Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Národ, který ničí půdu, ničí sebe

IVO HAUPTMAN, ZDENĚK KUKAL, KAREL POŠMOURNÝ [eds.]: Půda v České republice Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 2009, 256 stran, doporučená cena 555 Kč, ISBN 80-903482-4-6
 |  6. 4. 2010
 |  Vesmír 89, 264, 2010/4

Řadu let se věnuji krajině a půdě a ocenil jsem, že jsou vydávány publikace v edici „Příroda v České republice“, jež monotematicky zpracovávají jednotlivé složky životního prostředí a biotu. Postrádal jsem však soubornou monografii věnovanou půdě a její ochraně. Proto jsem uvítal, když byla na letošní konferenci ESSC (European Society for Soil Conservation) i na 13. pedologických dnech představena kniha Půda v České republice. Svým uspořádáním a výpravností není určena pouze úzkému okruhu specialistů, ale i pracovníkům příbuzných oborů a laikům zajímajícím se o prostředí, v němž žijeme.

Půda v našem životě zaujímá významné postavení a nemůžeme na ni nahlížet pouze z produkčního hlediska, neboť plní i řadu mimoprodukčních funkcí. S jejím využíváním a kvalitou souvisí i kvalita vod nebo biodiverzita suchozemských či vodních ekosystémů. Příkladů přesahu do hydrosféry, atmosféry, biosféry i do lidských aktivit (například stavebnictví) bychom mohli nalézt mnoho. Je možné rozebírat i otázky etické, neboť ty souvisejí s ústředním a elementárním významem půdy, která umožňuje život ekosystémů i člověka.

Půda je komplexním systémem, ale může podléhat i zkáze, neboť tlak na půdu je v současnosti obrovský. Při popisu problémů souvisejících s půdou je možné vyjít z toho, že v začátcích usedlého zemědělství (asi před 10 tisíci lety) měla světová populace odhadem 2–10 milionů lidí. Jejich počet vzrostl (do roku 2006) na 6,5 miliardy. Růst populace a osídlování zemského povrchu představovaly obrovské změny ve využití půdy a přechodu z přírodních ekosystémů na zemědělskou půdu. Tyto změny se týkaly více než miliardy hektarů lesů a skoro 700 milionů hektarů savan, stepí a travních společenstev. S tím souvisí i řada environmentálních problémů, např. eroze, evapotranspirace, koloběh uhlíku aj. Na nevhodné obdělávání půdy doplatila řada světových civilizací. Rozsah poškozování půdy s růstem intenzity hospodaření vzrůstal a na tento stav poukazovali vedle odborníků i někteří významní státníci. Dokumentuje to i známá věta prezidenta Franklina D. Roosevelta z roku 1937: „Národ, který ničí půdu, ničí sebe“. Při rozvoji moderní světové společnosti si tyto a další alarmující skutečnosti mnohdy nebereme k srdci a výsledkem jsou obrovské zábory vysoce produkčních ploch a poškozování kvality půd řadou degradačních procesů, mezi nimiž jak celosvětově, tak v České republice převládá eroze.

Abychom mohli problematiku půdy a její ochrany pochopit, je nutné se seznámit i se základními půdoznaleckými termíny a procesy, se základy oboru, s popisem půdotvorných faktorů. S tím vším čtenáře seznamují jednotlivé kapitoly nové monografie. Aby půda mohla vzniknout a probíhala řada složitých procesů, je důležitý život v ní. Jemu je také věnována část knihy. Výsledkem pedogenetických procesů v konkrétních podmínkách je prostorové uspořádání půd, jímž se zabývá geografie půd. Půdní mapování bývá mnohdy propojené i s archeologickým povrchovým průzkumem. Ani tato problematika v monografii nechybí. Kniha obsahuje řadu informací nejen o stavu zemědělského a lesního půdního fondu (do nějž patří značná část půdy v ČR), ale i o ostatních půdách včetně brownfields. Další části knihy se týkají půdních poměrů v jednotlivých krajích, ochrany půdy i související legislativy. Vedle přehledu právních předpisů text obsahuje i základní statistické údaje o půdě.

Půdní poměry v České republice jsou pestré a společenstva jednotlivých lokalit i produkce plodin a dřeva o nich vypovídají. Z vývoje této disciplíny v České republice i z průzkumných prací je zřejmá dobrá znalost půdních vlastností. Pro rozšíření vědomostí o půdě i mimo odbornou pedologickou obec jsou nutné kvalitně zpracované encyklopedické publikace. Jsem přesvědčen, že mezi ně výpravná1) monografie Půda v České republice patří a že pomůže rozšiřovat znalosti o půdě, a hlavně podnítí její ochranu – kvantitativní i kvalitativní.

Poznámky

1) Výpravnost a bohatou fotografickou dokumentaci této publikace umožnila podpora Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Pedologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Bořivoj Šarapatka

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., (*1959) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (nyní Mendelova univerzita) a postgraduálně ekologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Doktorát obhájil na Švédské univerzitě zemědělských věd (Sveriges lantbruksuniversitet) v Uppsale. V roce 2005 byl jmenován profesorem. Působí na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá zejména pedologickými a agroekologickými otázkami souvisejícími s udržitelnými systémy zemědělství a optimálním využíváním půdy a krajiny. Je předsedou České pedologické společnosti.
Šarapatka Bořivoj

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné