Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Štícha František

Doc. PhDr. František Štícha, CSc., (*1950) vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni. Poté nastoupil aspiranturu v Ústavu pro jazyk český ČSAV. Ještě před jejím ukončením byl z ústavu vyhozen. Od dubna 1990 se v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zabývá výzkumem gramatiky, zejména syntaxe současné češtiny, kontrastivním studiem češtiny a němčiny. Je mj. autorem monografie Utváření a hierarchizace struktury větného znaku (1984) a monografie Česko-německá srovnávací gramatika (Argo 2003). V Ústavu translatologie FF UK vyučuje česko‑německou kontrastivní gramatiku a stylistiku.

Počet článků: 9

Kdo je intelektuál

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 201, 2010/3
Když jsem se kdesi setkal s tím, že jistá vzdělaná a mediálně známá dáma byla označena za naši nejvýznamnější intelektuálku, začalo mne toto slovo...
 

Bílkovina, protein, polypeptid aneb O terminologické synonymii

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 589, 2009/9
Nejen běžný jazyk, ale i jazyk odborný užívá běžně v mnoha případech domácího a cizího slova jako absolutních pojmových synonym, tj. slov zcela...
 

František Daneš devadesátiletý

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 367, 2009/6
František Daneš letos oslavuje devadesátiny. Lingvistům tohoto myslitele a znalce češtiny z nejlepších není nutno představovat, zvláště když na...
 

Oč nám jde a co je pravda aneb Frekvence a funkčnost

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 344, 2009/5
Užíváme-li nějaký jazykový výraz ve standardních psaných textech (autorská řeč prózy, resp. její převážná část, publicistika, odborná literatura)...
 

O regulaci jazyka a konceptu minimální intervence

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 348, 2009/5
Vesmír pravděpodobně ovládá řád i chaos. Řád i chaos patrně generují i živé organismy. Není proto divu, že řád i chaos vládne také našemu myšlení....
 

Důchodce aneb O podstatě člověka

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 272, 2009/4
Zpráva z tisku: „Devětašedesátiletá důchodkyně J. H. nedala při jízdě na kole přednost taktéž cyklistce, jedenáctileté M. Š. z Rychnova nad...
 

Od monstrózního pomníku k monstrózní katedrále

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 95, 2009/2
Četl jsem v jednom magazínu tuto větu: Měla bych se dívat nahoru, na monstrózní katedrálu na Piazza del Duomo, hlavním milánském náměstí. Ve své...
 

O pojmech, slovech a slovíčkaření

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 63, 2009/1
Budeme-li se alespoň trochu soustavně a s jistou dávkou logické argumentace zabývat otázkou, co je to pravda, budeme si nejspíš počínat...
 

Je evoluce plynulá?

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 889, 2008/12
Ve skvěle napsané populárněnaučné knížce o zamrzlé evoluci 1) její autor mnohde ve vtipných glosách účelně žertuje na různá témata a když vykládá...