujíce mezi sebou nikoliv zlepšováním nýbrž spíše falšováním a znečišťováním výrobků svých.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství

O autorovi

redakce

* *

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...