Latzel Vít

RNDr. Vít Latzel, Ph.D., (*1978) vystudoval Přírodovědeckou fakultu JČU v Českých Budějovicích. V Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá ekologickými důsledky epigenetické variability a mezigenerační fenotypové plasticity u rostlin.

Počet článků: 4

Potenciálně inteligentní život klonálních rostlinuzamčeno

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 38, 2017/1
Komunikace rostlin je daleko rozšířenějším a složitějším jevem, než jsme si doposud připouštěli. Lehce netradiční pohled na klonální rostliny jako...
 

Epigenetická dědičnost v ekologii a evoluci rostlinuzamčeno

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 105, 2015/2
Když jsem se před zhruba sedmi lety začal podrobněji zabývat epigenetickou dědičností, byl tento termín veskrze neznámý nejen pro laickou...
 

Občas se hodí mít stresované rodiče

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 216, 2010/4
O zákonech dědičnosti toho víme poměrně dost a jejich řeč se zdá být neúprosná. Denně se s tím setkáváme nejen při pohledu do zrcadla, ale někteří...
 

Je výhodné být on-line

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 688, 2007/11
Rostliny musí neustále čelit rozličným katastrofám. Mezi každodenní patálie, jimž jsou vystaveny, patří nájezdy hladových konzumentů. Být sežrán...