Krůšek Jan

RNDr. Jan Krůšek, CSc., (*1961) vystudoval Matematicko‑fyzikální fakultu UK v Praze. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se spolu se svými studenty zabývá biofyzikou, fyziologií a farmakologií membránových iontových kanálů za pomoci terčíkového zámku, mutací podjednotek a fluorescenčních technik. Významně přispěl k poznání interakce podjednotek nikotinového receptoru při jeho aktivaci a  desen-zitizaci.

Počet článků: 2

Mechanická citlivost buněk

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 190, 2010/3
Hledání kanálů Jiným z částečně prozkoumaných typů mechanické citlivosti jsou kanály sloužící k udržování konstantního objemu bakteriálních buněk....
 

Cena Laskerovy nadace

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 272, 2000/5
Nadace Alberta a Mary Laskerových uděluje každoročně ceny vynikajícím vědcům v základním a klinickém lékařském výzkumu (viz Vesmír 78, 635,...