mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2010/3

datum vydání: 11. 3. 2010

Úvodník

Naše upovídaná těla

Kudy chodíme, tudy klábosíme a většinou o tom ani nevíme. Máme totiž svá těla, která mluví za nás, svou zvláštní řečí. Říká se jí řeč těla....

Hlavní články

Gelotofobie – nová choroba?

Ohromný sociální význam humoru a smíchu poznáme nejlépe, když tyto základní komunikační prvky chybějí. Člověk, kterého nedokážeme rozesmát a který...

Sázka

Osoby: Lewis Wolpert (*1929). Světoznámý vývojový biolog; v češtině vyšla jeho knížka Triumf embrya. Podílel se v sedmdesátých letech na...

Schwarzenberský plavební kanál

Vodní doprava dříví byla u nás až do devatenáctého století jediným způsobem, jak dopravit jeho větší množství na velké vzdálenosti za přijatelných...

Potřebujeme nová antibiotika?

Infekční nemoci nepochybně představují jednu z nejvýznamnějších příčin úmrtí v lidské populaci a pravděpodobně hlavní příčinu úmrtnosti u dětí....

O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval

V dávných dobách a tradičních společnostech údajně převládala tendence k cyklickému pojetí času. Čas byl vnímán jako neustálý koloběh rozvoje a...

Viry, které uzdravují

Viry byly odedávna považovány za démony nemoci a smrti a dodnes mohou být vnímány jako jedna z hlavních hrozeb lidstva. Díky dostupností vakcín a...

Ženy ve spektru civilizací

Přestože role ženy je vždy strukturním prvkem civilizace, literatura o civilizacích jí věnuje pozornost jen zřídka. Na tuto mezeru bych rád...

Nepolapitelné chloridové kanály dopadeny

Kdybychom se zeptali náhodných chodců, co je to membránový iontový kanál, oslovený si vybaví třebas filtr na tvrdou vodu v kuchyni nebo tlakovou...

Pohlavní hormony + ekonomie = publikační předpojatost

Každý jednáme v ekonomických problémech odlišně, někdo nesnáší riziko, má úspory na běžném účtu a jistotu státního zaměstnance by nikdy neměnil....

Věda a ideologové

Kouzlo hry na tichou poštu spočívá v tom, že nikdy nevíte, jak zkomolená se vám vrátí vyslaná zpráva. Některá zkreslení jsou překvapivá, mnohá z...

Glosy

Geneticky modifikovaní kosmani

Úspěch japonských vědců1) učinil z kosmana bělovousého (Callithrix jacchus) ze dne na den kandidáta na prominentní modelové zvíře. Drobná...

Zemědělský fungicid způsobuje rezistenci lidského patogena

Kropidlák zakouřený (Aspergillus fumigatus) je běžný půdní organismus, plíseň, jejíž spory lze najít víceméně všude kolem nás. U lidí s oslabeným...

Nesnesitelnost lehkého doteku

Jan Krůšek se v tomto čísle (Vesmír 89, 190, 2010/3) zabývá různými aspekty citlivostí buněk k mechanickým podnětům. Podněty mohou být buď...

Ohnivá sněženka

Když se řekne Kalifornie, většina lidí si vybaví především Silicon Valley, pokročilé technologie a slavné univerzity. Kalifornie je však také zemí...

Mechanická citlivost buněk

Hledání kanálů Jiným z částečně prozkoumaných typů mechanické citlivosti jsou kanály sloužící k udržování konstantního objemu bakteriálních buněk....

Nad knihou

Reportáže z letů programu Apollo

Od konce šedesátých let minulého století se ve čtrnáctideníku Letectví a kosmonautika začaly pravidelně objevovat články věnované americkému...

Něco bylo jinak

Existuje jakási povšechná shoda v tom, že exaktní vědy, hlavně matematika a to, co s ní bezprostředně souvisí, tedy i informatika, fungují mimo...

Svět, v němž žijeme, nemá jen jednu tvář

Letos si připomínáme smutné výročí pěti let od úmrtí Ernsta Mayra (1904–2005), jednoho z největších biologů 20. století. Sahaje po českém překladu...

Středověká přírodovědná encyklopedie

Publikace přináší první vydání části rozsáhlé latinské encyklopedie Kniha dvacatera umění (Liber viginti arcium) mistra Pavla Žídka, zvaného též...

Z akademické obce

Z akademické obce

Portál Aktuálně.cz přinesl 25. ledna 2010 článek Petra Holuba o světovém projektu Scimago, ve kterém španělské univerzity pravidelně mapují kvalitu...

Eseje o jazyce

Kdo je intelektuál

Když jsem se kdesi setkal s tím, že jistá vzdělaná a mediálně známá dáma byla označena za naši nejvýznamnější intelektuálku, začalo mne toto slovo...

Architektura

Čekání na Fórum

Při zběžném pohledu nabízí česká architektonická scéna v průběhu posledních dvaceti let pestrou přehlídku staveb. Jejich kvalita je však značně...

Zaznamenali jsme

Islám a Evropa

Evropa je v živém kontaktu s islámem prakticky od jeho vzniku. Snad právě proto je pro Evropana toto náboženství spojeno s mnoha předsudky a...

Dopisy čtenářů

Václav Břicháček

S politováním oznamujeme, že zemřel dloholetý člen redakční rady Vesmíru Václav Břicháček (14. 6. 1930 – 3. 2. 2010).

Nová antibiotika

Rezistence mikrobů na antibiotika je vážným problémem, některé kmeny bakterií (Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus) jsou rezistentní...

Ad Jedovatí ptáci

Článek A. Krásy o jedovatých ptácích mne potěšil jak tématem, tak čtivým zpracováním, včetně vlastnoručně pořízené fotografie jedovatého pištce,...

Ani kdybyste mi za každý sáh dříví dali jeden zlatý…

Do té doby bylo jemčinské panství Černínů, nacházející se v malebné krajině jižních Čech poblíž Stráže nad Nežárkou, vyhlášené pořádáním...

Aktuality

Myší mozek si dělá z testosteronu estrogeny

Brzy po narození se u myší vyplavuje samčí hormon testosteron. Ten nepůsobí přímo na maskulinizaci („zmužštění, zesamčení“) pozdějšího chování...

Vůně majoránky

„Máš vůni majoránky, lásko má…“ zpívá se v jedné populární písni. Co k tomu autora vedlo? To koření, vhodné do bramboračky, sekané a tlačenky, se...

Jak to nyní vypadá se saharskými krokodýly?

Dnes často udávané rozšíření krokodýla nilského, které zahrnuje subsaharskou Afriku a Madagaskar, je poněkud zavádějící. Na základě nálezů živých...

Bezpečnější genové terapie na obzoru

Roku 1990 podstoupila čtyřletá Ashanti DeSilva jako první na světě genovou terapii. Dnes lékaři testují využití genové terapie k léčbě tisíců...

Pelikáni lovící tereje

V posledních letech výzkum mnohokrát a v různých koutech světa prokázal, že odlov ryb, tak jak jej praktikujeme, nejen citelně snižuje početní...

Co zvířatům vadí na fragmentaci prostředí?

Jedním z nejnápadnějších dopadů lidské činnosti na biosféru je fragmentace prostředí (dělení velkých celků na menší). Řada živočišných i...

Pokroky v hledání elixíru mládí

Historie hledání elixíru života je stejně stará jako samotná touha člověka uchovat si věčné mládí a dožít se vysokého věku. Ve starých rukopisech a...

Špatně provedená dezinfekce nadělá více škody než užitku

Antibiotika jsou právem považována za jeden z nejvýznamnějších medicínských objevů 20. století. Díky nim řada chorob vymizela, či alespoň přestaly...

Jeden portrét, dvě osobnosti?

Adrien-Maria Legendre je jedním ze 72 význačných vědců, jejichž jména vybral Gustav Eiffel, aby zdobila fasádu věže v Paříži. Výkonné počítačové...