Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Z akademické obce

 |  7. 5. 2009
 |  Vesmír 88, 290, 2009/5

Univerzita Karlova

Mgr. Marcela Řasová, Ph.D., obdržela Mimořádnou cenu rektora UK za publikační činnost a za statečný a příkladný přístup k životu. Její dizertační práce rozvíjí téma diplomové práce, kterou psala na závěr magisterského studia oboru speciální pedagogika zdravotně postižených, specializace taneční a umělecká výchova. Zaujal ji přístup k terapii skrze tanec, pohyb a hudbu.

Ostravská univerzita v Ostravě

Slavnostní křest publikace Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem (šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století) byl rovněž prvním oficiálním odborným výstupem nově vzniklého pracoviště – Centra pro hospodářské a sociální dějiny, které bylo založeno rozhodnutím rektora v dubnu 2008 jako excelentní pracoviště výzkumu s mezinárodně srovnatelnou kvalitou činnosti.

Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava

…osobně bych se za finanční spoluúčast studenta, kryjící alespoň pár procent nákladů, přimlouval. Ideální představou je, že si student půjčí u banky, zaplatí univerzitě školné, díky tomu se při studiu projeví větší náročnost a odpovědnost jak na straně studentů, tak na straně pedagogů, a po promoci bude absolvent, vědom si své ceny, za svou kvalifikovanou práci oprávněně žádat příslušně vyšší odměnu, aby tak mohl vrátit bance peníze. V souhrnu vlastně to školné zaplatí zaměstnavatel škole za dobře odvedenou práci a všichni jsou spokojeni. V řadě zemí tento systém již dlouho úspěšně funguje a nepůsobí to dokonce asociálně.

Extrémně nenadané a líné, kteří nejsou schopni vysokoškolské vzdělání zvládnout, by se mělo podařit eliminovat bez větších nákladů hned v raných počátcích. Ztrátu by utrpěli pochopitelně ti, kdož pokládají povrchní studium méně praktických oborů za zábavné prodloužení dětství, aniž mají zájem se tím připravovat na užitečnou činnost.

Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., blog.aktualne.centrum.cz/blogy/kamil-wichte...

Masarykova univerzita, Spin-off firmy MU

V současné době fungují na Masarykově univerzitě čtyři spin-off firmy. Jako první byla v lednu 2006 založena firma Enantis, jejíž hlavní činností je inženýrství mikrobiálních enzymů. S univerzitou má firma podepsanou smlouvu o spolupráci a licenční smlouvu o využívání jednoho z jejích patentů. V roce 2007 vznikly v oblasti informačních technologií společnosti INVEA-TECH a Mycroft Mind. Ve stejném roce vznikla také zatím poslední spin-off firma Advex Instruments zaměřující se na vývoj, výrobu a prodej měřicích zařízení pro diagnostiku pevných materiálů.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...