mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2004/8

datum vydání: 18. 8. 2004

Úvodník

Teorie svobodného váhání

Jdete po pěšině v hustém lese a užíváte si prázdninového času, který je jen váš, starosti jste nechali ve městě, nemusíte přemýšlet jak řešit...

Nad knihou

Odkud jsme přišli

Prvním, kdo se u nás zabýval dědičností, byl Johann Gregor Mendel (*1822 v Hynčicích u Oder), který položil základy genetice – oboru, jenž je pro...

Věda pod objektivem

„Plstěné“ mořské koule

Na pobřeží Středozemního moře, např. na Mallorce, ale i na mnoha dalších místech, se povalují hromady „plstěných“, světle hnědých, skoro...

Jazykový koutek

Kraj mezi vsí a městem

Kraj vznikl jako to, co se okrajuje. Z toho se vyvinul význam hranice, lem, potom vzdálená země, krajina, a nakonec část země, například rodný...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

Škodlivosť tuleňů (Phoca vitulina a Halichoerus grypus). Pobřeží kolem Rujany a Greifswalsu navštíveno jest tuleni tou měrou, že zvířata ta stala...

Architektura

Obývanie domu v stave zrodu

V súčasných textoch o architektúre sa často dozvedáme o stavbách realizovaných, užívaných, známych a oceňovaných, či naopak o tých nerealizovaných,...

Dopisy čtenářů

Vydechovaný vzduch a poruchy metabolizmu

Problematika jistě nemůže být na daném prostoru popsána ve všech detailech, nicméně by bylo vhodné připomenout, že řada těkavých složek...

Spasení těl

Smysl znamenitého článku Stanislava Komárka, s jehož závěry zcela souhlasím, trochu zkresluje vynechání obecného kontextu, ve kterém...

Ještě k odchodu Izraelců z Egypta

V diskusním fóru mne zaujala roz­prava o přesnosti toho kterého pra­mene v historii. Pokusím se formulo­vat a dokázat následující hypotézu: 5....

Plevel, pleva a plivat

V článku J. Sádla a P. Pokorného „Neolit skončil, zapomeňte!“ jsou chybně dána do souvislosti tři stará slovanská slova, jejichž etymologie je...

Přenos lymské boreliózy

Časopis Vesmír se mi velmi líbí a čtu jej většinou jedním dechem. V čísle 5 jsem si ovšem všiml rozporů. Konkrétně mám na mysli dvojí údaj o době...

„Čeko“ drogový poklesek kvasinek

Alkaloid efedrin se získává z chvojníků – dřevin rodu Ephedra. Nejdůležitější jsou Ephedra sinica, E. equisetina a E. gerardiana. Chvojníky...

Homocystein – podivuhodná molekula nebezpečná pro člověka

Homocystinurie Postižení touto vrozenou metabolickou poruchou, jejíž vznik je podmíněn genovou mutací, se většinou opožďovali v mentálním vývoji,...

Solidní nádory u dětí a mladistvých

Nádorová onemocnění se vyskytují ve všech věkových obdobích. Ty, které postihují děti a mladistvé, tvoří jen necelé procento z veškerých nádorových...

Sezonní dvojtvárnost babočky síťkované

Začneme-li tvrzením, že babočka síťkovaná (Araschnia levana) je učebnicovým příkladem sezonní dvojtvárnosti (polyfenizmu) mezi denními motýly,...

Z minulosti českých řek

Zájem laické i odborné veřejnosti o české řeky vzrostl hlavně po katastrofální povodni v srpnu 2002. Zvýšený zájem o řeky vyvolávají i technická...

Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?

Eocén začal obdobím enormního globálního oteplení, které trvalo 200 000 let. Během geologického okamžiku – za pouhých 10 000 let – stouply teploty...

Něrpa, tuleň Bajkalu

Něrpa 1) – tuleň bajkalský (Phoca sibirica) – žije v nejstarším a nejhlubším sladkovodním jezeře světa, v sibiřském Bajkalu. Od jeho nejbližších...

Barunčino znovunabyté panenství

Pokrok i úpadek Není divu, že se s vegetací něco děje: je jiná doba. Není divu, začíná-li se cosi dít i s námi. O holocenním vývoji vegetace nás...

Buněčná smrt

Apoptóza, jedna z forem programované buněčné smrti, se u živočichů (obratlovců i bezobratlých) vyskytuje v průběhu ontogenetického vývoje. Do...

C. E. Shannon – průkopník informačního věku

Čas od času vznikne v některé vědecké komunitě zvláště plodné klima – sejde se skupina lidí, kteří mají nové nápady a dovedou je rozvíjet, vyrojí...

Odpověď na recenzi Nového přehledu biologie

Jako editor a také jako autor některých kapitol Nového přehledu biologie považuji za svou povinnost vyjádřit se k recenzi, která byla ve Vesmíru...

Reakce na odezvu autorů Nového přehledu biologie

Hodnocení Přehleduv coby knihy koncepčně zastaralé (Vesmír 83, 411, 2004/7) prof. S. Rosypal odmítá, považuje je za neobjektivní a neopodstatněné....

Toto nemá být kritika kritiky…

V minulém čísle Vesmíru si čtenáři mohli přečíst několik velmi konfliktních recenzí na knihu S. Rosypala a kolektivu Nový přehled biologie. Jako...

Aktuality

Může duše opustit tělo?

V lidovém folkloru a ve všech mytologiích světa se často objevuje motiv duše opouštějící tělo. Tento fenomén znají i klinikové pod názvem mimotělní...

Jak přesný je fosilní záznam?

Biodiverzita je jedno z horkých klíčových slov biologie a zároveň téma, které přes svou neuchopitelnost (nebo možná právě kvůli ní) fascinuje...

Žili v Evropě kolibříci?

Kolibříci (Trochilidae) jsou populární čeleď pestře zbarvených ptáků náležejících do příbuzenstva našich rorýsů. Mají řadu charakteristických...

Objeven nejstarší vačnatec

V roce 2002 byla představena světu nejstarší fosilie placentálního savce – Eomaia (Vesmír 81, 413, 2002/7). Kompletní kostra i s otiskem srsti...

Blízké průlety asteroidů

Letos v březnu proběhla sdělovacími prostředky zpráva o rekordně blízkém průletu asteroidu kolem Země. Podobná setkání zažívá Země často, pokud...

Alkohol a prospěch českých studentů

O účinku středních dávek alkoholu na osoby, které nejsou závislé, se toho donedávna vědělo jen málo. R. Weissenborn a T. Duka z univerzity v...

Která myška je marmyška?

Žádná „myška“ to není. Objasnění slova najdeme jedině v „Rybářském slovníku“ M. Pohunka (Fraus, Plzeň 1996). Není to ale ani ryba… Podle slovníku...

Chlapečka, nebo holčičku?

Blížící se možnost vybrat si pohlaví budoucího dítěte vyvolává vzrušené etické, právní i sociálně-politické debaty. Bezpečná a účinná metoda...

Ediakara, a nikoli vend

Zprávy BBC tlumočily 17. května 2004 rozhodnutí odborníků vymezit nový geologický útvar – ediakaru. Připomenu, že geologové člení minulost na...

Sexuálne správanie pavúkov súvisí s rizikom kompetície spermií

Súťaženie samčekov o samičku má v závislosti od druhu a konkrétnej situácie rôzne podoby. Nephila edulis patrí k druhom s extrémnym sexuálnym...