Vesmír: 2010/4

datum vydání: 6. 4. 2010

Úvodník

Za okraj horizontu a pod povrch věcí

V deváté třídě jsem uměl spojit kondenzátor s diodou, posléze i otočný kondenzátor s diodou, a tak jsem si vyrobil první krystalku. Tu jsem spojil...

Hlavní články

Parazit Toxoplasma a Rh-faktor

Proč se v lidské populaci vyskytují všechny čtyři krevní typy systému AB0 (viz rámeček „Krevní skupiny“), není jasné. Je ovšem pravděpodobné, že z...

Rodí se dnes těžší děti?

Informace o hmotnosti následuje ve zprávě o narození zpravidla hned za jménem dítěte. Na první pohled to zní až nemístně materialisticky. Vždyť se...

Obraz horizontu

Titulek článku je zřejmý protimluv – podle klasické teorie relativity černé díry nezáří a kvantové korekce mohou v případě astronomických černých...

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

Lesy středoevropských nížin Představa divokého zeleného hvozdu souvisle pokrývajícího střední Evropu je velmi lákavá. Bohužel je podobně...

Hvozd, nebo savana?

V příspěvku o lesích středoevropských nížin „Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?“ se R. Hédl a P. Szabó vracejí k dávnému problému, který již...

Proč kukaččí mládě vraždí nevlastní sourozence?

V přírodě můžeme být svědky řady pozoruhodných sportovních výkonů. Sokol pronásledující kořist rychlostí přes 300 km/hod či olbřímí keporkak...

O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval

„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, uviděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“ To jsou...

Čeští Vietnamci mezi dvěma jazyky

Mluvíme-li o komunitě, je třeba upřesnit, že mezi jejími příslušníky existují značné rozdíly, jež se týkají především míry kontaktu a zapojení do...

Stále záhadné deinotériá

Rôzne nejasnosti a dohady sprevádzali deinotériá už od čias ich prvých nálezov v období 18. a 19. storočia. Vášnivú diskusia o systematickej...

Problémy intenzivní výzkumné strategie

Klasická metodologie psychologie spočívá ve sledování většího počtu osob v jedné situaci. Intenzivní strategie naproti tomu zkoumá jedince v mnoha...

Glosy

Rozmanitost imunitních genů hýla rudého

Většina živočichů je během svého života vystavována parazitům a patogenům. Aby se jim mohly účinně bránit, vytvořily si během evoluce složitý...

Gen způsobující astma

Roku 1910 zveřejnila misionářka Katherine Mary Barrowová zprávu, že na ostrově Tristan da Cunha zemřelo dvanáctileté dítě trpící astmatem. Zároveň...

Občas se hodí mít stresované rodiče

O zákonech dědičnosti toho víme poměrně dost a jejich řeč se zdá být neúprosná. Denně se s tím setkáváme nejen při pohledu do zrcadla, ale někteří...

Devadesát let – a nic!

Před první světovou válkou se mendelovská genetika stala uznávanou vědou. Připomeňme velmi zjednodušeně její hlavní zásadu: To, jak organismy...

Eseje

Život na hranici areálu

Život na zeměkouli má své hranice a ty hranice jsou různé pro různé živáčky. Geografické rozšíření, tedy areál druhu, můžeme vynést do mapy a...

Nad knihou

A což takhle dát si…

Americký novinář, soukromý badatel a nakonec raději bankéř Robert Gordon Wasson se v roce 1927 na svatební cestě nechal přesvědčit svou ruskou...

Kniha o vodě, klimatu a krajině

Vedoucí autorského kolektivu předkládané knižní publikace Michal Kravčík bývá označován jako „inženýr kataklyzmat a zmaru“, „hlasatel ekologických...

Národ, který ničí půdu, ničí sebe

Řadu let se věnuji krajině a půdě a ocenil jsem, že jsou vydávány publikace v edici „Příroda v České republice“, jež monotematicky zpracovávají...

Výzkum egyptských mumií

Egyptologickou literaturu podstatně obohatila multidisciplinární publikace, která předkládá nejnovější poznatky egyptologické, paleopatologické,...

Věda pod objektivem

Zvláštnosti poloslnečnej aktivity v roku 2009

Začínajúci 24. cyklus slnečnej aktivity aj na začiatku roka 2010 udivoval veľmi nevýrazným nástupom. Jednako však koncom roka 2009 počet dní...

Z akademické obce

Z akademické obce

Bolzanova cena Univerzita Karlova již pošestnácté předala vybraným studentům prestižní Bolzanovu cenu, která je udílena za vysoce objevné práce s...

Architektura

Saltaire a Lister Mills

Dva příklady konverzí industriální architektury zrcadlí i rozdílný naturel stavitelů, kteří kdysi textilky zbudovali. Naleznete je na předměstí...

Zaznamenali jsme

Voda (zatím) kolem nás

Robert Tamchyna: Klimatology prý letošní zima překvapila? Jan Pretel: Klimatology zima nezaskočila, již z definice vyplývá, že se věnují...

AFO 45 (2010) Vidět a vědět!

Academia Film Olomouc i letos pokročil dál. Stal se partnerem mezinárodní organizace Lab to Media, která zajišťuje komunikaci evropského vědeckého...

Paměti

Václav Břicháček: N = 1

Povím vám, jak velmi nepříznivé podmínky vedly k podmínkám velmi příznivým. Bude to mé poděkování Václavu Břicháčkovi, s nímž jsme se (dočasně)...

Dopisy čtenářů

První vysokoškolská profesorka na našem území

Ve sloupku Z akademické obce je drobná nepřesnost: Milada Paulová nebyla první vysokoškolskou profesorkou na našem území. Tou byla šluknovská...

Ad V čem jsme ve zdravotnictví nejlepší ve střední a východní Evropě?

Autor píše: „z vlastní kapsy“ (tedy nad pojištění, resp. státní úhradu) platíme vůbec nejméně. U nás si z vlastní kapsy platíme jen 10,3 % nákladů…...

Polyacetyleny

Polyacetylenické látky jsou v přírodě mnohem rozšířenější, než bychom při jejich malé stabilitě a vysoké reaktivitě očekávali. Nacházíme je nejen v...

Léčba závislostí domorodou medicínou

Ad Vesmír 89, 110, 2010/2 […] v textu není jasně odděleno to, co je fakticky možné, od toho, co považují za možné léčitelé. Nešťastná je věta „pití...

Aktuality

Talovín

Talovín zimní (Eranthis hyemalis) je půvabná, zářivě žlutá květina, která patří mezi první posly jara. Tato drobná, 6 až 10 cm vysoká kráska kvete...

Když stůňou tukové buňky

Říkat, že otylost je zdraví škodlivá, už je banalita. Hlavní komplikací je diabetes 2. typu, působený rezistencí na hormon inzulin, regulující...

Co prozradí otisky

Papilární linie na kůži dlaní a chodidel jsou pro každého člověka jedinečné, neshodují se ani u jednovaječných dvojčat. Proto na všem, čeho se...

Když u savců kojí samec

Savci jsou typičtí tím, že kojí svá mláďata mateřským mlékem. Ačkoli samci savců mají některé charakteristiky, které by se mohly slučovat s...

Je Avatar pouhou fikcí?

Děj filmu režiséra Jamese Camerona Avatar se odehrává ve vzdálené budoucnosti na tajemném měsíci Pandora, který obíhá kolem smyšleného plynného...

Co znamená výskyt prasat na Kypru před 12 000 lety?

Za centrum domestikace divokých prasat (Sus scrofa) je všeobecně považována jihozápadní Asie. Usuzuje se, že domestikace tohoto druhu proběhla na...

Samičky jsou jedovatější

Žáby z čeledi pralesniček (Dendrobatidae) se před nepřáteli chrání jedem uloženým v kůži. Ten si ale nevyrábějí samy. Proměnlivou směsici desítek...