RNDr. David Hořák

 

Počet článků: 5

Vápník a velikost ptačích snůšek

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 682, 2007/11
Skořápka ptačích vajec je tvořena hlavně vápníkem. Michael A. Patten z Oklahomské univerzity se proto zabýval vlivem dostupnosti vápníku na...
 

Energetický konflikt u táhnoucích lesňáčků

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 250, 2005/5
O životě tažných ptáků na hnízdištích toho dnes víme již poměrně hodně, dokonce bych si dovolil tvrdit, že leckdy může být problém zjistit nějakou...
 

Žili v Evropě kolibříci?

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 427, 2004/8
Kolibříci (Trochilidae) jsou populární čeleď pestře zbarvených ptáků náležejících do příbuzenstva našich rorýsů. Mají řadu charakteristických...
 

Pomalý život tropických ptáků

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 248, 2004/5
Evropanovi se při návštěvě tropických oblastí může zdát, že se tam žije pomaleji než v Evropě. A co víc, sám nakonec zvolní tempo a dokonale se...
 

Proč se učit počítat vejce?

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 8, 2004/1
Snášením vajec do hnízd jiných ptáků se proslavily zejména kukačky. Málokdo však ví, že hnízdní parazitizmus je běžným jevem i mezi jedinci téhož...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné