Vesmír: 2007/11

datum vydání: 8. 11. 2007

Úvodník

Umělé Já

Z jakéhosi důvodu se mi do úvodníků opakovaně vnucuje jedno téma: umělý člověk. 1) Dnes se mi to stalo opět, snad proto, že jsem se před pár dny...

Rozhovor

Prst na tepu Země

Vesmír: Když se ohlédnete nazpět po dosavadních jednáních, spočívají hlavní problémy v technických, ekonomických, nebo politických aspektech...

Hlavní články

Jak bránit krajinu před „nežádoucími geny“

Stále se diskutuje o tom, zda polní pokusy s genově modifikovanými rostlinami jsou bezpečné a zda vůbec můžeme užitkové organizmy kultivovat ve...

Jak zplodit vlastního synovce

Kosmani vychovávají potomstvo kolektivně. Tlapku k dílu přikládají i samci. U kosmanů Kuhliových (Callithrix kuhlii) k tomu zřejmě přispívá...

Klimatické změny

V poslední době se středem pozornosti stávají změny podnebí. Téměř denně čteme v tisku a slyšíme v rozhlasu i televizi, co všechno nás čeká. Že...

Hrozba klimatických změn

V poslední době se středem pozornosti staly očekávané změny podnebí, které vyplývají z nejrůznějších pozorování a podněcují varovné výzvy odborníků...

Podnebí v České republice

Bez retrospektivního hodnocení podnebí se dnes neobejde žádný klimatologický či historický obor, ale ani ekonomie, ekologie, demografie,...

Za houbami v listopadu

I podmračený listopad odmění houbaře za jejich vytrvalost – pokud je příznivé počasí – některými jedlými houbami, a to jak druhy rostoucími na...

Otroctví a moderní společnost

Nežádám váš soucit, ale chladné a nezaujaté posouzení… záležitosti, která se týká ne pouze této země, ne pouze Evropy, ale celého světa a budoucích...

O čem vypovídají chloroplasty sítin

Čeleď sítinovité v současné době zahrnuje 442 druhů členěných do sedmi rodů. Dva z nich, sítina (Juncus) a bika (Luzula), se vyskytují po celém...

Glosy

Britská legální premiéra cybridů

Britská vláda kývla na tvorbu lidsko-zvířecích cybridů, když na nátlak vědců přehodnotila původně zamítavé stanovisko. Vědce podpořil i průzkum...

Akustická archeologie – nový směr výzkumu?

Ačkoliv rádi připustíme, že význam zpěvu a raných forem hudby v životě pravěkých lidí mohl být velký, archeologický záznam zvuků a tónů neexistuje....

Nový léčebný cíl – nádorové kmenové buňky

Většina badatelů v oboru onkologie brala donedávna jako samozřejmost, že nádorová onemocnění vznikají postupným nahromaděním několika mutací v...

Je výhodné být on-line

Rostliny musí neustále čelit rozličným katastrofám. Mezi každodenní patálie, jimž jsou vystaveny, patří nájezdy hladových konzumentů. Být sežrán...

Proč lidé žvýkají betel?

Betel patří mezi omamné drogy a jeho užívání je rozšířeno v řadě zemí, jako jsou například Indie, Bangladéš, Šrí Lanka, Malajsie, Filipíny či...

Užiteční tenkohlavci ze střeva prasat

Paraziti jsou organizmy, které žijí v rámci symbiotických vztahů na účet jiných organizmů, svých hostitelů. České synonymum parazita – cizopasník –...

Snižují vyšší teploty odpar?

Představme si známou situaci globálního oteplování, kdy teplota na pevnině roste. Co to udělá s odparem? Odpověď je intuitivní, a přitom založená...

Eseje

Emoce v medicíně

Vliv emoce na tělesný stav, přesněji změny průběhu tělesných funkcí pod vlivem emoce, lze odvodit z již prozkoumaných mechanizmů. V jednom z...

Odpověď na každou otázku

Vyplatí se sluneční články?

Je celá politika alternativních zdrojů jeden velký podvod? Jde mi o křemíkové fotovoltaické články. Povídal jsem si o tomto „alternativním“ zdroji...

Nad knihou

Atlas podnebí Česka

Snadno vyhledáte místo s nejdelším slunečním svitem v Česku, zjistíte, kolik tropických dnů je v průměru ročně zaznamenáno ve vašem městě, a třeba...

Řešení založené na zdravém rozumu

„Environmentalisté pro jadernou energii“ není politický slogan Strany zelených, nýbrž titul knihy. První předmluvu k ní napsal Patrick Moore, jeden...

Z archeologie ekologického myšlení v Čechách

Kniha rozhovorů profesora Pavla Kováře, dnes děkana Přírodovědecké fakulty UK v Praze, s čelnými osobnostmi českého ekologického a environmentální...

Z akademické obce

Z akademické obce

Univerzita Karlova Dlouho se tady myslelo, že pomůže, když budeme vědce přesvědčovat, aby kromě publikací ještě investovali svůj čas do psaní...

Eseje o jazyce

Jazyk je oheň

Za oknem právě přeletěl pták, nejspíš vrána. To, co jsem viděl, byla jedna jediná událost, a přece mne jazyk nutí vyjádřit ji třemi slovy: „letí...

Architektura

Stará celnice

Setkávání staré a nové architektury v centru Prahy je třaskavé téma, vzbuzující silné emoce nejen u veřejnosti, ale i mezi odborníky. Nebudu se...

Zaznamenali jsme

Svět na přání - Média pro třetí tisíciletí

Osmou veřejnou besedu cyklu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita Městské knihovny v Praze a časopis Vesmír 19. září...

Dopisy čtenářů

Tváří v tvář šelmám

Je rozdíl studovat tváře velké šelmy na fotografii, nebo stát tváří v tvář živé šelmě. Tu druhou příležitost jsem měl jako dlouholetý pracovník...

Aktuality

Nebezpečný Campylobacter

Média donekonečna probírají nákazy způsobené salmonelou a listerií, podle statistik však nejvíce otrav potravinami v Evropě způsobuje bakterie...

Jak se brání čínské světlušky

Mnohé druhy světlušek se chemicky brání proti obratlovčím i bezobratlým nepřátelům. Dokážou vylučovat kapky nechutné hemolymfy (krve) podobně jako...

Kde se v Africe nejlépe přezimuje?

Již mnoho let se ví, že se evropští tažní ptáci trávící zimu v Africe zdržují hlavně v savanách (na rozdíl od jejich amerických kolegů, kteří...

Amygdala a sexuální apentence

Mozkové jádro amygdala, součást Papezova emočního okruhu, spojená nejtěsněji s významným vegetativním centrem hypotalamem a neméně významným...

Vápník a velikost ptačích snůšek

Skořápka ptačích vajec je tvořena hlavně vápníkem. Michael A. Patten z Oklahomské univerzity se proto zabýval vlivem dostupnosti vápníku na...

Potraty mají být legální, bezpečné a vzácné

Zatím ale v Jižní Americe bývají většinou ilegální, nebezpečné a časté. Jen v takové katolické zemi, jako je Brazílie, končí potratem (ilegálním)...

Pivo voní chmelem – čím voní chmel?

Dnes už studenti na chmel nejezdí, a tak ani neznají zblízka to nezaměnitelné aroma, kterým je v době sklizně prosycen celý prostor od chmelnic...

Co žere rejskovec pancéřový

Africký rejskovec pancéřový (Scutisorex somereni), žijící především v tropických deštných lesích východního Konga, Rwandy, Burundi a Ugandy...