Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Mitášová Monika

Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. (*1968) vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. Zabývá se dějinami teorií a současnými teoriemi architektury. Působí v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, přednáší na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci.

Počet článků: 11

Daniel Libeskind: rozlomenie pôdy a základné kamene

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 126, 2007/2
Vydavateľstvo VUTIUM Vysokej školy technickej v Brne vydalo minulý rok knihu súčasného amerického architekta poľského pôvodu Daniela Libeskinda...
 

Architektúra, obraz a oko

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 710, 2004/12
Po celý rok sme sa na týchto stránkach zaoberali súčasnou českou architektúrou. Stavbami obývanými, navrhovanými i stavanými počas obývania,...
 

Podoby záhrady

12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 658, 2004/11
Záhrada, akokoľvek je nám blízka, je odľahlým miestom. Uzavretá ohradou, stenou, plotom (hortus conclusus), alebo otvorená do okolitej vidieckej či...
 

Nová stavba na Snežke

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 598, 2004/10
Okrem rozsiahlych obchodných, admi-nistratívnych a kultúrnych budov sú dnes pre združenie Hoffman Rajniš architekti (H.R.A.) charakteristické malé...
 

Systém reštaurácie OM

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 538, 2004/9
Mohli by sme predstaviť aj typickejšie projekty a realizácie kancelárie Michala Kuzemenského, no jemný posun v klasických pracovných a stavebných...
 

Obývanie domu v stave zrodu

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 478, 2004/8
V súčasných textoch o architektúre sa často dozvedáme o stavbách realizovaných, užívaných, známych a oceňovaných, či naopak o tých nerealizovaných,...
 

Rozhranie medzi mestom a krajinou

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 418, 2004/7
Architektonická kancelária Romana Kouckého sa okrem navrhovania stavieb dlhodobo venuje aj tvorbe územných plánov miest. Medzi nimi sú štúdie...
 

Oranžéria

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 298, 2004/5
Nová oranžéria (1996–1998) od Evy Jiřičnej a Duncana Webstra si získala množstvo priaznivcov i odporcov. Priaznivci poukazujú na jej technologický...
 

Dom vo svahu

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 238, 2004/4
Možno by mali byť tieto riadky predstavujúce tvorbu architektky Markéty Cajthamlovej prostredníctvom jediného projektu – vily v Černošiciach...
 

Priechod pod Prašným mostom

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 118, 2004/2
Nielen cesty (ako sme prezentovali v predošlom čísle), aj mosty možno „obývať“, hoci inak než budovy. Mosty kotvia v zemi a zároveň sa klenú voľným...
 

Múzeum ako cesta medzi dunami

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 58, 2004/1
Ľudia obývajú rôzne prostredia. Vnímajú ich geograficky, sociálne aj kultúrne. Hornatá severská krajina plná krovísk, úžin a priesmykov je v...