Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Z akademické obce

 |  7. 5. 2009
 |  Vesmír 88, 290, 2009/5

Univerzita Karlova

Mgr. Marcela Řasová, Ph.D., obdržela Mimořádnou cenu rektora UK za publikační činnost a za statečný a příkladný přístup k životu. Její dizertační práce rozvíjí téma diplomové práce, kterou psala na závěr magisterského studia oboru speciální pedagogika zdravotně postižených, specializace taneční a umělecká výchova. Zaujal ji přístup k terapii skrze tanec, pohyb a hudbu.

Ostravská univerzita v Ostravě

Slavnostní křest publikace Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem (šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století) byl rovněž prvním oficiálním odborným výstupem nově vzniklého pracoviště – Centra pro hospodářské a sociální dějiny, které bylo založeno rozhodnutím rektora v dubnu 2008 jako excelentní pracoviště výzkumu s mezinárodně srovnatelnou kvalitou činnosti.

Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava

…osobně bych se za finanční spoluúčast studenta, kryjící alespoň pár procent nákladů, přimlouval. Ideální představou je, že si student půjčí u banky, zaplatí univerzitě školné, díky tomu se při studiu projeví větší náročnost a odpovědnost jak na straně studentů, tak na straně pedagogů, a po promoci bude absolvent, vědom si své ceny, za svou kvalifikovanou práci oprávněně žádat příslušně vyšší odměnu, aby tak mohl vrátit bance peníze. V souhrnu vlastně to školné zaplatí zaměstnavatel škole za dobře odvedenou práci a všichni jsou spokojeni. V řadě zemí tento systém již dlouho úspěšně funguje a nepůsobí to dokonce asociálně.

Extrémně nenadané a líné, kteří nejsou schopni vysokoškolské vzdělání zvládnout, by se mělo podařit eliminovat bez větších nákladů hned v raných počátcích. Ztrátu by utrpěli pochopitelně ti, kdož pokládají povrchní studium méně praktických oborů za zábavné prodloužení dětství, aniž mají zájem se tím připravovat na užitečnou činnost.

Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., blog.aktualne.centrum.cz/blogy/kamil-wichte...

Masarykova univerzita, Spin-off firmy MU

V současné době fungují na Masarykově univerzitě čtyři spin-off firmy. Jako první byla v lednu 2006 založena firma Enantis, jejíž hlavní činností je inženýrství mikrobiálních enzymů. S univerzitou má firma podepsanou smlouvu o spolupráci a licenční smlouvu o využívání jednoho z jejích patentů. V roce 2007 vznikly v oblasti informačních technologií společnosti INVEA-TECH a Mycroft Mind. Ve stejném roce vznikla také zatím poslední spin-off firma Advex Instruments zaměřující se na vývoj, výrobu a prodej měřicích zařízení pro diagnostiku pevných materiálů.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné